خانه > مطالب و آموزشهای ماساژ > انگشتان پا در ماساژ رفلکسولوژی

انگشتان پا در ماساژ رفلکسولوژی

نقش انگشتان پا در ماساژ رفلکسولوژی چیست و هر یک از انگشتان پا چه جنبه‌های مختلف فرآیند فکری را ‏منعکس می‌کنند

همه انگشتان پا منعکس کننده اعضا سر هستند که به وسیله مغز آگاهانه، نیمه آگاهانه و ناآگاهانه وضعیت و سلامت ذهن، جسم و روح را تعیین می‌کنند. همه این‌ها به وسیله وضعیت و ویژگی‌های پا به‌طور دقیق منعکس می‌شوند. به همین دلیل همیشه ابتدا محل رفلکس‌های سر و مغز سپس محل رفلکس‌های نخاع را ماساژ دهید، زیرا رشته‌های عصبی در همه بدن نفوذ دارند. ماساژ رفلکسولوژی نشان می‌دهد، ماساژهای منتقل شونده و انتقال یافته از مغز به‌طور دقیق و به‌آسانی به قسمت‌های دیگر منتقل می‌شوند.  

محل رفلکس‌های مغز روی همه انگشتان پا
محل رفلکس‌های نخاع و مهره‌های پشت

رفلکس‌های انگشتان پا

هر یک از انگشتان، رفلکس‌های نیمی از صورت و پا را منعکس می‌کنند. انگشتان پای راست، طرف راست سر که اثر خاطره‌ها و افکار گذشته را نشان می‌دهند منعکس می‌کنند. در حالی که انگشتان پای چپ با باز تاباندن نیمه چپ سر، شیوه‌های جاری تفکر و عقاید حال را آشکار می‌کنند.

 • برجستگی‌های انگشتان پا، صورت را منعکس می‌کنند؛ به‌طوری که بر جستگی‌های انگشتان پای راست طرف راست صورت و برجستگی‌های انگشتان پای چپ طرف چپ صورت را نشان می‌دهند.
 • کناره‌های خارجی (روی کناره‌های انگشتان کوچک پا) کناره‌های سر را نشان می‌دهند.
 • سطوح بالایی انگشتان پا، پشت سر و گردن را منعکس می‌کنند.
 • ناخن‌های انگشتان پا نشان دهنده وضعیت جمجمه هستند.

انگشتان هر یک از پاها، جنبه‌های مختلف فرآیند فکری را به شرح زیر منعکس می‌کنند:

 • انگشتان شست پا انگشتان تفکر هستند که شیوه‌های عقلی، فطری و روحی را منعکس می‌کنند.
 • انگشتان دوم پا که به انگشتان احساس معروف هستند، با توجه به احساس‌های گذشته (انگشتان پای راست) و احساس‌های جاری (انگشتان پای چپ) افکار شخصی را نشان می‌دهند.
 • انگشتان سوم پا که به انگشتان فعالیت معروف‌اند، عقاید مربوط به آن چه که می‌توانست انجام شده یا نشده باشد (انگشتان پای راست) و در روزمره آن چه که انجام می‌شود یا نمی‌شود (انگشتان پای چپ) را آشکار می‌کنند.
 • انگشتان چهارم پا یا انگشتان برقراری ارتباط، مفاهیم را با توجه به ارتباط‌های گذشته (انگشتان پای راست) و شیوه‌های روابط دوستانه در حال حاضر (انگشتان پای چپ) را منعکس می‌کنند.
 • انگشتان کوچک پا یا انگشتان خانواده و امنیت، اثر اعتقادات اجتماعی گذشته (انگشتان پای راست) و ارزش‌های شخصی حال (انگشتان پای چپ) را نشان می‌دهند.  

ت =انگشتان تفکر            الف = انگشتان احساس

ف= انگشتان فعالیت             ر= انگشتان رابطه

خ= انگشتان خانواده یا امنیت

مفاهیم ویژه انگشتان پا

به‌منظور نگاه وسیع‌تر به شیوه تفکر و رویارویی افراد با واقعیت‌های زندگی، رفلکس‌های سر را که روی هر یک از برجستگی‌های انگشتان پا منعکس می‌شوند، می‌توان به شش بخش تقسیم کرد:

 • برجستگی انگشت اول؛ مغز، مو و سینوس‌ها را منعکس می‌کند. (تفکر)
 • شیارهای انگشت دوم؛ دارای رفلکس‌های پیشانی و مغز میانی است. (بیان افکار)
 • برجستگی‌های انگشت سوم؛ چشم وعده صنوبری را باز می‌تاباند. (احساس‌ها)
 • برجستگی‌های انگشت چهارم؛ بینی، غده هیپوفیز، گونه و گوش‌ها را منعکس می‌کند. (واکنش‌های کار و عمل)
 • انگشت شست؛ وضعیت دهان، دندان‌ها و لثه را نشان می‌دهد.
 • (روابط)
 • کناره‌های تحتانی؛ رفلکس‌های فک را نشان می‌دهد. (امنیت اساسی)

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید