آموزش ماساژ برای گرم کردن پا

می خواهید ماساژ رفلکسولوژی یاد بگیرید؟ این آموزش تکنیک های ضروری برای آماده سازی و گرم کردن ‏پا را برای افزایش تجربه ماساژ درمانی را به شما آموزش می دهد‎.‎

ماساژ گرم کردن پا زن توسط ماسور آقا

تکنیک های کلی شل کردن بدن برای آرامش مقدماتی

 • حرکت‌های نوازشی گرم کردن.
 • فراهم کردن فرصت مطلوب برای استنباط نیازهای ماساژ شونده.

روش‌های زیر را مناسب با نیازهای ماساژ شونده به کار ببرید:

مرحله نوازش زیر و روی پاها

روی پای راست با قرار دادن دست روی دست ضربه‌های بسیار ملایمی را به سوی خود وارد کنید، سپس با پشت دست‌ها ضربه‌های ملایمی به کف پای راست وارد کنید. این حرکت‌ها را برای پای چپ نیز تکرار کنید.

نحوه نوازش کردن روی پا
نوازش کردن روی پا
نحوه وارد کردن ضربه‌ها ملایم به کف پا
وارد کردن ضربه‌ها ملایم به کف پا

با تغییر مداوم زندگی و تلاش انسان‌ها در راستای پیشرفت، این موضوع که هماهنگ با نیازهای فرد ماساژ شونده از ماساژهای گوناگونی استفاده شود را بهتر می‌توان درک کرد.

مرحله ماساژ مقدماتی و رهاسازی

 • سر همه انگشتان دست را روی انگشتان پای راست قرار دهید.
 • با حرکات چرخشی کوچک و کمی فشار و با حر کت ورز دادن همه انگشتان را از بالا تا قوزک پا ماساژ دهید.
 • دست‌ها را روی قوزک پا گذاشته، هر دو طرف پای راست را به‌طور کامل ماساژ دهید. این حرکت‌ها را برای پای چپ نیز تکرار کنید. این ماساژ، تنشی را که در گذشته فرد وجود داشته و یا در اثر مبتلا شدن فرد به بیماری به وجود آمده است برطرف می‌کند.
نحوه ماساژ پاها به نوبت
ماساژ پاها به نوبت

مرحله ماساژ قوزک پا

 • انگشتان دست چپ را روی قسمت خارجی استخوان قوزک پا راست ماساژ شونده و انگشتان دست راست را در قسمت داخلی استخوان قوزک پا قرار دهید.
 • ابتدا اطراف استخوان قوزک پای راست را هم زمان با حرکت‌های محکم و کاملاً ً چرخشی ماساژ دهید.
 • در حالی که تعداد انگشتانی که با پا تماس دارند را کم می‌کنید، فشار را آن قدر کاهش دهید تا تماس بسیار کم شده یا کاملاً از بین برود و فقط انگشتان میانی پا آهسته ماساژ داده شوند.
 • مطابق با عملکرد دست‌ها، پای چپ را به همین شیوه ماساژ دهید.
نحوه ماساژ قوزک پا
ماساژ قوزک پا

فواید ماساژ قوزک پا

استخوان‌های باسن را شل می‌کند، اعتمادبه‌نفس را افزایش می‌دهد و افراد را ترغیب می‌کند تا خودشان را باور کنند.

مرحله حرکت پاها

 • برجستگی انتهای انگشتان شست دستتان را در فرو رفتگی‌های هر دو طرف استخوان‌های قوزک پای سمت راست به‌گونه‌ای قرار دهید که در این قسمت از پا به‌راحتی قرار گیرند.
 • ضمن حرکت یک دست به طرف بالا و دست دیگر به طرف پایین، حرکت‌های ملایم نوازشی را مرحله به مرحله و در کل پای راست انجام دهید.
 • در صورت لزوم این حرکت را می‌توان به‌سرعت یا آهسته انجام داد.
 • با تغییر نقش دست‌ها این حرکت‌ها را برای پای چپ نیز تکرار کنید.
نحوه حرکت پاها در ماساژ رفلکسولوژی
حرکت پاها در ماساژ رفلکسولوژی

فواید حرکت پاها

 در فراز و نشیب‌های زندگی تنش را از بین می‌برد، انعطاف پذیری را در برقراری روابط دوستانه فرد افزایش می‌دهد. نگرانی، تشویش و تردید را از بین می‌برد و برای شروع و ادامه کار اعتمادبه‌نفس ایجاد می‌کند.

مرحله کشش آشیل

 • برای انجام این حرکت، ماساژ شونده باید به پشت روی یک سطح صاف دراز بکشد.
 • پاشنه پای راست را در کف دست چپ قرار دهید و دست راستتان را روی همان پا بگذارید و با دو دست پا را نگه دارید.
 • پاشنه پای راست را آهسته اما محکم به طرف خودتان بکشید، ساق همان پا را بکشید تا مقاومت اندکش نیز از بین برود.

· قبل از شروع این حرکت‌ها برای پای چپ و عوض کردن نقش دست‌ها، سه بار این حرکت‌ها را انجام دهید.

فواید کشش آشیل

راه‌های انرژی را باز می‌کند، ستون فقرات را کشید ه و هماهنگ می‌کند، فشار محبوس در اعصاب را آزاد کرده و تنش و کشش سرو گردن را از بین می‌برد.

نحوه کشش آشیل
کشش آشیل
نحوه کشش آشیل
کشش آشیل

مرحله استراحت آشیل

یک بار دیگر پاشنه پای راست را در کف دست چپتان قرار دهید و دست راستتان را مطابق شکل روی پا گذاشته و پا را ماساژ دهید.

فواید استراحت آشیل

فرد هنگام مردد بودن و اقدام به کار از هوشیاری بیشتری برخوردار می‌شود و احساس آرامش بیشتری می‌کند.

مرحله ماساژ جدی پاها

 • انگشتان پای راست را آهسته با دست چپتان بگیرید.
 • دست راستتان را مشت کنید.
 • بندهای انگشتان دست را زیر ساقه انگشتان پا به طرف کناره خارجی کف پای راست، روی سطح صافی قرار دهید.
 • به کف پاها از سر تا ته چند ضربه ملایم وارد کنید.
 • کف پا را به شکل نوارهای باریک از حاشیه خارجی به طرف داخل ماساژ دهید.
 • این حرکت را با تعویض دست‌ها روی پا دیگر تکرار کنید.
نحوه ماساژ جدی پاها
ماساژ جدی پاها

فواید ماساژ جدی پاها

فرد را تشویق می‌کند وظایفی که به عهده دارد را جدی گرفته و با آن‌ها کنار بیاید. او را در برابر موانعی که در سر راهش قرار می‌گیرد، یاری می‌کند. راه‌های انرژی را می‌گشاید و هم چنین راه را برای عقایدی که باید جامه عمل بپوشند، باز می‌کند.

مرحله مالش محل رفلکس ستون فقرات

 • با استفاده از قسمت خارجی کف دست راست به داخل قوس پای راست، (همسو با ماساژ شونده) چند ضربه ملایم وارد کنید.
 • به کناره استخوانی سر راه قسمت شیار مانند اندکی فشار وارد کنید.
 • کناره خارجی پشت دست را آهسته به طرف انگشت بزرگ پا بکشید.
 • به همین شکل ماساژ را تکرار کنید.
 • سپس این حرکت را با قسمت خارجی کف دست چپ در فرورفتگی پای چپ انجام دهید.

فواید مالش محل رفلکس‌های ستون فقرات

نحوه مالش محل رفلکس ستون فقرات
مالش محل رفلکس ستون فقرات

اعصاب را تسکین می‌دهد، مسائل ریشه دار را رفع می‌کند و وضعیت هوشیاری را بر می‌انگیزد.

نکته: در فاصله بین هر یک از حرکت‌ها، به هر دو پا از سر انگشتان تا قوزک پا چند ضربه ملایم وارد کنید تا هماهنگی کلی به وجود آید، اثرهای این جریان افزایش یابد، روند بهبود سرعت پیدا کند و در فرد ماساژ شونده اطمینان خاطر ایجاد شود.

 قسمت جلوی همان پا را در یک جهت نگه دارید. همان موقع با استفاده از قسمت بالای دست، آهسته اما محکم پا را به طرف پایین خم کنید. در صورت امکان سطح فوقانی پا را بدون فشار از هم باز کنید و این حرکت را سه بار تکرار کنید.

با تغییر نقش دست‌ها این حرکت را روی پای دیگر نیز انجام دهید. این حرکت را می‌توان به نوبت همراه با کشش آشیل انجام داد.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید