خانه > مطالب و آموزشهای ماساژ > آموزش ماساژ رفلکسولوژی

آموزش ماساژ رفلکسولوژی

آموزش ماساژ رفلکسولوژی به ترتیب محل رفلکس‌های حسی و مغز، سیستم عصبی،گردن و گلو، غدد درون ریز، نیم تنه فوقانی و نیم تنه تحتانی

همیشه ماساژ رفلکسولوژی را با ماساژ عمومی که معروف به گرم کردن است، شروع کنید. حرکت‌های ملایم (نوازشی) گرم کردن، آرامش درونی را بر می‌انگیزد، روابط قابل اعتماد به وجود می‌آورد و بااحساس کردن پاها موقعیت مطلوبی را برای درک نیازهای ماساژ شونده ایجاد می‌کند. بنابراین ماساژ رفلکسولوژی به شرح زیر انجام می‌شود:

مرحله ماساژ محل رفلکس‌های حسی و مغز

به‌طور کلی محل رفلکس سیستم اعصاب مرکزی در انگشتان پا منعکس می‌شوند که در آن رفلکس‌های کلی حسی و مغز قرار دارند. ماساژ این قسمت ذهن را آرام یا آن را بر می‌انگیزاند، احساس‌ها را فرو می‌نشاند و حواس را تضعیف یا تشدید می‌کند.

مرحله ماساژ محل رفلکس‌های سیستم عصبی مربوط به ناحیه شکم و ستون فقرات

محل رفلکس ستون فقرات روی برجستگی حاشیه استخوان در امتداد کناره‌های داخلی هر دو پا منعکس می‌شود و رفلکس‌های سیستم عصبی مربوط به ناحیه شکم در حفره‌های زیر بر جستگی کف پا قرار دارد. ماساژ این قسمت اعصاب را آرام، عضله‌ها را تقویت، تنش و کشیدگی عمومی بدن را برطرف و گردش خون را بهبود می‌بخشد هم چنین عملکرد طبیعی همه قسمت‌های بدن را متعادل می‌کند.

مرحله ماساژ محل رفلکس‌های گردن و گلو

سیستم لنف و تمام بدن را تصفیه می‌کند و در گردن و گلو قرار دارد. محل رفلکس‌های آن در ساقه انگشتان پا منعکس می‌شود. ماساژ این قسمت تنش گردن و گلو را برطرف و تبادل نیروهای حیاتی مثل هوا را تسهیل می‌کند، راه‌های گویایی مثل سخن گفتن را باز کرده و در دریافت منابع انرژی زا مثل غذا همکاری می‌کند.

مرحله ماساژ محل رفلکس‌های غدد درون ریز

محل رفلکس‌های سیستم غدد درون ریز در تمام قسمت‌های دو پا قرار دارند. ماساژ این قسمت ذهن، جسم و روح را متعادل و هماهنگ می‌کند.

انجام ماساژ رفلکسولوژی پا توسط ماسور خانم

مرحله ماساژ محل رفلکس‌های نیم تنه فوقانی

محل رفلکس‌های سیستم تنفس و قلب، قفسه سینه، پستان‌ها، بازوها و کتف در قسمت‌های برجسته کف هر دو پا قرار دارد. ماساژ این قسمت‌ها عزت نفس و بالندگی فکری را افزایش می‌دهد، احساس‌های محبوس در قفسه سینه را آزاد می‌کند،

خروپف را از بین می‌برد، تنش دستگاه تنفس را بهبود می‌بخشد، عملکرد قلب را تثبیت کرده و جریان خون را تنظیم می‌کند.

مرحله ماساژ محل رفلکس‌های شکمی

محل رفلکس‌های قسمت بزرگی از دستگاه گوارش، بخشی از مجرای ادرار، دستگاه‌های تولید مثل و دفع روی پا منعکس می‌شوند. ماساژ این قسمت فرآیند هضم را تنظیم خواهد کرد، به بهره گیری مؤثر از مواد مغذی کمک می‌کند، جذب فرآیندهای زیستی را آسان کرده، ذهن، جسم و روح را تغذیه می‌کند. روابط رضایت بخش را شکل داده و آن را حفظ خواهد کرد و ناراحتی‌های شکمی را تسکین می‌دهد. انرژی ایجاد کرده و نشاط می‌بخشد.

مرحله ماساژ محل رفلکس‌های نیم تنه تحتانی

محل رفلکس‌های عضله‌ها، اسکلت بدن و هم چنین قسمت‌های مهم دستگاه‌های تولید مثل و دفع در پاشنه‌های پا قرار دارد. ماساژ این قسمت باانرژی احیا ء شده به ذهن، جسم و روح نیرو می‌بخشد، برای مشارکت در سیر و سفر زندگی شور و شوق ایجاد می‌کند، رشد و نمو فردی را تقویت کرده، مصونیت فردی را افزایش می‌دهد و تنش اسکلت و عضله‌ها را بهبود می‌بخشد.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید