ماساژ محل های رفلکس‌ غده های صنوبری، هیپوفیز و بینی

آموزش ماساژ محل های رفلکس‌ غده صنوبری، غده هیپوفیز و بینی و فواید انجام آن با شکل نقاط رفلکس ها بر انگشتان پا

آناتومی غده های صنوبری، هیپوتالاموس و تالاموس

ماساژ محل رفلکس‌های غده صنوبری

رفلکس‌های اولیه غده صنوبری همانند رفلکس‌های غده هیپوفیز هستند، با این تفاوت که رفلکس‌های غده صنوبری از راه رفلکس‌های ثانویه‌شان به‌طور مؤثرتری تأثیر می‌پذیرند زیرا در این عمل با چشم‌ها مشارکت دارند.

 غده صنوبر همه چرخه‌های طبیعی بدن نظیر حالات روحی، خواب و قاعدگی را کنترل می‌کند. این غده انتقال امواج نوری که به‌طور اساسی از راه چشم وارد بدن می‌شود را بررسی می‌کند تا به‌طور مؤثر عملکرد و تولید عمل هورمون ملاتونین را کنترل کند. به همین دلیل جا و موقعیت چشم‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا چشم‌ها احساسات و عواطف شخصی را منعکس می‌کنند و متناسب با آن چه که دریافت می‌کنند بر چرخه‌های طبیعی ذهن، جسم و روح به‌سرعت تأثیر می‌گذارند.

فواید ماساژ محل رفلکس‌های غده صنوبری

 • چرخه‌های طبیعی بدن را هماهنگ می‌کند.
 • چرخه قاعدگی را به وضعیت طبیعی در می‌آورد.
 • تغییر حالت‌ها را تثبیت می‌کند.
 • الهام و شهود را افزایش می‌دهد.
 • ذهن، جسم و روح را آرام می‌کند.

ماساژ محل رفلکس‌های غده هیپوفیز

غده هیپوفیز، در مرکز و زیر قله هیپوتالاموس قرار دارد و از غدد مهم درون ریز بدن به شمار می‌آید. رفلکس‌های آن روی مفاصل درونی همه انگشتان پا به خصوص انگشتانش است قرار دارد.

نقشه محل رفلکس‌های غده هیپوفیز
محل رفلکس‌های غده هیپوفیز

درحالی‌که با انگشتان دست، پاها را می‌چرخانید، به‌تدریج فشار را کم کنید. سپس به‌جای انگشتان شست دست، انگشتان سوم را روی انگشتان شست پا قرار داده و چند ثانیه در این وضعیت نگه دارید. برای افزایش تأثیر ماساژ، رنگ نیلی را مجسم کنید. سپس انگشتان دست را به آرامی روی مفاصل داخلی انگشتان هردو پا قرار دهید.

نحوه ماساژ محل رفلکس‌های غده هیپوفیز
ماساژ محل رفلکس‌های غده هیپوفیز

فواید ماساژ دادن محل رفلکس‌های غده هیپوفیز

 • به ماساژهای محل هیپوتالاموس اثر مشخص‌تری می‌بخشد.
 • عواطف را آرام می‌کند.
 • هماهنگی درونی ایجاد می‌کند.
 • ترشح هورمون‌ها را تنظیم می‌کند.
 • عملکرد کلی همه غدد درونی را اصلاح می‌کند.

ماساژ محل رفلکس‌های بینی

رفلکس‌های بینی همانند رفلکس‌های غده هیپوفیز است. بینی، خاطره‌انگیزترین صحنه‌های حسی و بویایی را کشف می‌کند و اغلب خاطرات گذشته را همراه با موقعیت افراد یا وقایع خاصی که حال و هوای خوشی را زنده می‌کنند به ذهن می‌آورد.

نقشه محل رفلکس‌های بینی
محل رفلکس‌های بینی

فواید ماساژ محل رفلکس‌های بینی

 • حس بویایی را افزایش می‌دهد.
 • فرد را به شناخت خودتر غیب می‌کند.
 • به زندگی شور و شوق می‌دهد.
 • سبب می‌شود فرد در انجام هر کاری پشتکار داشته باشد.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید