ماساژ محل رفلکس‌های گلو

محل رفلکس‌های گلو کجاست، ماساژ رفلکسولوژی آن چگونه است و ماساژ رفلکسولوژی آن چه فواید و مزایایی ‏برای سلامتی انسان ‏دارد ‏

زن با انگشتان دو دست خود، دو سمت گلویش را گرفته، محل لنف های گلو

سطح ساقه همه انگشتان پا بر روی کف پا فعالیت‌ها گلو را باز می‌تابانند. ساقه انگشتان پای راست، سمت راست گلو را با آشکار کردن اثر احساس‌های گذشته باز می‌تاباند؛ در حالی که سمت چپ گلو اثر معکوس روی ساقه انگشتان پای چپ دارد و تبادل احساس‌ها را در زمان حاضر نشان می‌دهد.

برای انجام ماساژ، هر دو انگشت شست را همراه با انگشتان وسط دست روی کناره خارجی ساقه انگشتان کوچک پا درست مقابل بالای ساقه انگشت کوچک پا قرار دهید. چهار انگشت هم ردیف را هم زمان اندکی فشار دهید، سپس انگشتان دست را تا حدی که فقط تماس بسیار کمی با انگشتان پا داشته باشند، آهسته بردارید. در حالی که انگشتان میانی دست را روی انگشتان پا قرار می‌دهید، انگشت شست را اندکی بچرخانید و درحالی‌که انگشتان میانی دست به‌طور مستقیم مقابل ساقه انگشت کوچک پا و بالای آن قرار دارد، انگشتان شست پا را اندکی به طرف بالا حرکت دهید.

تکنیک آهسته فشردن، رها کردن و چرخاندن را تا زمانی که ساقه همه انگشتان پا به‌طور کامل ماساژ داده شوند، تکرار کنید. روی کناره هریک از انگشتان پا جایی که بیشترین تنش و ازدحام احساسی غالباً ً منعکس می‌شود، تمرکز پیدا کنید. این حرکت‌ها را تا جایی که لازم است، به ترتیب انجام دهید.

نحوه انجام ماساژ محل رفلکس‌های گلو
ماساژ محل رفلکس‌های گلو

فواید ماساژ محل رفلکس‌های گلو

  • احتقان و گرفتگی گلو را از بین می‌برد.      
  • به فعالیت لنفاوی کمک می‌کند.    
  • جریان خون را به طرف سر افزایش می‌دهد.
  • تنش مغزی را کاهش می‌دهد.
  • حالت چهره را باز می‌کند.

ماساژ محل رفلکس‌های گلو با حرکت دوشیدن

با استفاده از انگشتان شست، زیر سطح ساقه انگشتان پا را از سر تا انتها با حرکت دوشیدن و ضربه‌های بسیار ملایم اما محکم ماساژ دهید. به‌طوری که از روی ساقه انگشتان کوچک پا شروع و روی ساقه انگشتان شست پا تمام شود. سپس حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را به همان شیوه انجام دهید.

فواید ماساژ محل رفلکس‌های گلو با حرکت دوشیدن

  • ابراز احساس درونی و بیرونی را تسهیل می‌کند.
نحوه انجام ماساژ محل رفلکس‌های گلو با حرکت دوشیدن
ماساژ محل رفلکس‌های گلو با حرکت دوشیدن

ماساژ محل رفلکس‌های غده تیموس

محل رفلکس غده تیموس روی چین و چروک پایینی و داخلی ساقه هر دو انگشت شست پا منعکس می‌شود. رفلکس‌های غده تیموس نیاز فطری را منعکس می‌کنند.

برای شروع ماساژ، انگشت شست دست را روی هر دو چین خوردگی کنار داخلی انگشت شست پا و انگشت سبابه را درست بالا و جلوی انگشتان پا قرار دهید. به‌جز انگشت شست همه انگشتان پا را باهم گرفته، آهسته فشار داده و در دست نگه دارید. فشار را کم کنید و انگشت شست را چند ثانیه آهسته بچرخانید.

نقشه محل رفلکس‌های غده تیموس
محل رفلکس‌های غده تیموس

سپس انگشت شست را حرکت داده، سرانگشت سبابه را روی محل هر دو رفلکس قرار دهید، به‌طوری که با سطح پوست تماس کمی بر قرار شود. بدون این که حرکت کنید چند لحظه در این وضعیت بمانید تا در غده هماهنگی ایجاد شود. بعد روی رفلکس‌ها آهسته ضربه وارد کنید و برای افزایش تأثیر ماساژ، رنگ آبی فیروزه‌ای یا آبی را تجسم کنید.

فواید ماساژ محل رفلکس‌های غده تیموس

  • نیاز به همیشه در رأس بودن را کاهش می‌دهد.
  • هنگام اجبار به ترک، چیزی ایمان را راسخ می‌کند.
  • سوخت و ساز حیاتی را متعادل می‌کند.
  • فضای متعلق بودن به خود را فراهم می‌کند.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید