خانه > مطالب و آموزشهای ماساژ > اهمیت ماساژ پا

اهمیت ماساژ پا

پاها نشان دهنده هوشیاری فردی هستند و نقش پررنگی در زندگی هر انسان بازی میکنند. اینجاست که اهمیت ماساژ رفلکسولوژی بیش از پیش مشخص میشود

پاها برای رشد و نمو انسان پایه‌ای استوار، متحرک و انعطاف پذیر فراهم کرده و همانند ریشه، امنیت و استواری ایجاد می‌کنند. اما فایده دیگر که دارند این است که با فراز و نشیب‌های پیش بینی نشده و تجربه‌های متداولی که به طور مداوم در سیر و سفر زندگی با آن‌ها مواجه می‌شویم، می‌توانند سازگاری پیدا کنند.

ترس، تردید و نگرانی پاها را هم چون ریشه در زمین میخکوب می‌کنند. این کف پای نامطمئن، ناخشنود و انعطاف ناپذیر در اثر عدم اطمینان به گام برداشتن همیشه درحال آزمودن خواهد بود. این موضوع باعث می‌شود راه سیرو سفر سخت و طاقت فرسا شود.

افراد مطمئن و راضی از این که روی دو پا خود می‌ایستند لذت می‌برند و می‌دانند که می‌توانند با اطمینان و اعتماد به نفس با خوشحالی و خاطری آسوده به رفتن ادامه دهند. با یک چرخش در گام‌هایشان و انعطاف پذیری طبیعی کف پاها به راحتی با چرخش‌های پیش بینی نشده مطابقت پیدا می‌کنند.

اهمیت گفته‌هایی که در بیشتر مواقع استفاده می‌شوند

  1. میخ‌های خود را محکم به زمین کوبیدن: تضمین موقعیت آینده
  2. جا خوش کردن: در جای راحت نشستن
  3. خوب خود را جا کردن: تأثیر خوبی گذاشتن
  4. با اطمینان گام برداشتن: با اطمینان اقدام کردن
  5. پا درکفش دیگران _کردن: در کار دیگران دخالت کردن
  6. لگدمال کردن احساسات: سرکوب خواسته‌ها
  7. شرایط مناسبی را بر قرار کردن: فضای دوستانه‌ای را ایجاد کردن

پاها شرایط درک نیازهای فردی را فراهم می‌کنند. وقتی در حال استراحت باشند، بقیه اعضای بدن نیز در سلامت خواهند بود. اگر کمی دقت کنیم می‌بینیم که پاها نشان دهنده هوشیاری فردی هستند و می‌توانند دنیایی از تفاوت را بین انسان‌ها به وجود آورند. این جاست که ماساژ رفلکسولوژی نقش مهمی را ایفا می‌کند.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید