ماساژ محل رفلکس‌های کلیه

کلیه‌ها خون را تصفیه می‌کنند و ماساژ محل رفلکس‌های کلیه فواید بسیاری دارد. در اینجا نحوه ماساژ محل رفلکس‌های کلیه را فرا میگیریم

محل قرارگیری کلیه و میزنای

محل رفلکس‌های کلیه، پشته‌های کوچک عمودی هستند که زیر رفلکس‌های غده فوق کلیه قرار دارند. رفلکس راست نسبت به رفلکس چپ اندکی پایین‌تر و دورتر قرار دارد. کلیه‌ها خون را مدام تصفیه می‌کنند و با توسل به افکار و احساساتی که دیگر برای ذهن، جسم و روح ارزشی ندارند تعادل مناسب آب را در بدن بر قرار می‌کنند. وضعیت این رفلکس‌ها تحت تأثیر همکاری متقابل عمل جذب و دفع قرار دارد. این رفلکس‌ها با خوردن بیش از حد ورم می‌کنند، هنگام ناامیدی و دلسردی سخت می‌شوند و در مواقع شکست و سرخوردگی، فرورفتگی پیدا می‌کنند.

برای انجام ماساژ، انگشتان شست یا حلقه را به طرف پایین، ابتدا هردو رفلکس قرار دهید و با فنون پروانه‌ای یا چرخشی از ابتدا تا انتها هر یک از رفلکس‌ها را ماساژ دهید. حرکت دوشیدن را با انگشتان شست و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان میانی و حلقه انجام دهید.

فواید ماساژ محل رفلکس‌های کلیه

 • تصفیه مناسب خون و محتویاتش را بر می‌انگیزد.
 • محیط شیمیایی هماهنگی را ایجاد می‌کند.
 • تعادل ایدئال مایعات را برقرار می‌کند.
 • به جذب و دفع مواد سمی که برای هماهنگی درونی نقش تعیین کنند ه ای دارند، کمک می‌کند.
 • ذهن، جسم و روح را پالایش می‌کند.
نقشه محل رفلکس‌های میزنای
محل رفلکس‌های میزنای

ماساژ محل رفلکس‌های میزنای

محل رفلکس‌های میز نای از نقطه میانی رفلکس‌های کلیه تا نقطه برجسته ا که روی پا و کنار ه داخلی هر دو پا در محل رفلکس‌های کلیه است، امتداد دارد. برای انجام ماساژ انگشتان شست یا حلقه را روی نیمه پایینی رفلکس‌های کلیه قرار دهید و با حرکت پروانه‌ای یا چرخشی از رفلکس‌های کلیه تا مثانه را ماساژ دهید. حرکت دوشیدن را با انگشتان شست و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان حلقه انجام دهید.

نقشه محل رفلکس‌های مثانه
محل رفلکس‌های مثانه

این رفلکس‌ها در قسمت پاشنه قرار دارند و نشان دهنده امنیت خاطر و رهایی از اعتقادات و عقایدند.

ماساژ محل رفلکس‌های مثانه

محل رفلکس‌های مثانه، برجستگی‌های گوشتی هستند که روی کناره داخلی هر دو پا در محل پیوند باپاشنه‌ها می‌باشد. محل این رفلکس‌ها، هنگام ناراحتی و خستگی مفرط به‌طور قابل‌توجهی ورم می‌کنند.

برای انجام ماساژ، انگشت شست یا همه انگشتان دست را روی برجستگی‌های گوشتی روی هر دوپا قرار دهید و با حرکت پروانه‌ای و چرخشی به‌طور کامل ماساژ را انجام دهید. حرکت  دوشیدن را با انگشتان شست دست و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان کوچک دست انجام دهید.

فواید ماساژ محل رفلکس‌های مثانه

 • رهایی از افکار و احساسات واپس خورده را آسان می‌کند.
 • احساس نیاز و وابستگی مداوم به چیزی را از بین می‌برد.

ماساژ محل رفلکس‌های مجرای ادرار

این رفلکس‌ها از برجستگی‌های گوشتی تا روی قسمت‌های داخلی هر دو پا امتداد دارند. در زن‌ها در فرورفتگی میان استخوان مچ داخلی و سر پاشنه و در مردها در سر پاشنه‌ها قرار گرفته‌اند.

مجرای ادرار دو اسفنکتر عضلانی دارد که دفع ادرار را از بدن کنترل می‌کنند. هنگام احساس ترس یا ناامنی به خصوص در موقعیت‌های ترسناک که موقعیت فرد و شأن او در وضعیتی کنترل نشدنی به مخاطره می‌افتد، این توانایی به‌طور موقت از بین می‌رود.

برای انجام ماساژ، انگشتان شست یا کوچک دست را روی نقطه شروع رفلکس؛ یعنی، روی کناره برجستگی گوشتی پا قرار دهید. طول رفلکس را با حرکت پروانه‌ای یا چرخشی ماساژ دهید و روی فرورفتگی مختصر روی پاشنه‌ها در زن‌ها و سر پاشنه‌ها در مردها تمرکز پیدا کنید. حرکت دوشیدن را با انگشتان شست دست و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان کوچک دست انجام دهید.

نقاشی نحوه ماساژ محل رفلکس‌های مجرای ادرار در مردان
نحوه ماساژ محل رفلکس‌های مجرای ادرار در مردان
نقاشی نحوه ماساژ محل رفلکس‌های مجرای ادرار در زنان
نحوه ماساژ محل رفلکس‌های مجرای ادرار در زنان

فواید ماساژ محل رفلکس‌های مجرای ادرار

 • اسفنکترها را درصورت نیاز تقویت یا آرام می‌کند.
 • شب ادراری و بی‌اختیاری ادرار یا مدفوع را از بین می‌برد.
 • جریان ادرار را آرام می‌کند.
 • در مواجهه با حقایق وحشتناک، کنترل درونی به وجود می‌آورد.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید