خانه > مطالب و آموزشهای ماساژ > روش‌های ماساژ

روش‌های ماساژ

آشنایی با روش‌های گوناگون ماساژ دادن مانند ماساژ استروک، ماساژ نیدینگ، تکنیک رولفینگ و تکنیک ‏استریپینگ و فشار ایسکمیک

انواع مختلفی از ماساژ وجود دارد که بر بخش‌های مختلفی از بدن یا رویکرد‌های درمانی مختلف تمرکز دارند. انواع ماساژ شیوه برای مالش دادن و مشت‌ومال بدن با استفاده از دست‌ها است. در طول انجام ماساژ، ماساژ درمانگر فشار‌های آرام یا قدرتمندی بر عضلات و مفاصل بدن وارد می‌آورد تا درد و تنش را کاهش دهد. ماساژ درمانگر شخصی است که درزمینه ماساژ دادن آموزش دیده است.

استروک

ماساژ استروک سطحی برای گرم نمودن ناحیه جهت استروک‌های عمقی‌تر و برای استراحت دور‌های در طول کار عمقی‌تر و نیز آرام‌سازی در انتهای درمان استفاده می‌شود.

نیدینگ

ماساژ نیدینگ یک ماساژ نسبتاً عمقی که شامل گرفتن بافت و بلند کردن و فشردن مالیم و آزاد کردن آن است. نیدینگ برای گرم نمودن عضلات جهت ماساژ عمقی‌تر، کاهش جراحت در یک ناحیه (از طریق افزایش جریان خون و دفع مواد زائد متابولیک)، افزایش انعطاف‌پذیری عضله، کاهش گرفتگی آن و تسهیل آرام‌سازی استفاده می‌شود. در استروک و نیدینگ از حرکات ریتمیک و آرام استفاده می‌شود. نیدینگ نسبت به استروک عمقی، در کمک به جذب مواد داخل بافت مؤثرتر است.

ویلیامز و الکینز به‌طور مستدل توصیه می‌کنند که: درمان با یک استروک مالیم که به‌طور کامل بافت عضلانی ناحیه درمان را شامل می‌شود؛ شروع می‌گردد؛ سپس به‌تدریج فشار افزایش داده می‌شود. هدف از ماساژ فریکشن به حرکت درآوردن بافت‌های سطحی در بالای ساختمان‌های تحت درمان به‌منظور بهبود تحرکشان است. این مشابه تکنیک رولفینگ است که سختی بافت زیر جلدی را کاهش می‌دهد.

رولفینگ

تکنیک رولفینگ یک استروک عمقی به همراه کشش بر روی بافت نرم که می‌تواند باعث قرمزی شدید و اغلب با خونریزی موضعی همراه باشد.معمولاً برای بیمار دردناک بوده و یک اثر منفی به‌صورت افسردگی و ترس برای او ایجاد می‌کند؛ بنابراین بندرت استفاده می‌شود؛ زیرا روش‌های ساده دیگری نیز برای به تحرک درآوردن بافت و نرمال کردن راستای صحیح بافت همبند وجود دارند. در تکنیک رولفینگ معمولاً از انگشتان شست، آرنج‌ها، پاشنه دست‌ها و یا زانو‌ها در نقطه ‌تریگر پوینت استفاده می‌شود.

توصیه می‌شود از این تکنیک مخصوصاً در شروع درمان بالای استفاده نکنید؛ بلکه از استروک و نیدینگ ملایم باید استفاده کرد.

استریپینگ

تکنیک دیگری است که می‌تواند به‌وسیله تراپیست‌هایی که در استفاده از آن مهارت کافی دارند؛ موفق باشد و عبارت است از یک نوع خاص ماساژ استروکینگ که آهسته اعمال می‌شود بیمار باید در وضعیت راحتی قرار گیرد به‌طوری که عضلاتی که درمان می‌شوند در کشش متوسط یا کامل شل باشند.

پوست باید چرب شود؛ شست‌ها یا انگشتان دو دست در انتهای تحتانی عضله قرار گیرد و به‌آرامی در امتداد طول عضله به سمت نقطه ماشه‌ای بلغزد به‌طوری که عضله از مایعات خود تخلیه شود.

حرکت انگشتان در ابتدا به آهستگی، حداکثر می‌توانند ۸ میلی‌متر در ثانیه و سپس به میزان یک ماساژ معمولی یعنی 18 میلی‌متر در ثانیه برسد.در اولین عبور فشار کم است زمانی که فشار در عبور‌های متوالی افزایش یافت در محل نقطه ماشه‌ای به یک انسداد ندولی برخورد می‌کنیم؛ این احساس شبیه یک توده است که می‌تواند ناشی از انسداد جریان خون و سایر مایعات بافتی در محل باشد.

حرکات لغزشی به‌آرامی در بالای نقطه و نواحی اطراف آن ادامه پیدا می‌کند تا به‌تدریج برآمدگی آن کاهش یابد. این تکنیک به‌هیچ‌وجه ماساژ نیدینگ عمقی که در امتداد محور بلند فیبر‌های عضله به کار می‌رود؛ نیست.

فشار ایسکمیک

تعدادی از درمان گران از اعمال فشارثابت برای غیرفعال کردن نقطه ماشه‌ای حمایت می‌کنند.فشار عمقی مستقیماً بر روی یک نقطه ماشه‌ای با استفاده از انگشتان شست، برآمدگی انگشتان یا آرنج بسته به ناحیه هدف به کار می‌رود.

فشار اولیه باید کافی ولی قابل تحمل باشد.به‌تدریج فشار زیاد می‌شود تا هنگامی‌که درد کمتر گردد. می‌توان فشار را 20-25 ثانیه نگه داشت و بعد از یک استراحت مختصر تکرار کرد تا زمانی که درد یا علائم ارجاعی نقطه ماشه‌ای دوباره ایجاد نشود. معمولاً یک الی یک و نیم دقیقه از فشار ایسکمیک استفاده می‌کنند.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید