اختلالات نقص ایمنی و ماساژ

چه مواردی منجر به بروز اختلالات نقص ایمنی در دستگاه تنفس، گردش خون و پستان در بدن انسان میشوند و ماساژ چگونه به رفع آن ها کمک میکند؟

موارد منجر به اختلالات دستگاه تنفسی

 • بی‌توجهی نسبت به زندگی
 • احساس فاقد صلاحیت یا ناکارآمدی
 • ناامیدی و سر خوردگی
 • احساس درک نشدن
 • حبس احساس‌های جریحه‌دار در سینه
 • کتمان احساس‌های واقعی
 • ناتوانی در نفس کشیدن

موارد منجر به اختلالات دستگاه گردش خون

 • احساس شکست
 • ناتوانی به جریان انداختن گردش خون در اثر نداشتن عزت نفس و اتکاء به نفس
 • حرص، طمع و بی‌توجهی نسبت به عهده دار شدن کنترل جریان خون
 • موقعیت‌های غم انگیز زندگی
انجام ماساژ رفلکسولوژی کف پا با انگشتان شصت دو دست توسط ماساژتراپیست خانم جهت رفع اختلالات نقص ایمنی
ماساژ رفلکسولوزی پا

موارد منجر به اختلالات پستان

 • خستگی و درماندگی از برآورده کردن نیازهای دیگران
 • سرکوبی خلاقیت و هویت
 • احساس رها شدگی
 • احساس سرکوب شدگی در اثر موقعیت‌های توان فرسا

موارد منجر به مشکلات نقص ایمنی

 • تهاجم به خود و دیگران به دلیل خوب نبودن به‌اندازه کافی
 • احساس ضعف و مورد حمله قرار داشتن
 • احساس بی‌دفاعی
 • قابل درک نبودن

اختلالات نقص ایمنی پستان، دستگاه گردش خون و تنفس با ماساژ رفلکسولوژی بهبود می‌یابند. قطع نظر از برخی اختلال‌ها، ماساژ رفلکسولوژی کامل با توجه به موارد زیر همیشه باید انجام شود:

 • رفلکس‌های دستگاه عصبی و شکم، ذهن را آرام کرده، نگرانی و ترس را از بین می‌برند.
 • رفلکس‌های غدد درون ریز احساسات را آرام کرده و هماهنگی درونی ایجاد می‌کنند.
 • رفلکس‌های عضو یا غدد تحت تأثیر، ضعف و فرسودگی را آرام کرده و نشانه‌های استرس را تسکین می‌دهند.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید