خانه > مطالب و آموزشهای ماساژ > ماساژ محل رفلکس‌های پستان

ماساژ محل رفلکس‌های پستان

اندازه و فرم پستان‌ها نشان دهنده برخی توانایی زن می‌باشد، ماساژ ‏رفلکسولوژی پستان چگونه است و چه فوایدی برای خانم ها دارد

محل رفلکس‌های پستان با رفلکس‌های ریه در برجستگی‌های پا هم پوشانی دارند و می‌توان از کف پا (محل رفلکس‌های ابتدایی) یا از قسمت‌های متناظر بالای پا (محل رفلکس‌های ثانویه) به آن‌ها دست یافت. پستان‌ها نشان دهنده توانایی فرد برای تجهیز خود و هم چنین به ثمر رساندن جوهر انسان است و اندازه آن‌ها در زن‌ها نشان دهنده مقدار تغذیه آنان می‌باشد. پستان‌های بزرگ برای پرورش و تمایل به ازخودگذشتگی و نیاز به هم دردی با دیگران ظرفیت بسیار زیادی دارند.

پستان‌های تخت و کوچک نشان دهنده فرسودگی کامل و خستگی از مراقبت بیش از حد دیگران و صدمه دیدن خود فرد است و یا این که فرد از فرآیند رسیدگی به دیگران به دلیل این که آن‌ها احساس خوبی نسبت به او ندارند، امتناع می‌ورزد.

فواید ماساژ محل رفلکس‌های پستان

  • عنصر کافی برای رفع همه نگرانی‌ها را فراهم می‌کند.
  • مشکلات عاطفی را از بین می‌برد.
  • فرآیند رسیدگی را تسهیل می‌کند.
  • خشم و غضب ناشی از نداشتن حامی را از بین می‌برد.
  • به ایجاد تعادل در ارائه و دریافت خدمات کمک می‌کند.

محل رفلکس‌های پستان با رفلکس‌های ریه در برجستگی‌های پا هم پوشانی دارند و می‌توان از کف پا (محل رفلکس‌های ابتدایی) یا از قسمت‌های متناظر بالای پا (محل رفلکس‌های ثانویه) به آن‌ها دست یافت. پستان‌ها نشان دهنده توانایی فرد برای تجهیز خود و هم چنین به ثمر رساندن جوهر انسان است و اندازه آن‌ها در زن‌ها نشان دهنده مقدار تغذیه آنان می‌باشد. پستان‌های بزرگ برای پرورش و تمایل به ازخودگذشتگی و نیاز به هم دردی با دیگران ظرفیت بسیار زیادی دارند.

پستان‌های تخت و کوچک نشان دهنده فرسودگی کامل و خستگی از مراقبت بیش از حد دیگران و صدمه دیدن خود فرد است و یا این که فرد از فرآیند رسیدگی به دیگران به دلیل این که آن‌ها احساس خوبی نسبت به او ندارند، امتناع می‌ورزد.

محل رفلکس‌های پستان

فواید ماساژ محل رفلکس‌های پستان

  • عنصر کافی برای رفع همه نگرانی‌ها را فراهم می‌کند.
  • مشکلات عاطفی را از بین می‌برد.
  • فرآیند رسیدگی را تسهیل می‌کند.
  • خشم و غضب ناشی از نداشتن حامی را از بین می‌برد.
  • به ایجاد تعادل در ارائه و دریافت خدمات کمک می‌کند.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید