ماساژ محل رفلکس‌های پستان

اندازه و فرم پستان‌ها نشان دهنده برخی از خصوصیات زن ها می‌باشند، ماساژ پستان چگونه انجام میشود و ‏چه فوایدی برای خانم ها دارد. در اینجا بخوانید.‏

زن برهنه پستانهایش را با دست خود پنهان کرده

محل رفلکس‌های پستان با رفلکس‌های ریه در برجستگی‌های پا هم پوشانی دارند و می‌توان از کف پا (محل رفلکس‌های ابتدایی) یا از قسمت‌های متناظر بالای پا (محل رفلکس‌های ثانویه) به آن‌ها دست یافت. پستان‌ها نشان دهنده توانایی فرد برای تجهیز خود و هم چنین به ثمر رساندن جوهر انسان است و اندازه آن‌ها در زن‌ها نشان دهنده مقدار تغذیه آنان می‌باشد. پستان‌های بزرگ برای پرورش و تمایل به ازخودگذشتگی و نیاز به هم دردی با دیگران ظرفیت بسیار زیادی دارند.

پستان‌های تخت و کوچک نشان دهنده فرسودگی کامل و خستگی از مراقبت بیش از حد دیگران و صدمه دیدن خود فرد است و یا این که فرد از فرآیند رسیدگی به دیگران به دلیل این که آن‌ها احساس خوبی نسبت به او ندارند، امتناع می‌ورزد.

فواید ماساژ محل رفلکس‌های پستان

  • عنصر کافی برای رفع همه نگرانی‌ها را فراهم می‌کند.
  • مشکلات عاطفی را از بین می‌برد.
  • فرآیند رسیدگی را تسهیل می‌کند.
  • خشم و غضب ناشی از نداشتن حامی را از بین می‌برد.
  • به ایجاد تعادل در ارائه و دریافت خدمات کمک می‌کند.

محل رفلکس‌های پستان با رفلکس‌های ریه در برجستگی‌های پا هم پوشانی دارند و می‌توان از کف پا (محل رفلکس‌های ابتدایی) یا از قسمت‌های متناظر بالای پا (محل رفلکس‌های ثانویه) به آن‌ها دست یافت. پستان‌ها نشان دهنده توانایی فرد برای تجهیز خود و هم چنین به ثمر رساندن جوهر انسان است و اندازه آن‌ها در زن‌ها نشان دهنده مقدار تغذیه آنان می‌باشد. پستان‌های بزرگ برای پرورش و تمایل به ازخودگذشتگی و نیاز به هم دردی با دیگران ظرفیت بسیار زیادی دارند.

پستان‌های تخت و کوچک نشان دهنده فرسودگی کامل و خستگی از مراقبت بیش از حد دیگران و صدمه دیدن خود فرد است و یا این که فرد از فرآیند رسیدگی به دیگران به دلیل این که آن‌ها احساس خوبی نسبت به او ندارند، امتناع می‌ورزد.

نقشه محل رفلکس‌های پستان
محل رفلکس‌های پستان

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید