پاشنه ‏پا در ماساژ رفلکسولوژی

پاشنه‌ها منعکس کننده فعالیت‌های لگن خاصره، دست‌ها، پاها، دستگاه ادرار تحتانی، اندام‌ها و غدد تولید مثل و کمر هستند که امنیت اساسی، تحرک، ثبات، رشد فردی و فردیت را کنترل می‌کنند. محل این رفلکس‌ها در انگشتان کوچک پا و انگشتان کوچک دست و فک قرار دارد.

ویژگی‌های خاص پاشنه‌ها

 • کره خاکی را نشان می‌دهند.
 • طنین انداز رنگ‌های قرمز و صورتی می‌باشند.

ویژگی‌های طبیعی پاشنه‌ها

پاشنه‌ها، برجستگی‌های گوشتالو و قرمز رنگ و توده انعطاف پذیر نسبتاً محکمی هستند که در راه رفتن حالت فنر پیدا می‌کنند و به‌عنوان جذب کننده بدن همیشه به سمت پایین تمایل دارند.

 • هنگام آزردگی در مسیر زندگی یا نبودن راه حل، کبود رنگ می‌شوند.
 • هنگام قرار گرفتن بر سر دو راهی و سردرگمی، سفت می‌شوند.
 • هنگام پافشاری، حاشیه سفتی روی آن‌ها تشکیل می‌شود.
 • هنگام سخت گذشتن زندگی، سنگین می‌شوند.
 • هنگام رویارویی باتجربه‌های بسیار ناخوشایند، دردناک می‌شوند.
 • هنگام مواجهه با خشونت و مبارزه در راه زندگی، خشن می‌شوند.
 • هنگام تسلیم شدن، به‌راحتی متخلخل و اسفنجی می‌شوند.
 • هنگام راه رفتن دقیق، پاشنه‌ها به خصوص پوسته تخم مرغی آن‌ها کوچک می‌شوند.

تأثیر تنش

باورهای اجتماعی، محدودیت‌ها و قید و بندهایی را تحمیل می‌کنند که مانع از پیشرفت فردی و عدم اعتمادبه‌نفس فرد می‌شوند. بی‌اعتماد و ترس، مانع از رشد و نمو فردی در همه سطوح ذهنی، جسمی و روحی می‌شود.

نقشه پاشنه ‏پا در ماساژ رفلکسولوژی
نقشه پاشنه ‏پا در ماساژ رفلکسولوژی

به‌ظاهر این رفلکس‌ها در شرایط خاصی تغییر می‌کنند:

 • در اثر یبوست ناشی از ترس مداوم، ورم می‌کنند.
 • در اثر اسهالی که بسیار شدید است، فرو رفتگی پیدا می‌کنند.
 • در اثر هموروئیدی که هنگام رسیدن به بن بست وحشت انگیز به وجود می‌آید، سرخ رنگمی شوند.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید