انگشتان شست پا در ماساژ رفلکسولوژی

انگشتان شست پا قدرت بیان را منعکس می‌کنند و نشان دهنده شیوه تبادل هستند. چه ویژگی هایی دارند و ‏نقش آنها در ماساژ رفلکسولوژی چیست؟

انگشتان پا خانم در حال قدم زدن بدون جوراب

انگشت شست پا رفلکس‌های مهم سر و مغز و ساقه انگشتان پا قدرت بیان را که وابسته به گردن و گلو می‌باشد، منعکس می‌کنند. این انعکاس‌ها نشان دهنده دو شیوه تبادل انرژی از منبع غیر فیزیکی به فیزیکی و بر عکس هستند.

ویژگی‌های طبیعی انگشتان شست پا و ساقه‌شان

انگشتان شست پا و ساقه‌شان در وضعیت طبیعی باید مستقیم و محکم اما انعطاف پذیر، صاف، نرم و به رنگ طبیعی پوست بدن باشند.

اثر تنش در فرآیند تفکر و بیان عقاید و برداشت‌های شخصی

ترس از عواقب وحشتناک موجب پافشاری در عقاید و سبب نگرانی، اضطراب و تشویش می‌شود. هر اندازه فرد بیشتر تحت تأثیر عقاید دیگران قرار داشته باشد برداشت‌های هوشمندانه‌اش بیشتر دچار آسیب شده و سبب می‌شود وضعیت نامساعد تحت تأثیر شیوه‌های تفکر کلیشه‌ای قرار بگیرد. ترس از بلند صحبت کردن با خود و بیان برداشت‌های خود و سرکوب شخصیت، عضلات گردن و گلو را تحت فشار قرار می‌دهد.

وقتی که خلاقیت شخصی با محدودیت‌ها، قید و بندها و استثناهای اجتماعی دچار سرکوب و خفقان شود ممکن است باعث خشم، گناه و لجاجت شده و منجر به موارد زیر شود:

 • انباشته شدن احساسات کنترل نشده.
 • قطرات اشک و بغض ناگشوده، ناشی از تر س گریه آشکار.
 • گلو درد ناشی از بر ملأ نکردن احساسات واقعی.
 • التهاب ناشی از فریاد خشونت آمیز یا عدم ابراز کلمات خشونت بار.

احساس ناامنی نسبت به ابراز احساسات و عقاید خویش، عضلات گردن را دچار کشیدگی کرده و سبب کندی حرکات بدن می‌شود. در نتیجه ممکن است منجر به مشاهده موارد زیر شود:

 • ایجاد درد گردن در اثر مورد تهدید قرار گرفتن عقاید شخصی.
 • ایجاد انقباض و گرفتگی گردن ناشی از ترس.
 • سرایت دردهای خیلی شدید به گردن.
انگشتان پا خانم در حالیکه ایستاده و هر دو پا بر روی زمین قرار دارند
انگشتان شست پا

وضعیت‌های تغییر یافته انگشتان پا و ساقه آن‌ها

اندازه و ماهیت انگشتان پا به‌وضوح نشان می‌دهد فرد به شیوه‌های زیر در جست و جوی اهداف روحی و عقاید شخصی خویش است.

 • خمیدگی به یک طرف و فشردگی به طرف انگشتان دیگر پا نشان می‌دهد، فرد ضمن سرکوب عقایدش یا کنار گذاشتن آن‌ها، تسلیم عقاید دیگران می‌شود.
 • خمیدگی آن‌ها به طرف کف پا نشان دهنده جلب خشنودی دیگران یا تسلیم شدن است.
 • ایجاد فرو رفتگی در آن‌ها نشان دهنده تحت کنترل دیگران قرار داشتن است.
 • سفتی و محکمی آن‌ها نشان دهنده دیدگاه تعصب آمیز و انعطاف ناپذیری به دلیل پاره‌ای از عقاید و باورهاست.

مشکل در ابراز خود حقیقی در ساقه انگشتان پا به شیوه‌های زیر منعکس می‌شود:

 • ایجاد چین و چروک در اثر فشار، نگرانی و تشویش.
 • ایجاد خطوط متمایز در محل رفلکس‌های ساقه انگشتان پا در اثر احساس‌های سر کوب شده.
 • ایجاد برآمدگی در اثر سر پوش گذاشتن روی احساس‌ها و عواطف.
 • ایجاد ورم روی کناره‌های خارجی انگشتان پا (به خصوص کنار انگشت کوچک پا) در اثر بغض ناگشوده و احساس‌های سر کوب شده.
 • آویختگی انگشتان ناشی از غصه شدید و غرق شدن در غم و اندوه.

اختلاف رنگ پوست کلید دیگری برای پی بردن به احساس‌های پنهان در ابراز نگرش یا احساس‌هایی است که آزادانه ابراز نمی‌شوند.

 • سرخی پوست در اثر ناامیدی، خشم یا اضطراب.
 • سفیدی پوست در اثر خستگی بیش از حد یا روشن نگری.
 • کبودی یا سیاهی پوست در اثر صدمه.
 • زردی پوست در اثر تغذیه یا نیرو گرفتن.
 • سبزی پوست در اثر حسادت یا هیجان.

قطع نظر از اختلالات، یک ماساژ کامل ماساژ رفلکسولوژی علائم زیر را نشان می‌دهد:

 • رفلکس‌های سیستم عصبی و اعصاب پشت معده؛ ذهن را آرام می‌کند و درد، نگرانی و ترس را تسکین می‌دهد.
 • رفلکس‌های غدد درون ریز احساس‌ها را آرام و هماهنگی درونی ایجاد می‌کند.
 • رفلکس‌های اندام یا غدد تحت تأثیر، بخش آشفته را آرام می‌کند و نشانه‌های آشفتگی را تخفیف می‌دهد.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید