ماساژ محل رفلکس‌های مری

محل رفلکس‌های مری و مجرای هوا کجاست، ماساژ رفلکسولوژی آنها چگونه است و چه فواید و مزایایی برای ‏سلامتی انسان دارد

دختر با تاپ سفید دست چپ خود را بر روی قفسه سینه خود در ناحیه مری و مجرای هوا گذاشته است

ماساژ محل رفلکس‌های مری

رفلکس‌های مری از رفلکس‌های دهان که روی برجستگی‌های انگشتان شست پا قرار دارند شروع شده و در طول کناره‌های داخلی ساقه انگشتان پا تا روی برجستگی‌ها هردو پا در قسمتی که به پاشنه پا می‌رسند، ادامه می‌یابد.

نقشه محل رفلکس‌های مری
محل رفلکس‌های مری

رفلکس‌های غیرمعمول

  • وقتی که حوادث زندگی را به‌سختی بتوان هضم کرد و یا با در نظر گرفتن شرایط زندگی احساس‌های واقعی را بتوان نفی کرد پوست ضخیمی روی حاشیه پا ایجاد می‌شود.
  • پوست در اثر خستگی و پایین نرفتن برخی چیزها از گلوی فرد، سفید و در اثر عصبانیت، ناامیدی یا دستپاچگی در اثر بلع اجباری حوادث خاص، قرمز و در اثر وارد شدن صدمه، کبود می‌شود.
  • در مواقع حساسیت در اثر گرفتاری و احساس ناامنی از رخداد حوادث، پوسته پوسته می‌شود.

ماساژ محل رفلکس‌های مجرای هوا

محل رفلکس‌های مجرای هوا در طول کناره داخلی برجستگی‌های کف پا تا ته انگشتان شست پا می‌باشد. این رفلکس‌ها با رفلکس‌های مری اندکی هم پوشانی دارد. تبادل منابع انرژی زا و حیاتی را افزایش می‌دهد و موقعیت بهره برداری از همه امکانات را فراهم می‌کند.

نقشه محل رفلکس‌های مجرای هوا
محل رفلکس‌های مجرای هوا

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید