ماساژ محل رفلکس‌های دست و ساق پا

محل رفلکس‌های دست ها و ساق های پا و مهره کمر و کتف ها کجاست و ماساژ آنها چگونه است و چه فواید و مزایای دارد؟

دختر ورزشکار با موهای قهوه ای و اندامی متناسب، پشت به دوربین بازو گرفته است

ماساژ محل رفلکس‌های دست

محل این رفلکس‌ها، برجستگی‌های نرمی هستند که روی قسمت جلوی استخوان‌های خارجی مچ پا قرار دارند. دست‌ها چرخ‌های زندگی را می‌چرخانند و امور جاری زندگی را ماهرانه و به‌طور ذاتی انجام می‌دهند در حالی که انگشت‌ها با جزییات ظرفیت‌تر زندگی سروکار دارند. وقتی که فرد تحت فشار قرار می‌گیرد ویژگی‌های این رفلکس‌ها دستخوش تغییر می‌شوند.

محل این رفلکس‌ها هنگام برآورده کردن نیازهای بی‌شمار، ورم می‌کنند. در رویارویی تردید آمیز با حوادث زندگی، فرورفتگی پیدا می‌کنند و در مواجهه با شکست، غم و اندوه در موقعیت‌های ایجاد شده یا نشده رگ‌های خونی، پارگی زیر جلدی پیدا می‌کنند.

برای شروع ماساژ، انگشتان شست یا همه انگشتان دست را روی برجستگی‌های گوشتی هر دوپا قرار دهید و با حرکت پروانه‌ای یا چرخشی به‌طور کامل ماساژ دهید. حرکت دوشیدن را با انگشتان شست و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان کوچک انجام دهید. ماساژ محل رفلکس‌های دست برخورد باتجربه‌های زندگی را آسان می‌کند.

نقاشی محل رفلکس‌های دست و ساق پا
محل رفلکس‌های دست و ساق پا

ماساژ محل رفلکس‌های ساعد

محل رفلکس‌های ساعد از استخوان‌های برجسته میانه کنار خارجی هر دو پا تا زیر بر آمدگی‌های استخوان خارجی قوزک پا می‌باشد. ساعد به انجام فعالیت‌های زندگی کمک می‌کند. برای انجام ماساژ با استفاده از انگشتان شست یا میانی؛ روی این رفلکس‌ها را با حرکت پروانه‌ای یا چرخشی ماساژ دهید. حرکت دوشیدن را با انگشتان شست (به‌طور کامل) و حرکات ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان میانی (به نرمی) انجام دهید.

فواید ماساژ محل رفلکس‌های ساعد

  • سبب می‌شود با تمام نامرادی‌های تحمیل شده در زندگی روزمره، با گشاده رویی و فراغ بال روبه رو شویم.
نقاشی محل رفلکس‌های ساعد
نقشه محل رفلکس‌های ساعد

ماساژ محل رفلکس‌ها مچ دست

 محل رفلکس‌های مچ دست راست، زیر بر آمدگی پایین استخوان‌های خارجی مچ پا قرار دارند. مچ دست برای اداره بسیاری از جنبه‌های متفاوت زندگی، به خصوص هنگام برخورد با سایرین، انعطاف پذیری ایجاد می‌کند.

نقاشی محل رفلکس‌های مچ دست
نقشه محل رفلکس‌های مچ دست

ماساژ محل رفلکس‌های پا

محل رفلکس‌های پا، روی بخش مرکزی کناره پایین برجستگی‌های پاشنه پاها و روی سطوح خارجی و زیر استخوان‌های خارجی مچ پاها قرار دارد. پاها نشان دهنده پایداری، امنیت و هم چنین توانایی شروع حرکت و رسیدن به موفقیت و پیشرفت در زندگی هستند. وقتی که زندگی با سختی سپری و فرد به دردسر و گرفتاری دچار می‌شود، این رفلکس‌ها ورم می‌کنند.

 با حرکات چرخشی همه قسمت‌های محل رفلکس را به‌طور کامل ماساژ داده و حرکت دوشیدن را با انگشتان شست انجام دهید. سپس حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان کوچک دست انجام دهید. ماساژ رفلکس‌های پا در امنیت و رشد و نمو فردی نقش داشته، پایداری و تحرک ایجاد می‌کند.

نقاشی محل رفلکس‌های دست و ساق پا
محل رفلکس‌های دست و ساق پا

ماساژ محل رفلکس‌های ساق پا

محل رفلکس‌های ساق پا؛ از قسمت رفلکس‌های زانو تا پایین روی کنار ه خارجی هر دو پا می‌باشد. این رفلکس‌ها را با انگشتان شست یا میانی، با حرکت‌های پروانه‌ای یا چرخشی ماساژ دهید. حرکت دوشیدن را با انگشتان شست (به‌طور کامل) و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان میانی (به نرمی) انجام دهید. ماساژ رفلکس‌های ساق پا به فعالیت‌ها فرصت و مجال پیشرفت می‌دهند.

نقاشی محل رفلکس‌های ساق پا
نقشه محل رفلکس‌های ساق پا

فواید ماساژ رفلکس‌های مچ پا

مچ پا فرد را در سازش با فراز و نشیب‌های موجود در جریان زندگی، به خصوص در ارتباطات و روابط فردی کمک می‌کند.

نقاشی محل رفلکس‌های مچ پا
نقشه محل رفلکس‌های مچ پا

ماساژ محل رفلکس‌های کتف

محل رفلکس‌های کتف در قسمت بالای هر دو پا و در جهت مخالف روی پا قرار دارد. رفلکس‌های کتف حمایت از تمام فعالیت‌ها و ارتباط‌ها را نشان می‌دهند.

رشد برجستگی استخوانی بالای پا، نشان دهنده این است که فرد برای رویارویی با توقعات استاندارد یا غیرواقعی تحت فشار قرار دارد و هنگامی که اتفاقی رخ می‌دهد یا نمی‌دهد؛ آن اتفاق به بایگانی ذهن سپرده می‌شود که در این حالت رگ‌های این قسمت نمایان می‌شوند.

برای انجام ماساژ، همه انگشتان دست را روی کنار خارجی هر دو پا قرار دهید و انگشتان را باهم روی جلوی هر دو پا از کنار ه خارجی به طرف داخلی در جا حرکت دهید. چندین بار این حرکت را تکرار کنید. سپس، سر همه انگشتان را از بالای هر دو پا و از ته انگشتان به طرف چین و چروک مچ پا با ملایمت حرکت دهید. ماساژ رفلکس‌های کتف، برای ادامه راه قدرت درونی فراهم می‌کند.

نقاشی نحوه انجام ماساژ محل رفلکس‌های کتف
نحوه انجام ماساژ محل رفلکس‌های کتف

ماساژ محل رفلکس‌های مهره کمر

محل رفلکس‌های مهره کمر، از قسمت مرکزی کنار استخوان پا تا کنار داخلی هر دو پا امتداد دارند. رفلکس‌های مهره کمر، میزان حمایت از همه کارهای انجام شده و نشده و هم چنین پشتیبانی از روابط شخصی را نشان می‌دهند. استخوان‌هایی که این رفلکس‌ها را تشکیل می‌دهند هنگامی که به درک و حمایت بسیار زیاد می‌رسند، برجسته و بر آمده می‌شوند. هنگام گرفتگی در اثر فشاری که برای حمایت از خود و سایرین به او وارد می‌شود یا وقتی که هیچ گونه حمایتی از او نمی‌شود، فرو رفتگی پیدا می‌کند.

برای انجام ماساژ، انگشتان شست دست را روی این رفلکس‌ها که روی برجستگی‌ها و روی پا قرار دارند، بگذارید و با حرکت پروانه‌ای یا چرخشی ماساژ دهید و چندین بار این حرکت را تکرار کنید. با تغییر این وضعیت، انگشتان شست را در محل رفلکس‌ها قرار داده و فشار دهید و به‌ملایمت به طرف بالا هل دهید تا اعصاب حرکتی ماساژ داده شوند. حرکت دوشیدن را با انگشتان شست به‌طور کامل انجام دهید و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان میانی به نرمی انجام دهید.

نقاشی نحوه انجام ماساژ محل رفلکس‌های مهره کمر
نحوه انجام ماساژ محل رفلکس‌های مهره کمر

فواید ماساژ محل رفلکس‌های مهره کمر

  • در همه فعالیت‌ها و روابط به‌عنوان دژی استوار می‌باشد.
  • از همه چیزهایی که انجام شدنی یا ناشدنی است، پشتیبانی می‌کند.
  • ارتباط‌ها را قوی‌تر می‌کند.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید