انگشتان پا در ماساژ رفلکسولوژی

نقش انگشتان پا در ماساژ رفلکسولوژی چیست و هر یک از انگشتان پا چه جنبه‌های مختلف فرآیند فکری را ‏منعکس می‌کنند

انجام ماساژ رفلکسولوژی کف پا توسط ماساژتراپیست

همه انگشتان پا منعکس کننده اعضا سر هستند که به وسیله مغز آگاهانه، نیمه آگاهانه و ناآگاهانه وضعیت و سلامت ذهن، جسم و روح را تعیین می‌کنند. همه این‌ها به وسیله وضعیت و ویژگی‌های پا به‌طور دقیق منعکس می‌شوند. به همین دلیل همیشه ابتدا محل رفلکس‌های سر و مغز سپس محل رفلکس‌های نخاع را ماساژ دهید، زیرا رشته‌های عصبی در همه بدن نفوذ دارند. ماساژ رفلکسولوژی نشان می‌دهد، ماساژهای منتقل شونده و انتقال یافته از مغز به‌طور دقیق و به‌آسانی به قسمت‌های دیگر منتقل می‌شوند.  

نقشه محل رفلکس‌های مغز روی همه انگشتان پا
محل رفلکس‌های مغز روی همه انگشتان پا
نقشه محل رفلکس‌های نخاع و مهره‌های پشت
محل رفلکس‌های نخاع و مهره‌های پشت

رفلکس‌های انگشتان پا

هر یک از انگشتان، رفلکس‌های نیمی از صورت و پا را منعکس می‌کنند. انگشتان پای راست، طرف راست سر که اثر خاطره‌ها و افکار گذشته را نشان می‌دهند منعکس می‌کنند. در حالی که انگشتان پای چپ با باز تاباندن نیمه چپ سر، شیوه‌های جاری تفکر و عقاید حال را آشکار می‌کنند.

 • برجستگی‌های انگشتان پا، صورت را منعکس می‌کنند؛ به‌طوری که بر جستگی‌های انگشتان پای راست طرف راست صورت و برجستگی‌های انگشتان پای چپ طرف چپ صورت را نشان می‌دهند.
 • کناره‌های خارجی (روی کناره‌های انگشتان کوچک پا) کناره‌های سر را نشان می‌دهند.
 • سطوح بالایی انگشتان پا، پشت سر و گردن را منعکس می‌کنند.
 • ناخن‌های انگشتان پا نشان دهنده وضعیت جمجمه هستند.

انگشتان هر یک از پاها، جنبه‌های مختلف فرآیند فکری را به شرح زیر منعکس می‌کنند

 • انگشتان شست پا انگشتان تفکر هستند که شیوه‌های عقلی، فطری و روحی را منعکس می‌کنند.
 • انگشتان دوم پا که به انگشتان احساس معروف هستند، با توجه به احساس‌های گذشته (انگشتان پای راست) و احساس‌های جاری (انگشتان پای چپ) افکار شخصی را نشان می‌دهند.
 • انگشتان سوم پا که به انگشتان فعالیت معروف‌اند، عقاید مربوط به آن چه که می‌توانست انجام شده یا نشده باشد (انگشتان پای راست) و در روزمره آن چه که انجام می‌شود یا نمی‌شود (انگشتان پای چپ) را آشکار می‌کنند.
 • انگشتان چهارم پا یا انگشتان برقراری ارتباط، مفاهیم را با توجه به ارتباط‌های گذشته (انگشتان پای راست) و شیوه‌های روابط دوستانه در حال حاضر (انگشتان پای چپ) را منعکس می‌کنند.
 • انگشتان کوچک پا یا انگشتان خانواده و امنیت، اثر اعتقادات اجتماعی گذشته (انگشتان پای راست) و ارزش‌های شخصی حال (انگشتان پای چپ) را نشان می‌دهند.  
ت = انگشتان تفکرالف = انگشتان احساس
ف = انگشتان فعالیت ر= انگشتان رابطه
خ = انگشتان خانواده یا امنیت
جنبه‌های مختلف فرآیند فکری انگشتان هر یک از پاها
جنبه‌های فرآیند فکری انگشتان پا

مفاهیم ویژه انگشتان پا

به‌منظور نگاه وسیع‌تر به شیوه تفکر و رویارویی افراد با واقعیت‌های زندگی، رفلکس‌های سر را که روی هر یک از برجستگی‌های انگشتان پا منعکس می‌شوند، می‌توان به شش بخش تقسیم کرد:

 • برجستگی انگشت اول؛ مغز، مو و سینوس‌ها را منعکس می‌کند. (تفکر)
 • شیارهای انگشت دوم؛ دارای رفلکس‌های پیشانی و مغز میانی است. (بیان افکار)
 • برجستگی‌های انگشت سوم؛ چشم وعده صنوبری را باز می‌تاباند. (احساس‌ها)
 • برجستگی‌های انگشت چهارم؛ بینی، غده هیپوفیز، گونه و گوش‌ها را منعکس می‌کند. (واکنش‌های کار و عمل)
 • انگشت شست؛ وضعیت دهان، دندان‌ها و لثه را نشان می‌دهد.
 • (روابط)
 • کناره‌های تحتانی؛ رفلکس‌های فک را نشان می‌دهد. (امنیت اساسی)

شکل و وضعیت انگشتان پا

انگشتان سالم به‌طور مستقیم قرار می‌گیرند. صاف و در عین حال محکم و قابل انعطاف می‌باشند. قسمت‌های برجسته، از شکل و حالت طبیعی برخوردارند و دارای رنگ روشن گوشت هستند.

نقشه انگشتان پا و تاثیر آنها در ماساژ رفلکسولوژی
انگشتان پا در رفلکسولوژی

اثر تنش روی انگشتان پا

محدودیت‌ها و قید و بندهای نظام‌های اعتقادی بر روی ذهن، فشارهای فیزیکی بر جای می‌گذارند که به نوبه خود سبب می‌شوند عضله‌ها منقبض شده و در نهایت به مغز فشار وارد شود. این موضوع می‌تواند تا حد زیادی اندازه جمجمه را کاهش داده و از نظر فیزیولوژیکی سلول‌های مغز را از منابع حیاتی و اساسی محروم کرده و ممکن است نشانه‌های زیر را ایجاد کند:

جدول اثر تنش روی انگشتان پا
اثر تنش روی انگشتان پا

وضعیت تغییر یافته انگشتان پا

الگوهای فکری اثر مستقیمی بر روی اندازه و پوست انگشتان پا دارند که در شرایط نامساعد می‌توانند تغییر قابل ملاحظه‌ای در ویژگی‌های طبیعی افراد ایجاد کنند.

توانمندی انگشتان پا

میزان اعتمادبه‌نفس فرد و رویارویی او با جهان و محیط پیرامونش و ایدئال‌های شخصی‌اش را آشکار می‌کند.

وضعیت‌های غیرطبیعی انگشتان پا

انعطاف ناپذیری، ناامنی و بی‌ثباتی فرد به دلیل اعتقادات مشخص و دیدگاه سرسختانه‌اش نسبت به زندگی را منعکس می‌کند.

انگشتانی که به طرف جلو و کف پا تمایل دارند

 • به‌شدت سعی می‌کنند، نقطه نظرهای خود را به شخص مقابل بفهمانند.
 • دوست دارند در شما تأثیر بگذارند.
 • به کارهای خطرناک دست می‌زنند.

انگشتانی که به طرف عقب و بالا تمایل دارند

 • از تحمیل عقایدشان خودداری می‌کنند.
 • عقایدشان را به بایگانی ذهنشان می‌سپارند.
 • از هم عقیده شدن با دیگران خود داری می‌کنند.
 • از درگیری و برخورد اجتناب می‌کنند.

انگشتانی که به سمت چپ تمایل دارند

 • ذهنشان برای آینده برنامه ریزی شده است.
 • برنامه جدیدی دارند.

انگشتانی که به سمت راست تمایل دارند

 • در جست و جوی عقاید قدیمی و کهنه هستند.
 • عقاید قدیمی را دستاویز قرار می‌دهند.
 • با گذشته زندگی می‌کنند.

انگشتان خمیده

 • وقتی که در برابر نظام‌های اعتقادی دیگران تسلیم می‌شوند، خمیدگی پیدا می‌کنند.
 • هر گز برای مواجهه و رویارویی با جهان با مفاهیم شخصی مقابله نمی‌کنند.
 • بدون فکر کردن انرژی می‌گیرند.
 • زندگی را بدون در نظر گرفتن پیامدهایش از نو شروع می‌کنند.
انگشتان پای دختر در کاسه آب در کنار گلها و شمع هایی که روی زمین قرار دارند
پاها در کاسه آب

شکل انگشتان پا

شکل انگشتان پا شیوه شکل گیری عقاید فرد و وقایع تأثیرگذار مربوط به او را نشان می‌دهد.

اشکال تغییریافته انگشتان پا

 • انگشتان تغییر شکل یافته پا در اثر سعی در تطبیق و هماهنگی با الگوی های اعتقادی بیگانه که مناسب با او نیستند، کج می‌شوند.
 • انگشتان مربع شکل، عقاید خاص خودشان را به خاطر ترس از عواقب آن نزد خود نگه می‌دارند.
 • انگشتان نوک تیز، معمولاً ً با بذله گویی، هوشیاری و اظهار نظرهای آزار دهنده سر اصل مطلب می‌روند.
 • انگشتان فشرده، سرکوب شدن عقاید فرد و محرومیت از فرصت ابراز عقاید روشن را نشان می‌دهند.
 • انگشتان فرو رفته، شیوه فکر خود افراد را با اعتقاد به این که از دید دیگران ناکار آمد یا حسودند، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

اندازه انگشتان پا

اندازه انگشتان پا ظرفیت اندیشیدن فرد را نشان می‌دهد.

انگشتان پا جمع می‌شوند وقتی که:

 • فرصت برای فکر کردن به خود کم باشد یا اصلاً ً وجود نداشته باشد.
 • از این که دیگران درباره او چگونه فکر می‌کنند ترس عمیقی وجود داشته باشد.

انگشتان پا از هم باز می‌شوند و می‌توانند به‌طور کلی بزرگ شوند وقتی که:

 • فرد سرشار از افکار درخشان باشد اما خروجی مشهودی وجود نداشته باشد.
 • فرد عقایدش را نزد خود نگه داشته باشد.
 • فرد سرشار از چیزهای بی‌معنی باشد.

وضعیت پوست روی انگشتان پا

وضعیت پوست روی انگشتان پا اثر نظام‌های اعتقادی و شرایط فکری که فرد دارد را نشان می‌دهد. در زیر وضعیت‌های غیرطبیعی پوست توضیح داده شده‌اند:

 • پوست سفت وجود مشکل در اندیشیدن، کتمان یا حمایت از مفاهیم منحصر به فرد و پنهان کردن هویت واقعی فرد را نشان می‌دهد.
 • پوست تاول دار در مواقع ساییدگی و اختلاف نظر ایجاد می‌شود.
 • پوسته پوسته شدن انگشتان پا دلالت بر تحریک پذیری و دید لایه لایه به زندگی دارد.
 • کنده شدن پوست نشان دهنده عقاید کهنه و قدیمی است و فرد برای افکار جدید در جست و جوی راه جدید می‌باشد.
 • پوست براق و درخشان نشان دهنده تمایل ذاتی و فطری برای نشان دادن افکار شخصی بدون مقاومت، نشان دادن فرد در جایگاه و موقعیت خاص و داشتن اختلاف نظر و عقاید است.
 • پوست مرطوب در اثر اضطراب و نگرانی عمیق، ناراحتی شدید و ترس از یک اتفاق غیرمنتظره و وحشت از این که دیگران درباره او چگونه فکر می‌کنند به وجود می‌آید.

رنگ انگشتان پا

ماده رنگی پوست روی انگشتان، احساس‌ها و الگوهای فکری سنجیده و نسنجیده‌ای را نشان می‌دهد که انرژی‌ها را شارژ کرده یا تحلیل می‌کند.

 • انگشتان سفید نشان دهنده خستگی، درماندگی، روشن نگری و اعتقادات معنوی و الهی است.
 • انگشتان سیاه یا کبود نشان دهنده آسیب روحی و نیاز به تنوع افکار است.
 • انگشتان سبز نشان دهنده حسادت، احساس بیماری در شیوه تفکر و افکار عاشقانه است.
 • انگشتان زرد نشان دهنده تغذیه کامل و سرخوش از انجام فعالیت‌های ذهنی است.
 • انگشتان نارنجی نشان دهنده دیدگاه‌های ناهمگون، ناراحتی و خوشحالی ناشی از اندیشیدن درباره موضوعات خاص است.
 • انگشتان قرمز نشان دهنده نومیدی شدید، عصبانیت بیش از حد و افکار ناراحت کننده است.
انگشتان و ساق پاهای دختر شیو شده و بدون جوراب
پاها

آشفتگی‌های عصبی

وضعیت فکری، تحت تأثیر خشنودی یا ناخشنودی روحی قرار دارد و این وضعیت به‌طور مستقیم روی بدن انسان تأثیر می‌گذارد. نشانه ظاهر بیماری درونی، ناراحتی و تنش است که می‌تواند انسان را عصبی کند. انواع نشانه‌های خاص، الگوهای فکری خاصی را نشان می‌دهند که وقتی به وجود می‌آید بدن انسان خاطره‌های به ذهن سپرده شده را به فعالیت وا‌می‌دارد و می‌تواند تعادل احساس را به هم بریزد و موجب ناآرامی جسمی و آشفتگی درونی بیشتری شود.

این جریان سبب می‌شود فرد باور کند که غیرقابل کنترل است، تحت فشار قرار دارد، دچار نگرانی و اضطراب است و قدرت سازش ندارد. تمام این موارد می‌توانند تعادل شیوه‌های تلاش برای رسیدن به پیروزی را برهم بزنند. هنگام تحت فشار بودن، اعصاب تحریک شده به بافت‌های عصبی بسیار حساس و کاملاً ً منظم انتقال می‌یابد. به وسیله الگوهای تهدید کننده فکری، این بافت‌ها تغییر شکل یافته و دچار ضایعه می‌شوند.

 این جریان باعث به وجود آمدن علائم زیر می‌شوند:

 • درد همراه با ظهور صدمه‌های عمیق روحی.
 • درد ناشی از تمایل شدید به عشق و موردتوجه قرار گرفتن.
 • تنش در اثر نگرانی، ناامیدی، ترس یا اضطراب شدید.
 • حالت عصبی ناشی از شک و تردید معمول و آشفتگی درونی.
 • عفونت، التهاب و درجه حرارت بالا همراه با افکار ناسالم افسار گسیخته.
 • ظهور چین و چروک در اثر خشم که نشان دهند ه امواج غیرطبیعی مغز است و فعالیت مغز را مختل می‌کند.
 • اختلالات عصبی که با ماساژ رفلکسولوژی بهبود می‌یابند.

خلاصه‌ای از وضعیت انگشتان پا

 • انگشت شست پا: با ارتقا ء باورها و اعتقادات فردی در ایده‌های مبتکرانه و منحصر به فرد، افکار الهام بخش و روشن را بر می‌انگیزد.
 • انگشت دوم پا: درک عزت نفس و ارزش به خود را افزایش می‌دهد.
 • انگشت سوم پا: عقاید مبتکرانه را ترغیب و ایجاد می‌کند تا برای ایجاد افکار ارزنده و سازنده به کار گرفته شوند.
 • انگشت چهارم: به شیوه‌های ارتباطی شخص مفهوم تازه‌ای می‌دهد.
 • انگشت کوچک پا: ذهن را از نظام‌های اعتقادی بازدارنده و محدودیت‌های اجتماعی که به عقاید عجیب و غیرعادی فرصت راه گشایی می‌دهد، آزاد می‌کند.
نحوه ماساژ پا
ماساژ پا

ماساژ هر یک از پاها به‌طور جداگانه از سرانگشتان تا انتها، تأثیر کلی روی هر یک از انگشتان پا دارد. کف پای راست را بین هر دو دست بگیرید، دو تا سه بار ضربه‌های کوچکی از سر انگشتان پا تا مچ و اطراف پاشنه وارد کنید. سپس این حرکت را روی کف پای چپ نیز تکرار کنید.

ماساژ رفلکسولوژی انگشتان پا

ماساژ انگشتان پا که محل رفلکس‌های مغز است اثر فوری روی سیستم عصبی می‌گذارد؛ این اثر بلافاصله وضعیت فیزیکی، ذهنی، احساسی و روحی انسان را هماهنگ و متعادل می‌کند.

برآیند این اثر، آرامش و هماهنگی درونی است که اثر تسکین بخشی بر عضله‌ها می‌گذارد و سبب می‌شود همه سلول‌ها نیروی حیاتی اساسی را دریافت کنند. تنش عصبی تسکین یابد، زمینه جوان سازی و بازسازی فراهم شود و به این ترتیب همه قسمت‌های بدن آگاهانه، ناآگاهانه و نیمه آگاهانه برانگیخته می‌شوند تا عملکردی طبیعی داشته باشند.

آزادسازی جریان انرژی

آزاد سازی جریان انرژی سبب باز شدن ذهن شده، گرفتگی سیستم‌های اعتقادی از کار افتاده و افکار ترس آور یا خاطره‌های وحشت انگیز را از بین می‌برد. این موضوع ممکن است باعث شود بدن انسان هم چنان که فعالیتش را دوباره آغاز می‌کند و نشاط و نیروی حیاتی را به محیط محروم قبلی می‌رساند، تکان بخورد و دچار کشیدگی شود.

 سر هر یک از انگشتان دست را آهسته به‌صورت قرینه روی همه قسمت‌های بالای انگشتان هر دو پا از جمله انگشت شست پا قرار دهید و با ملایمت چند ثانیه روی انگشتان را فشار دهید.

به‌تدریج فشار را قطع کنید به‌طوری که نوک انگشتان دست فقط روی انگشتان پا یا با سطح پوست تماس داشته باشد. بااحساس جز جز یا گرما بین انگشتان دست و پا، انرژی فعال شده به ماساژ شونده و ماساژ دهنده نیروی حیات می‌بخشد.

نحوه انجام ماساژ رفلکسولوژی برای آزادسازی جریان انرژی
آزادسازی جریان انرژی با رفلکسولوژی

ارتباط مجدد با خود والایی

با ملایمت سر انگشتان شست دست را روی سر انگشتان شست پا قرار دهید. دوباره چند ثانیه به‌ملایمت فشار دهید. آهسته فشار را کم کنید تا سرانگشتان دست تماس جزئی با پوست انگشتان پا داشته باشد.

نحوه انجام ماساژ رفلکسولوژی برای ارتباط مجدد با خود والایی
ارتباط مجدد با خود والایی با رفلکسولوژی

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید