ماساژ محل رفلکس‌های شانه، بازو، گردن

محل رفلکس‌های شانه، بازو، گردن کجاست، ماساژ رفلکسولوژی آن چگونه است و تأثیر ماساژ رفلکسولوژی روی ‏انگشتان شست پا و ساقه‌شان چیست

ماساژتراپیست زن در حال انجام ماساژ رفلکسولوژی بر روی پای بیمار است

ماساژ محل رفلکس‌های شانه

محل رفلکس‌های شانه‌ها روی قسمت بالایی هر دو برجستگی پا درست زیر ساقه انگشتان پا منعکس می‌شوند. این رفلکس‌ها توانایی فطری تمایلات یا قدرت ادامه حیات را قطع نظر از شرایط گوناگون در محیط احساسی آشکار می‌کنند. این رفلکس‌ها در اثر بار سنگین مسئولیت و تلاش برای اجتناب از عصبانیت بسیار شدید متورم می‌شوند.

برای انجام ماساژ، انگشت شست دست را روی کنار ه خارجی برجستگی‌های پا درست زیر انگشتان شست و انگشتان دیگر را به‌طور مستقیم جلوی پاها قرار دهید. به‌جز انگشت شست همه انگشتان پا را باهم گرفته و کمی فشار دهید سپس رها کنید. بدون این که دست‌ها را از روی انگشتان پا بردارید در حالی که انگشتان میانی را روی پا قرار داده‌اید، انگشت شست را کمی بچرخانید. همه انگشتان پا را در امتداد خط افقی زیر ساقه انگشت کوچک پا حرکت داده و فشار دادن، رها کردن و چرخاندن را تکرار کنید. این حرکت‌ها را تا انگشت شست پا ادامه دهید. مسیر این نوارها را چندین بار ماساژ دهید، به خصوص اگر سفت یا ورم کرده باشند.

نحوه انجام ماساژ محل رفلکس‌های شانه
ماساژ محل رفلکس‌های شانه

فواید ماساژ محل رفلکس‌های شانه

 • خستگی را برطرف می‌کند.
 • احساس نیاز به پذیرش مسئولیت را تسهیل می‌کند.
 • جریان خون را از سر به گوش‌ها و چشم‌ها افزایش می‌دهد.

ماساژ محل رفلکس‌های شانه با حرکت دوشیدن

همراه با ماساژ، انگشتان شست دست را در امتداد انتهای ساقه انگشت کوچک پا سُر دهید و چند ضربه کوچک وارد کنید. سپس انگشتان دست را در فاصله بین انگشتان کوچک و دوم پا بلغزانید. این حرکت را بین انگشتان دیگر نیز ادامه دهید تا تمام شود. این حرکت را تا جایی که لازم باشد، چندین بار انجام دهید.

نحوه انجام ماساژ محل رفلکس‌های شانه با حرکت دوشیدن
ماساژ محل رفلکس‌های شانه با حرکت دوشیدن

فواید ماساژ محل رفلکس‌های شانه با حرکت دوشیدن

 • قفسه سینه را وسعت می‌دهد.      
 • نیرو را افزایش می‌دهد.
 • استخوان ترقوه را به استراحت درمی آورد.

ماساژ محل رفلکس‌های بازو

محل رفلکس‌های بازو از برجستگی‌های استخوان‌ها زیر انگشت کوچک روی هر دو پا شروع و تا برجستگی‌های پایین کنار خارجی استخوانی پا ادامه می‌یابد.

نقشه محل رفلکس‌های بازو
محل رفلکس‌های بازو

این رفلکس‌ها هنگام رهایی از محدودیت‌های غیرمنطقی، جایگزین شدن یا در هم شکستن احساس‌ها (به خصوص در خانواده) و در محیط دلهره آور احساسی متورم می‌شوند و پوست را در قسمت متورم سخت می‌کنند تا احساسات واقعی فرد را بپوشانند. برای انجام ماساژ، انگشت شست یا انگشت نشانه دست را درست زیر انگشت کوچک پا قرار دهید. با حرکات پروانه‌ای یا چرخشی همه این قسمت‌ها را تا استخوان‌های برجسته وسط کنار خارجی پا ماساژ دهید. سپس حرکت دوشیدن و در پایان حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را انجام دهید.

نحوه انجام ماساژ محل رفلکس‌های بازو
ماساژ محل رفلکس‌های بازو

فواید ماساژ محل رفلکس‌های بازو

 • فرد را از محدودیت‌های تصنعی که باعث رکود می‌شود، می‌رهاند.
 • قدرت رسیدن به تجارب معنی دار را فراهم می‌کند.

ماساژ محل رفلکس‌های گردن

محل رفلکس‌های استخوان گردن در امتداد کنار داخلی استخوانی هر دو انگشت شست پا قرار دارد، در حالی که پایه گردن در امتداد بالای ساق انگشتان پا منعکس می‌شود. این ساختارهای استخوانی میزان انعطاف پذیری برای چرخیدن سر و درک هر نقطه نظر و میزان حمایت و پشتیبانی برای صداقت و بیان آزاد را منعکس می‌کنند. انعطاف ناپذیری در این رفلکس‌ها، نشان دهنده ناامنی و نگرانی شدید در بلند صحبت کردن با خود یا تصمیم گیری برای رسیدن به هدف است.

 برای انجام ماساژ چهار انگشت دست را یک طرف پا، روی گردن انگشتان کوچک پا قرار دهید. بعد انگشت‌ها را به شکلی هماهنگ روی همه انگشتان پا برده، حرکت دهید. ماساژ را روی کنار داخلی ساقه انگشتان شست تمام کنید. این حرکت را دو تا سه بار تکرار کرده و حرکت دوشیدن و ضربه‌ای بسیار ملایم را نیز انجام دهید.

نحوه انجام ماساژ محل رفلکس‌های گردن
ماساژ محل رفلکس‌های گردن

فواید ماساژ محل رفلکس‌های گردن

 • باعث استراحت عضلات گردن می‌شود.
 • انعطاف پذیری را افزایش می‌دهد.

تأثیر ماساژ رفلکسولوژی روی انگشتان شست پا و ساقه‌شان

 • فرد را به هدف روحی‌اش پیوند می‌دهد.  
 • هوشیاری را افزایش می‌دهد.          
 • عضلات گردن و گلو را آرام کرده و تسکین می‌دهد.
 • باعث جریان و تبادل انرژی در مغز می‌شود.
 • ارتباط درونی و بیرونی را آسان می‌کند.
 • اعصاب را تسکین می‌دهد.
 • راه بیان احساسات را می‌گشاید.

از سر انگشتان پا تا مچ را به آرامی نوازش کنید تا خاطرات برانگیخته شده که در وجود شخص انباشته شده‌اند، تسکین یابند. در انتها روی سر انگشتان پا چند ضربه بسیار ملایم وارد کنید. سپس ماساژ را به روی برجستگی‌های پا بکشانید.

نحوه انجام ماساژ رفلکسولوژی روی انگشتان پا
ماساژ رفلکسولوژی روی انگشتان پا

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید