پاشنه ‏پا در ماساژ رفلکسولوژی

پاشنه‌ها منعکس کننده فعالیت‌های لگن ، دست‌ها، پاها، دستگاه ادرار تحتانی، اندام‌ها و غدد تولید مثل و کمر هستند که کنترل کننده موارد مهمی اند

دختر یا زن در حال لمس پاشنه پای خود با انگشت دست خود است

پاشنه‌ها منعکس کننده فعالیت‌های لگن خاصره، دست‌ها، پاها، دستگاه ادرار تحتانی، اندام‌ها و غدد تولید مثل و کمر هستند که امنیت اساسی، تحرک، ثبات، رشد فردی و فردیت را کنترل می‌کنند. محل این رفلکس‌ها در انگشتان کوچک پا و انگشتان کوچک دست و فک قرار دارد.

ویژگی‌های خاص پاشنه‌ها

 • کره خاکی را نشان می‌دهند.
 • طنین انداز رنگ‌های قرمز و صورتی می‌باشند.

ویژگی‌های طبیعی پاشنه‌ها

پاشنه‌ها، برجستگی‌های گوشتالو و قرمز رنگ و توده انعطاف پذیر نسبتاً محکمی هستند که در راه رفتن حالت فنر پیدا می‌کنند و به‌عنوان جذب کننده بدن همیشه به سمت پایین تمایل دارند.

 • هنگام آزردگی در مسیر زندگی یا نبودن راه حل، کبود رنگ می‌شوند.
 • هنگام قرار گرفتن بر سر دو راهی و سردرگمی، سفت می‌شوند.
 • هنگام پافشاری، حاشیه سفتی روی آن‌ها تشکیل می‌شود.
 • هنگام سخت گذشتن زندگی، سنگین می‌شوند.
 • هنگام رویارویی باتجربه‌های بسیار ناخوشایند، دردناک می‌شوند.
 • هنگام مواجهه با خشونت و مبارزه در راه زندگی، خشن می‌شوند.
 • هنگام تسلیم شدن، به‌راحتی متخلخل و اسفنجی می‌شوند.
 • هنگام راه رفتن دقیق، پاشنه‌ها به خصوص پوسته تخم مرغی آن‌ها کوچک می‌شوند.

تأثیر تنش

باورهای اجتماعی، محدودیت‌ها و قید و بندهایی را تحمیل می‌کنند که مانع از پیشرفت فردی و عدم اعتمادبه‌نفس فرد می‌شوند. بی‌اعتماد و ترس، مانع از رشد و نمو فردی در همه سطوح ذهنی، جسمی و روحی می‌شود.

نقشه پاشنه ‏پا در ماساژ رفلکسولوژی
نقشه پاشنه ‏پا در ماساژ رفلکسولوژی

به‌ظاهر این رفلکس‌ها در شرایط خاصی تغییر می‌کنند:

 • در اثر یبوست ناشی از ترس مداوم، ورم می‌کنند.
 • در اثر اسهالی که بسیار شدید است، فرو رفتگی پیدا می‌کنند.
 • در اثر هموروئیدی که هنگام رسیدن به بن بست وحشت انگیز به وجود می‌آید، سرخ رنگمی شوند.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید