ماساژ محل رفلکس‌های گوش

محل رفلکس‌های گوش کجاست، ماساژ رفلکسولوژی آنها چگونه انجام می‌شود و چه فواید و مزایایی برای ‏سلامتی انسان دارد

گوش دختر با موهای بلوند

محل رفلکس‌های گوش روی مفاصل خارجی و تمام انگشتان پا (به خصوص کناره انگشت کوچک پا) قرار دارد. گوش‌ها، نشان دهنده ظرفیت شنیدن هستند و در واقع هر چیزی را که روی زمین در رفت و آمدند را می‌شنوند. انگشتان شست دست را روی مفاصل داخلی و انگشتان کوچک را روی بندهای خارجی انگشتان کوچک پا قرار دهید. با استفاده از انگشتان دست، انگشتان کوچک پا را نگه داشته و ماساژ دهید.

می‌توانید از حرکت چرخشی نیز استفاده کنید. سپس انگشتان هم ردیف پاها را با ملایمت به هم فشرده، چند ثانیه آهسته فشار دهید. سرانجام دو طرف کناره‌های انگشتان پا را از سر تا انتها با فشار بسیار کم بین انگشتان هم ردیف با حرکت دوشیدن بکشید.

 این حرکت را با انگشتان شست و چهارم دست روی انگشتان چهارم پا و با انگشتان شست و سوم دست روی انگشتان سوم پا و با انگشتان شست و دوم دست روی انگشتان دوم پا و در پایان با انگشتان شست و هر یک از انگشتانی که احساس راحتی بیشتری می‌کنید روی انگشت شست پا تکرار کنید.

فواید ماساژ محل رفلکس‌های گوش

  • مهارت شنوایی را تقویت می‌کند.      
  • وضوح اصوات را افزایش می‌دهد.      
  • اختلالات شنوایی را کاهش می‌دهد.    
  • هماهنگی برقرار می‌کند.            
  • درک را آسان می‌کند.
  • ارتباط درونی را اصلاح می‌کند.
  • مفهوم صداها را مشخص می‌کند.
  • هوشیاری را افزایش می‌دهد.
  • به برداشت درست کمک می‌کند.

محل رفلکس‌های گوش روی مفاصل خارجی و تمام انگشتان پا (به خصوص کناره انگشت کوچک پا) قرار دارد. گوش‌ها، نشان دهنده ظرفیت شنیدن هستند و در واقع هر چیزی را که روی زمین در رفت و آمدند را می‌شنوند. انگشتان شست دست را روی مفاصل داخلی و انگشتان کوچک را روی بندهای خارجی انگشتان کوچک پا قرار دهید. با استفاده از انگشتان دست، انگشتان کوچک پا را نگه داشته و ماساژ دهید.

می‌توانید از حرکت چرخشی نیز استفاده کنید. سپس انگشتان هم ردیف پاها را با ملایمت به هم فشرده، چند ثانیه آهسته فشار دهید. سرانجام دو طرف کناره‌های انگشتان پا را از سر تا انتها با فشار بسیار کم بین انگشتان هم ردیف با حرکت دوشیدن بکشید.

 این حرکت را با انگشتان شست و چهارم دست روی انگشتان چهارم پا و با انگشتان شست و سوم دست روی انگشتان سوم پا و با انگشتان شست و دوم دست روی انگشتان دوم پا و در پایان با انگشتان شست و هر یک از انگشتانی که احساس راحتی بیشتری می‌کنید روی انگشت شست پا تکرار کنید.

نحوه ماساژ محل رفلکس‌های گوش
ماساژ محل رفلکس‌های گوش

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید