ماساژ محل رفلکس‌های بازو و زانو

محل رفلکس‌های بازو و زانو کجاست، ماساژ رفلکسولوژی آنها چگونه است و چه فواید و مزایایی دارد

دختر با تناسب اندام زانوی خود را با دو دست گرفته است، پاهاب دخنر بدون پوشش است

ماساژ محل رفلکس‌های بازو

محل رفلکس‌های بازو روی دو استخوان برآمده وسط کناره‌های خارجی هر دو پا قرار دارد. بازوها وقتی به فضای مستقل نیاز داشته باشند، فضای بازویی را ایجاد می‌کنند.

نقشه محل رفلکس‌های بازو
محل رفلکس‌های بازو

برای انجام ماساژ، انگشتان شست و میانی دست را روی این رفلکس‌ها قرار دهید. انگشتان دست را آن قدر بچرخانید تا این قسمت به‌طور کامل ماساژ داده شود. حرکت دوشیدن را با انگشتان شست دست محکم و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان نشانه انجام دهید.

ماساژ محل رفلکس‌های زانو

رفلکس‌های اولیه زانوها در مرکز برجستگی‌های پاها روی رفلکس‌های ناف، و رفلکس‌های ثانویه روی کناره خارجی پایین شانه و بازو قرار دارند. زانوها سبب می‌شوند بدن و ذهن برای رفتن و پیمودن راه زیاد خمیده شوند و به‌طور ناگهانی و به‌راحتی تغییر جهت دهند.

نقشه محل رفلکس‌های زانو
محل رفلکس‌های زانو
نقشه محل رفلکس‌های زانو
محل رفلکس‌های زانو

برای انجام ماساژ، رفلکس‌های اولیه با رفلکس‌های پستان ماساژ داده می‌شوند. برای جایگیری رفلکس‌های ثانویه زانو، انگشتان شست را روی رفلکس‌های شانه و انگشت میانی را روی رفلکس‌های بازو قرار دهید. سپس برای احساس لبه استخوانی که درست بالای نقطه میانی بین دو انگشت متناظر قرار دارد، از انگشت نشانه استفاده کنید. بعد انگشت نشانه را جایگزین انگشت شست کرده، فشار ملایمی وارد کنید. فشار را متوقف کرده و با حرکت چرخشی این قسمت را به‌طور کامل ماساژ دهید.

نجوه انجام ماساژ محل رفلکس‌های زانو
ماساژ محل رفلکس‌های زانو

فواید ماساژ محل رفلکس‌های زانو

  • قدرت درونی را برای شروع حرکت افزایش می‌دهد.
  • انعطاف پذیری را افزایش می‌دهد.
  • به تطابق فرد با تغییرات پیش بینی نشده به‌راحتی کمک می‌کند.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید