تأثیر ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس

بررسی تأثیر ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس بر تعداد موارد ایی ‏زیاتومی و پارگی پرینه بدنبال زایمان طبیعی ایجاد می‌شوند انجام شد.‏

زد در حال دریافت ماساژ آروماتراپی است و در کنار او اسانس ها و شمع های مختلف قرار دارد

خلاصه

سابقه و هدف

آسیب‌های پرینه که بدنبال زایمان طبیعی ایجاد می‌شوند عوارض کوتاه و بلند مدتی را بدنبال، دارد بنابراین مداخلاتی که احتمال شانس پرینه سالم را افزایش دهد نیاز است لذا این مطالعه به منظور بررسی تأثیر ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس بر تعداد موارد ایی زیاتومی و پارگی پرینه انجام شد.

مواد و روشها

این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی ۱۷۶ نفر از زنان نخست زا مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک که جهت زایمان طبیعی مراجعه کردند انجام شد. افراد به ترتیب ورود یک در میان در یکی از دو گروه ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس (۹۱ نفر) و یا بدون مداخله (۸۵ نفر) قرار گرفتند، در گروه مداخله ماساژ، آرام آهسته با دو انگشت سبابه و میانی آغشته به اسانس روغنی اسطوخودوس بمدت ۱۰-۵ دقیقه بدون توجه به پوزیشن مادر در طی مرحله دوم زایمان انجام شد، در گروه کنترل فقط از مانور ریتگن استفاده شد.

سپس فراوانی پرینه، سالم اپی، زیاتومی پارگی، پرینه میانگین طول مرحله دوم، لیبر نمره آپگار دقیقه اول و پنجم در دو گروه تعیین و با یکدیگر مقایسه شد.

یافته‌ها در گروه مداخله فراوانی پرینه سالم (۵۳) نفر ۶۰/۲% اپی زیاتومی (۷) نفر ۸ و پارگی پرینه (۳۱) نفر) (۳۱/۸٪ و در گروه کنترل این مقادیر به ترتیب (۲) نفر) ۲/۴) (۶۸) نفر) ۸۰ و ۱۵) (نفر) ۱۷/۶ بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (۰/۰۰۰۱=p) در گروه ماساژ با اسطوخودوس فراوانی پارگی درجه یک (۲۷) نفر ۲۷/۳ و پارگی درجه دو (۴) نفر ۴/۵ بود و در گروه کنترل فراوانی پارگی درجه یک (۴) نفر) (۴/۶٪ پارگی درجه دو ۶) (نفر) %۷/۱ و پارگی درجه سه (۵) نفر) ۵/۹٪ بود.

در گروه مداخله پارگی درجه سه و چهار و در گروه کنترل پارگی درجه ۴ رخ نداد این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (۰/۰۰۰۱=p). نتیجه گیری نتایج مطالعه نشان داد که ماساژ پرینه با استفاده از اسانس روغنی اسطوخودوس طی مرحله دوم لیبر راهکار مناسبی به منظور کاهش تعداد موارد اپی زیاتومی و شدت پارگی پرینه می. باشد احتمال می‌رود که این کاهش بدلیل افزایش قابلیت، کشش جریان، خون نرمی پرینه و ویژگی ضد اسپاسمی اسانس روغنی این گیاه باشد.

مقدمه

زنان معمولاً نگران آسیبهای پرینه هنگام وضع حمل، خصوصاً در اولین زایمان می‌باشند هر گونه صدمه به پرینه حین تولد نوزاد، آسیب پرینه تعریف می‌شود که ممکن است متعاقب ابی زیاتومی و یا خودبخود ایجاد شود. اپی زیاتومی معادل پارگی خود بخودی درجه ۲ پارگی پوست و مخاط بعلاوه آسیب عضلات ناحیه پرینه می‌باشد،(۱) که در آمریکا و کانادا شایعتر از اروپا انجام می‌شود چرا که در اروپا وضعیت مادر حین وضع حمل بصورت خوابیده به پهلو می‌باشد که امکان کشش تدریجی پرینه در نتیجه احتمال شیوع کمتر اپی زیاتومی را فراهم می‌سازد.

شواهد قطعی و آشکاری در دسترس است که نشان می‌دهد انجام روتین اپی زیاتومی بعنوان شکلی از مراقبت چندان مؤثر نبوده و مضر می‌باشد.(۳) امروزه بسیاری از مراکز با استفاده از مانور ریتگن به منظور کنترل پرینه تمایل کمتری به انجام برش اپی زیاتومی دارند و ترجیح می‌دهند پارگی خود بخودی اتفاق بیافتد تا اینکه اقدام به اپی زیاتومی کنند چرا که پارگیها معمولاً از اپی کوچک‌تر، بوده ترمیم و بهبودی آن آسانتر و سریع‌تر می‌باشد در مقابل ممکن است برش اپی زیاتومی تا عضلات کف لگن گسترش یابد، همچنین بهبودی آن طولانی‌تر بوده و از پارگی نیز دردناکتر است (۴).

اپی زیاتومی طی زایمان با عوارض کوتاه و بلند مدتی همچون خونریزی عفونت نیاز به سوچورزدن بی اختیاری ادرار و مدفوع درد هنگام مقاربت درد مداوم پرینه که به برقراری تعامل بین مادر و نوزاد و روابط جنسی شیردهی و حتی احساس بهبودی مادر بعد از وضع حمل خلل وارد می (کند و ضعف عضلات کف لگن همراه است. (۴۵)

این مشکلات در زنان با پرینه سالم کمتر دیده می‌شود (۶) بین سالهای ۱۹۹۸-۱۹۸۰ تعداد اپی های انجام شده در ایالات متحده از ۲ میلیون به ۱/۲ میلیون کاهش یافته است (۳۰) کاهش بیشترین کاهش در سال ۱۹۹۰. بود، که علت آن به عوارض آشکاری، چون خونریزی درد دوران نفاس احتمال عفونت و وقوع پارگی درجه ۳ و ۴ نسبت داده می‌شود.

در گذشته معتقد بودند که استفاده از اپی زیاتومی دارای مزایایی چون کوتاه کردن طول مرحله دوم لیبر در صورت به مخاطره افتادن وضعیت مادر و جنین تسهیل کاربرد واکیوم و فورسپس جلوگیری از صدمه به ساقه مغز در نتیجه شکنندگی مویرگ‌های مغزی نوزادان پره، ترم تسهیل تولد جنین ماکروزوم بزرگ‌تر از ۴ کیلوگرم و نمایش بریچ می. باشد اما تحقیقات جدید این ادعا که اپیزیاتومی باعث کاهش خونریزی مغزی نوزاد در نوزادان پره (ترم و طول مرحله دوم لیبر می‌شود را تأیید نمی‌کنند (۳)

امروزه طب فشاری آروماتراپی و ماساژ بمنظور کاهش درد زایمان و نیاز کمتر به اپی زیاتومی در دوران بارداری و حین زایمان استفاده می‌شود. نتایج مطالعات حاکی از آن است، که ماساژ پرینه یک راهکار مؤثر در بالا بردن شانس پرینه سالم در زنان نخست زا است.

 (۱۰-۸) Labercque معتقد است ماساژ پرینه راهکار مؤثری در افزایش شانس شیوع پرینه سالم بدنبال زایمان طبیعی خصوصاً در زنان اول زا است. (۱۱) لیکن تحقیقی که در استرالیا انجام شد، نشان داد ماساژ پرینه حین لیبر با افزایش احتمال پرینه سالم همراه نمی‌باشد (۴) در طب مکمل اسانس گیاهان مختلف را می‌توان به اشکال گوناگونی چون؛ لوسیون کرم و روغن بکار گرفت یکی از این فرآورده‌ها اسانس روغنی اسطوخودوس است.

این گیاه متعلق به منطقه مدیترانه‌ای بوده و در نواحی آفریقا و هند یافت می‌شود که گیاهی علفی، یک ساله و به صورت بوتهای کوچک می‌باشد. (۱۲) اثرات شل کنندگی عضلانی، ضد نفخ و ضد اسپاسم آن در تحقیقهای متعددی تائید شده است، در مطالعه‌ای که اثر ضد اسپاسمی آن روی ایلئوم خوکچه هندی و رحم موش در محیط آزمایشگاهی اثبات، شد مکانیسم اثر آن را به ویژگی ضد اسپاسمی و میانجی گری CAMP سیکلیک آدنوزین منو فسفات) نسبت دادند.

اسطوخودوس گیاه بی خطری است اما بدلیل احتمال ایجاد سقط در سه ماهه اول بارداری نبایستی بکار گرفته شود ولی پس از این دوران با اطمینان خاطر می‌توان آنرا بکار برد چرا که دارای فواید زیادی چون کاهش درد ناراحتی و آدم افزایش خونرسانی به اندامها ریلاکسیشن و ایجاد احساس خوشایند در مادر می‌باشد از طریق استنشاق نیز جذب می‌شود. (۱۵) ماده دیگر لینولول است که خاصیت ضد درد و ضد اسپاسمی داشته و جریان خون ناحیه‌ای را که در تماس با آن است را افزایش و تون عضلانی را کاهش می‌دهد. (۱۳) در صورت استعمال موضعی در موارد نادری ممکن است راش، جلدی قرمزی و آدم ایجاد کند (۱۶).

از آنجا که ماساژ با اسطوخودوس می‌تواند منجر به ریلاکسیشن افزایش خونرسانی به بافت در نتیجه افزایش قابلیت الاستیسیته شود در طول لیبر می‌تواند بسیار مفید باشد ماماهایی که در امر آروماتراپی تجربه دارند در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که نیاز به ایی زیاتومی و تعداد موارد پارگی پرینه در گروهی که در طی دوران بارداری ماساژ پرینه با اسانس اسطوخودوس داشتند ۴۵ و در گروه بدون مداخله ۷۷ بوده است. (۱۴) با توجه به اختلاف نظر در ارتباط با انجام ایی زیاتومی و اثرات گیاه اسطوخودوس این مطالعه به منظور بررسی تأثیر ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس بر تعداد موارد آسیب پرینه و اپی زیاتومی انجام شد.

مواد و روشها

این مطالعه نوع کارآزمایی بالینی شاهد دار بر روی ۱۷۶ نفر از زنان نخست را مراجعه کننده به اتاق زایمان مرکز آموزشی درمانی طالقانی اراک که بمنظور انجام زایمان طبیعی مراجعه کردند انجام شد از بین زنان باردار نخست زا بستری در لیبر جهت انجام زایمان طبیعی ابتدا مصاحبه بعمل آمد و به افرادیکه دارای معیارهای مورد نظر بوده و رضایت خود را از شرکت در مطالعه اعلام می‌کردند یک در میان در یکی از دو گروه ماساژ با اسانس روغنی اسطوخودوس (۹۱ نفر) یا کنترل ۸۵) نفر) فقط مانور (ریتگن قرار گرفتند افرادی که وارد مطالعه شدند نخست زا بوده بارداری ترم ۳۷۴۲ هفته بارداری تک قلو و نمایش سر داشتند.

همچنین عدم وجود دکولمان پارگی زودرس کیسه آب خونریزی واژینال ماکروزومی تنگی، لگن ورزشکار حرفه‌ای 26 BMI قبل از بارداری نیز از معیارهای ورود به مطالعه بود زجر، جنین عدم ابتلا به عفونتهای واژینال و هرپس تناسلی نیز از معیارهای ورود به مطالعه بود. به منظور رد عفونتهای تناسلی از مادر علائم واژینیت که شامل سوزش خارش ترشحات بدبو و زخمهای ولو بود سؤال شد چنانچه پاسخ مثبت بوده و یا در صورت مشاهده هر گونه زخم یا ضایعه دردناک روی پرینه و ولو تشخیص احتمالی هرپس تناسلی را گذاشته و نمونه وارد مطالعه نمی‌شد.

افراد در صورت انصراف مادر از ادامه شرکت در تحقیق بروز، راش قرمزی و آدم در اثر، ماساژ عدم پیشرفت، زایمان وقوع زجر جنینی تجویز مخدرها، زایمان با فورسپس و واکیوم و بروز هرگونه مشکلات مامائی و طبی غیر قابل پیش بینی از مطالعه خارج شدند. گروه‌ها از لحاظ سنی همسان سازی شدند.

به گروه مداخله ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس در CC ۳۰-۶۰ روغن حامل (روغن زیتون به مدت ۱۰-۵ دقیقه داده شد در گروه کنترل فقط مانور ریتگن انجام شد پوزیشن تمام بیماران لیتوتومی بود از آنجائیکه انجام تمام زایمانها توسط یک نفر امکان پذیر نبود در تمام شیفتها به منظور به حداقل رساندن احتمال خطا از ۵ ماما ثابت که هر کدام به تعداد مساوی از هر دو گروه زایمان را انجام دادند استفاده شد.

به منظور هماهنگی به ماماها توسط پژوهشگران از لحاظ چگونگی: آثار صد، اسپاسم شل کنندگی و ضد درد اسطوخودوس بـه تکمیل پرسشنامه و انجام ماساژ آموزش داده شد سپس روش صحیح انجام ماساژ مشاهده قرار گرفت و پایائی آن تائید شد در طی مرحله دوم زایمان از زمان خاطر وجود ماده‌ای به نام لینالیل استات در ترکیب آن است که علاوه بر پوست مورد کامل شدن دیلاتاسیون سرویکس تا خروج سر (جنین پس از پوشیدن دستکش استریل توسط مامای عامل، زایمان ماساژ، آرام آهسته با دو انگشت سبابه و میانی آغشته به ۱۰-۵ قطره اسانس روغنی اسطوخودوس از یک دیواره به دیواره دیگر واژن به شکل حرکت رفت و برگشت حرف U (انگلیسی) با فشار آرام به سمت رکتوم در جهت بالا و پایین به طوریکه هر قسمت حداقل یک دقیقه طول بکشد انجام شد.

ماساژ در حین و ما بین زور زدنهای مادر بدون توجه به پوزیشن وی ادامه یافت میزان فشار رو به پایین بر حسب پاسخ مادر تعیین می‌شد به این مفهوم که در صورت احساس درد و سوزش فشار کم می‌شد کل طول مدت ماساژ حداکثر ۱۰-۵ دقیقه بود. (۱۷) در صورت انصراف مادر از ادامه شرکت در تحقیق و یا بروز علایم حساسیت ولو و پرینه، قرمزی، تورم خارش ماساژ قطع و نمونه از مطالعه خارج می، شد تنها عارضه احتمالی ماساژ با اسانس روغتی اسطوخودوس راش جلدی قرمزی و آدم می‌باشد که در هیچ یک از نمونه‌های گروه مداخله رخ نداد.

اسانس روغنی اسطوخودوس از گونه Stoechas توسط بخش تحقیقات بالینی شرکت داروئی باریج اسانس به روش تقطیر با غلظت %۱/۵ از سرشکوفههای باز نشده تهیه و از روغن زیتون بعنوان حامل استفاده شد.

پس از خاتمه ماساژ تعداد موارد احتمالی پرینه سالم اپی زیاتومی پارگیهای درجه یک دو سه و چهار میانگین طول مرحله دوم لیبر و نمره آپگار دقیقه اول و پنجم در برگه ثبت موارد درج شد کلیه مراحل تحقیق مورد تائید شورای پژوهش و اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک و شرکت داروئی باریج اسانس قرار گرفته و اخلاق پژوهشی براساس بیانیه هلسینکی رعایت گردید. داده‌ها با استفاده از آزمونهای آماری X و t-test تجزیه و تحلیل و ۰/۰۵>p معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

براساس یافته‌های این پژوهش میانگین سنی گروه ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس ۲۱/۹/۳/۳ و گروه بدون مداخله ۲۱/۸۳/۹ سال بود که اختلاف معنی داری بین گروهها مشاهده نشد از نظر تحصیلات در گروه ماساژ با اسطوخودوس، %۲۶/۱، ۷۰/۵ و ۳/۴ افراد بترتیب در مقطع ابتدایی راهنمایی و دبیرستان و دانشگاهی بودند در گروه کنترل این مقادیر بترتیب ۳۷/۶ ۷۰/۵ و ۶۰٪ بود که تفاوت معنی داری بین گروهها مشاهده نشد. ۱۰۰٪ افراد گروه مداخله ۹۷/۶ افراد گروه کنترل خانه دار بودند و اختلاف معنی داری بین گروهها مشاهده نشد.

در گروه ماساژ با اسانس روغنی اسطوخدوس فراوانی پرینه سالم (۵۳ نفر) ۶۰/۲ اپی زیاتومی (۷) نفر ۸ و پارگی پرینه (۳۱ نفر) ۳۱/۸ بود در گروه کنترل این مقادیر بترتیب ۲) (تفر ۲/۴)، (۶۸) (نفر) ۸۰ و ۱۵ نفر) ۱۷/۶ بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (۰/۰۰۰۱=p). در گروه مداخله فراوانی پارگی درجه یک ۲۷) نفر ۲۷/۳ پارگی درجه دو (۴ نفر) ۴/۵٪ بود، لیکن هیچ موردی از پارگی درجه سه و چهار رخ نداد در گروه کنترل این مقادیر (۴ نفر) ۴/۶ (۶) نفر) ۷/۱) و (۵)(نفر) ۵/۹٪ بترتیب بوده و پارگی درجه ۴ مشاهده نشد.

این اختلاف بین دو گروه معنی دار بود (۰/۰۰۰۱=p). میانگین طول مرحله دوم لیبر در گروه ماساژ ۴۰/۱۲۰/۷ دقیقه و در گروه کنترل ۵۱/۱۲۱/۲ دقیقه بود که بین دو گروه اختلاف معنی دار بود (۰/۰۰۳=P). میانگین نمره آپگار دقیقه اول در گروه ماساژ با اسطوخودوس و بدون، مداخله به ترتیب ۸/۷۰/۶۸/۵۱۰/۸ بود. میانگین نمره آپگار دقیقه ۵ در گروه مداخله و کنترل به ترتیب ۹/۶۰۱۶ بود که این تفاوتها از نظر آماری معنی دار نبود.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس نتایج این مطالعه در گروه مداخله میزان پرینه سالم نسبت به گروه کنترل بیشتر بود در مطالعه‌ای که توسط Beckmann و همکاران به منظور تأثیر ماساژ پرینه از هفته ۳۴ بارداری تا زمان شروع لیبر بر کاهش شیوع پارگی در استرالیا انجام شد به نتایج مشابهی دست یافتند در گروه ماساژ پرینه فراوانی اپی زیاتومی کمتر و این کاهش در زنان نخست را نسبت به زایمان کرده بود کاهش میزان درد تا سه ماه بعد از زایمان گزارش شد، آنان نتیجه گرفتند ماساژ پرینه طی، بارداری احتمال آسیب، پرینه اپی زیاتومی و به دنبال آن درد پرینه بعد از وضع حمل را کاهش می‌دهد. (۱۸)

Shipman و همکاران معتقدند ماساژ پرینه طی سه ماهه سوم بارداری مزایایی چون کاهش اپی زیاتومی پارگیهای درجه ۲ و ۳ و انجام زایمان با ابزار داشته و در سنین بالای ۳۰ سال این تأثیر بیشتر است. (۱۹) لیکن در مطالعه‌ای که Stamp و همکاران انجام دادند به نتایج متفاوتی دست یافتند مبنی بر اینکه ماساژ پرینه حین لیبر در مرحله دوم تاثیری بر فراوانی پرینه، سالم پیشگیری از آسیب، آن درد و بی اختیاری ادرار و مدفوع و روابط جنسی ندارد لیکن روش بی خطری است که شدت پارگی را کاهش می‌دهد.

(۴) در مطالعه ما افزایش فراوانی پرینه سالم در گروه مداخله احتمالاً تحت تأثیر ماساژ با اسانس روغنی اسطوخودوس بود که منجر به افزایش جریان خون قابلیت کشش و نرمی بافت پرینه می. شود کنترل عوامل مداخله گر بر نتایج مانند سن، بارداری وزن، جنین تعداد و نمایش جنین‌ها، تنگی لگن عدم ابتلا به عفونتهای واژینال عدم انجام ورزشهای کگل و ورزش به شکل حرفه‌ای و پوزیشن، زایمانی نسبت به تحقیق Stamp و همکاران ممکن است تا حدودی توجیه کننده اختلاف نتایج دو مطالعه باشد.

در مطالعه حاضر فراوانی پارگی پرینه در گروه ماساژ با اسطوخودوس با گروه کنترل اختلاف آماری معنی داری داشت Vendittelli معتقد است ماساژ پرینه در دوران بارداری در پیشگیری از آسیبهای جدی پرینه مؤثر است ولی برای اثبات این مسئله مطالعات بیشتر و رضایت بیماران لازم است (۲۰). در یک مطالعه مروری سیستمیک که توسط Eason و همکاران انجام شد گزارش کردند ماساژ پرینه در هفته‌های آخر بارداری از پارگیهای پرینه پیشگیری می‌کند (۲۱).

در پژوهشی که Albers و همکاران به منظور بررسی روشهای کاهنده آسیب دستگاه ژنیتال هنگام زایمان بر روی سه گروه کمپرس گرم روی پرینه ماساژ با لوبریکانت و عدم مداخله تا زمان کروبینگ انجام دادند شیوع آسیب پرینه و واژن در گروهها با یکدیگر اختلاف آماری معنی دار نداشت و مهمترین عامل پیشگویی کننده آسیب، پرینه نخست زائی و ماکروزومی جنین بود و وضعیت نشسته مادر هنگام زایمان در آسیب پرینه نقش پیشگیری کننده داشت (۱۷)

در این مطالعه فراوانی پارگی پرینه در گروه ماساژ با اسانس روغنی اسطوخودوس بیشتر از گروه کنترل بود لیکن شدت این پارگیها کمتر از گروه شاهد بود، بطوریکه هیچ موردی از پارگی درجه سه در گروه ماساژ مشاهده نشد بنظر می‌رسد ماساژ پرینه با این اسانس عمق پارگیها را کاهش می‌دهد چرا که اکثریت پارگیها از نوع درجه یک و درحد یک خراش جزئی بودند که نیاز به سوچورزدن نداشتند، ولی به تبعیت از مقررات بخش مجبور به ترمیم و ثبت آن در پرونده بیماران بودیم این در حالی است که در مطالعه Stamp و همکاران پرینه سالم معادل عدم نیاز به سوچور، تعریف شده است. (۴)

شاید دلیل اختلاف نتایج ما با مطالعه Albers همکاران در این بود که ما جنینهای ماکروزم را وارد مطالعه نکرده، پوزیشن بیماران نیز در هر دو گروه لیتوتومی، بود از طرفی کوتاهتر بودن طول مرحله دوم لیبر در گروه ماساژ ممکن است فرصت اعمال حمایت کافی را کم کرده و منجر به کنترل ضعیف‌تر پرینه شده. باشد محدودیت اصلی مطالعه عدم توانایی در کورسازی بوده که به علت ماهیت مداخله غیر قابل اجتناب بود. هر چند عللی اختلافات ژنتیکی، تفاوت در رژیم غذایی افراد که) امکان سنجش دقیق آن وجود ندارد)، (۲۲) نیز ممکن است تا حدودی نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشد.

آمادگی برای زایمان در طول بارداری توسط هورمونهای پروژسترون و ریلاکسین آغاز می‌شود این هورمونها باعث نرمی عضلات و مفاصل شده و به کشش آنها کمک می‌کنند این پروسه بدون استثنا در کل، بدن از جمله کف لگن و پرینه اتفاق می افتد بنظر می‌رسد ماساژ آرام و آهسته می‌تواند قابلیت کشش پرینه را بدنبال افزایش جریان، خون افزایش دهد رایحه درمانی بصورت گوناگونی از جمله کمپرس، بخور، حمام انتشار در هوای محیط بشکل) (بخار و ماساژ قابل انجام است که در این میان جذب پوستی می‌تواند از طریق، ماساژ حمام کمپرس سرد و گرم روی پوست انجام گیرد (۲۳)

شناخته شده ترین این روشها ماساژ می‌باشد که در بهبود استرس درد عضلات و ایجاد احساس خوشایند بسیار مؤثر است، در روش ماساژ بیشتر از اسانسهای روغنی فرار که دارای ترکیبات پیچیده هستند استفاده می‌شود. (۹ و ۸) مکانیسم عمل اسانسهای روغنی از طریق تحریک رسپتورهایی که در پیاز بویایی قرار دارند تحریک سیستم لیمبیک که موجب اعتدال خلق آگاهی از، احساس حفظ درجه حرارت بدن می‌شود و کاهش اضطراب و ایجاد احساس آرامش و جذب از طریق پوست می‌باشد. (۲۳)

یکی از این اسانسهای روغنی اسطوخودوس می‌باشد که در آروماتراپی به اشکال مختلف از آن استفاده می. شود مکانیزم احتمالی آن اثر بر روی گیرنده‌های پس سیناپسی بوده که از طریق میانجی گری CAMP انجام می‌شود و روی گیرنده‌های شبه آتروپین تاثیری ندارد (۱۳)

براساس نتایج این مطالعه ماساژ پرینه با اسانس روغنی اسطوخودوس تعداد موارد اپی زیاتومی و شدت پارگیهای پرینه را کاهش داد به نظر می‌رسد که این کاهش بدلیل افزایش قابلیت، کشش جریان، خون نرمی پرینه و ویژگی ضد اسپاسمی این اسانس. باشد پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده تأثیر ماساژ پرینه به تنهائی و یا به همراه اسانس روغنی اسطوخودوس در طی بارداری بر میزان اپی زیاتومی و پارگی پرینه بررسی شود.

مقاله اصلی را در اینجا بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید