روی پا در ماساژ رفلکسولوژی

محل های واقع شده در روی پا منعکس کننده فعالیت‌های گوارشی مانند کبد، لوزالمعده، طحال، معده، اثنی ‏عشر، روده کوچک، راست روده می‌باشد.

ماساژ روی پا خانم توسط ماساژتراپیست خانم، با دو دست خود در حال ماساژ روی پا است

روی پا منعکس کننده فعالیت‌های کبد، لوزالمعده، طحال، غده فوق کلیه، معده، اثنی عشر، روده کوچک، راست روده، کلیه و تخمدان‌ها می‌باشد.

تقسیم بندی روی پا

روی پا به قسمت‌های زیر تقسیم می‌شود:

 • نیمه بالایی روی پای راست، اثر همه اعمالی را که در گذشته انجام شده یا نشده است، را باز می‌تاباند.
 • قسمت بالایی روی پای چپ، فعالیت‌های در جریان و توانایی فرد برای رویارویی با موفقیت‌های جاری را نشان می‌دهد.
 • نیمه پایینی روی پای راست، اثرات روابط قبلی را نشان می‌دهد.
 • قسمت پایینی روی پای چپ، وضعیت و روابط جاری را نشان می‌دهد.
 • قسمت نرم روی پا و قسمت انعطاف پذیر وسط کف هر دو پا به‌طور طبیعی به رنگ گوشت و روشن می‌باشد.

اثر تنش در فرآیند هضم

فرآیند گوارش به وسیله تغییر ذهن، قلب و احساسات (هیجان شدید، عصبانیت، ترس، برانگیختگی، عصبی شدن و احساس ناامنی نسبت به چیزی که در شرف انجام است یا انجام نشده است.) فوری تأثیر می‌پذیرد.

واکنش‌های زیان بخشی که باعث ایجاد تنش می‌شوند ممکن است سبب آشفتگی روند انبساط و انقباض لوله گوارش شده، در پیش رفتن غذا مشکل ایجاد کرده و سبب ایجاد حساسیت شوند. هم چنین ترشح اسید افزایش پیدا کرده و به شکل زیان آوری سبب تغییر ترکیب شیمیایی آنزیم‌ها و شیره‌های گوارشی شده و در نتیجه باعث تجمع چربی اضافی خواهد شد.

وضعیت‌های تغییر یافته روی پا

روی پاها همه وقایعی که در زندگی به‌ویژه در روابط شخصی رخ می‌دهند یا نمی‌دهند را منعکس می‌کنند. ویژگی‌های روی پاها در اثر تغییر مداوم ذهن به‌طور منظم دستخوش تغییر می‌شوند:

 • ممکن است روی پاها وقتی که فرد دچار خستگی و فرسودگی می‌شود گود و فرورفته شود.
 • هنگامی که به خاطر شرایط دشوار زندگی بار سنگینی را تحمل می‌کند، بر آمده شود.
 • لحظاتی که دچار نگرانی می‌شود، در قسمت بالای روی پا چین‌وچروک ایجاد شود.
 • زمانی که به خاطر زندگی دچار نگرانی می‌شود، در قسمت پایینی روی پاها چین و چروک ایجاد شود.
 • وقتی که بر سر دو راهی گیر کرده، عصبانی یا مجبور به تحمل شرایطی می‌شود پاها خطوط ضرب دری را نشان می‌دهند.
 • وقتی که احساس گیر افتادن بکند، پاها خطوط شبکه‌ای را ظاهر می‌کنند.
 • وقتی که نداند چه باید بکند یا کاری را چه گونه انجام بدهد، پاها با خطوط عمودی عمیقی پوشیده می‌شوند.
 • وقتی که دچار آشفتگی و سردرگمی می‌شود پاها با خطوط نامنظم و پراکنده‌ای پوشیده می‌شوند.
 • رنگ‌های روی پا حالات متغیر فرد را با توجه به روابط و فعالیت‌های شخصی نشان می‌دهد. درحالی‌که علائم قابل توجه دیگر ممکن است نشان دهنده خرسندی و رضایت‌مندی درونی فرد باشد.

قطع نظر از اختلالات، ماساژ رفلکسولوژی کامل با توجه به موارد زیر باید همیشه انجام شود:

 • رفلکس‌های شکمی و سیستم عصبی؛ ذهن را آرام کرده، هر گونه درد، نگرانی و ترس را تسکین می‌دهد.
 • رفلکس‌های غدد درون ریز؛ احساس‌ها را آرام کرده و هماهنگی درونی ایجاد می‌کند.
 • رفلکس‌های اندام یا غدد تحت تأثیر؛ قسمت دچار ضعف را آرام کرده و نشانه‌های افسردگی را از بین می‌برد.
ماساژور خانم در حال انجام ماساژ رفلکسولوژی بر روی پای خانم با ناخن های لاک زده
ماساژ رفلکسولوژی روی پا

رفلکس‌های گوارشی

بخش‌های فوقانی و تحتانی جهاز هاضمه رفلکس‌هایشان را به شیوه‌های زیر در قسمت روی پا نشان می‌دهند:

 • بخش‌های فوقانی جهاز هاضمه که روی نیمه بالایی روی پا همراه با نشانه‌هایی روی پای راست منعکس می‌شوند، نشان دهنده اثر اعمال انجام شده یا نشده در گذشته‌اند و علائم روی پای چپ، نشان دهنده شیوه برخورد با موفقیت‌های زندگی یا کنار گذاشته شدن آن‌هاست.
 • اندام‌های گوارشی تحتانی روی نیمه پایینی روی پا منعکس می‌شوند که اثر روابط گذشته را روی پای راست و اثر ارتباطات جاری را روی پای چپ نشان می‌دهند.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید