ماساژ دادن انگشت شصت جهت انجام ماساژ دیان ژو روی پا

ماساژ دیان ژو

ماساژ دیان ژو به انگلیسی Dian Xue Massage را “فشار نقطه‌ای” می‌نامند. ماساژ دیان ژو نوعی …