ماساژ محل رفلکس‌های شکم، دنده و قفسه سینه

محل رفلکس‌های شکم، دنده و قفسه سینه کجاست، ماساژ آنها چگونه است و تأثیر ماساژ رفلکسولوژی در ‏گردش خون و تنفس چیست

بالاتنه مرد ورزشکار شامل شکم، شانه، بازو ، سینه ها و قفسه سینه

ماساژ محل رفلکس‌های شکم

محل رفلکس‌های شکم از کناره داخلی هر دو پاشنه در طول انتهایی برجستگی‌های هر دو پا شروع شده و تا فرورفتگی‌های مرکز این برجستگی‌ها امتداد دارد. به وسیله فرو رفتگی‌های میانی می‌توان به این قسمت‌ها دست یافت.

شکم قوی‌ترین رفلکس‌ها را روی پا داراست. زیرا این رفلکس‌ها مغزی و شکمی هستند و از احساسات عمیق درباره آن چه که روی می‌دهد یا نمی‌دهد، به‌طور مطلوب یا نامطلوب تأثیر می‌پذیرند. رفلکس‌های شکم تحت تأثیر احساسات بسیار شدید یا ضعیف قرار دارند که هنگام فرسودگی احساسی نشست می‌کنند و هنگام غلبه بر احساسات، متورم می‌شوند. هم چنین در هنگام آشفتگی درونی دارای خطوط و لک خواهند شد. برای انجام ماساژ، انگشت شست را روی محل فرو رفتگی‌ها قرار داده و به‌ملایمت فشار دهید تا حدی که مقاومت کمی در این قسمت احساس کنید.

نقشه محل رفلکس‌های شکم
محل رفلکس‌های شکم

انگشتان شست را هنوز روی این نقاط کمی نگه دارید و آهسته فشار را کم کنید تا سرانگشتان شست با این قسمت فقط تماس داشته باشند. بگذارید انگشتان شست تا زمانی که لازم باشد روی سطح پوست درجا حرکت کنند و روی رفلکس‌ها آهسته چند ضربه وارد کنید. انگشتان شست را برداشته به‌جای آن سر انگشتان میانی را قرار دهید و سر انگشتان را روی این فرورفتگی چند ثانیه نگه دارید.

نحوه ماساژ محل رفلکس‌های شکم
ماساژ محل رفلکس‌های شکم

فواید ماساژ محل رفلکس‌های شکم

 • ذهن، جسم و روح را بلافاصله آرام می‌کند.
 • نگرانی و حملات وحشت انگیز را از بین می‌برد.
 • اسپاسم های ناشی از آسم و برونشیت را تسکین می‌دهد.
 • تپش قلب را بهبود می‌بخشد.
 • هیستری را کاهش می‌دهد.
 • تنفس عمیق و سریع را منظم می‌کند.
 • صلح و آرامش را در تمام بدن به‌طور باور نکردنی بر می‌انگیزد.

ماساژ محل رفلکس‌های دنده

این رفلکس‌ها که مختص قفسه سینه‌اند روی کناره‌ها هر دوپا و به‌طور عمده روی برجستگی‌های پا قرار دارند.

نقشه محل رفلکس‌های دنده
محل رفلکس‌های دنده

قفسه سینه که از نظر احساسی فرد را به‌طور کامل تقویت و پشتیبانی می‌کند، از همه چیزهایی که در نهان فرد قرار دارد و همه مسائل احساسی که فرد پشت سر می‌گذارد، تأثیر می‌پذیرد. این رفلکس‌ها به دنده‌ها منعکس می‌شوند.

ماساژ محل رفلکس‌های قفسه سینه

انگشتان دست را در یک طرف برجستگی‌های پا قرار داده و به‌طور هماهنگ به سوی دیگر حرکت دهید و این حرکت را چندین بار تکرار کنید. با استفاده از کف دست سطح هر دو کف پا را از انگشتان تا مچ پا بکشید. همه انگشتان را به همین شیوه، آرام حرکت دهید.

نحوه ماساژ محل رفلکس‌های قفسه سینه
ماساژ محل رفلکس‌های قفسه سینه

فواید ماساژ محل رفلکس‌های قفسه سینه

 • برای پشتیبانی احساسی از خود شخص، قدرت درونی ایجاد می‌کند.
 • سبب می‌شود احساسات حل نشده، حل و بر طرف شوند.

ماساژ محل رفلکس‌های کتف

رفلکس‌های ستون فقرات مقدار حمایت احساسی که از نظر ادراکی دریافت می‌شوند را منعکس می‌کنند. برای انجام ماساژ، انگشتان شست یا سبابه دست را روی لبه استخوان، درست زیر ساقه انگشتان شست پا قرار دهید. کنار استخوان داخلی برجستگی‌های پا را با حرکت پروانه‌ای یا چرخشی چندین بار ماساژ دهید. برای دستیابی به رفلکس‌های حسی عصبی، ابتدا فشار ملایمی را زیر این رفلکس‌ها وارد کنید و برای ماساژ اعصاب حرکتی با تغییر گوشه انگشتان پا این حرکت را دوباره انجام دهید. حرکت دوشیدن را با انگشتان شست انجام دهید. ضربه‌های بسیار ملایم را با انگشتان نشانه وارد کنید.

نقشه محل رفلکس‌های کتف
محل رفلکس‌های کتف

فواید ماساژ محل رفلکس‌های کتف

 • حمایت عاطفی را افزایش می‌دهد.
 • قدرت درونی ایجاد می‌کند.

تأثیر ماساژ رفلکسولوژی در گردش خون و تنفس

ماساژ برجستگی‌ها پا تنفس را آسان می‌کند و تنش قفسه سینه را تسکین می‌دهد، به‌طوری که ریه‌ها می‌توانند کاملاً ً منبسط شوند. با انجام چنین عملی محتویات نهفته احتقان عاطفی به‌طور ناخودآگاه از هم گسیخته و رها می‌شود؛ به این ترتیب احساس ناامیدی، سردرگمی و هراس از بین می‌رود. این عمل بار بسیار سنگینی را از روی قفسه سینه بر می‌دارد. حس آسودگی حاصل ممکن است قوی و بسیار نیرو بخش باشد.

نحوه انجام ماساژ رفلکسولوژی برای بهبود گردش خون و تنفس
ماساژ رفلکسولوژی برای بهبود گردش خون و تنفس

ماساژ رفلکسولوژی، فضای تنفسی مناسبی را فراهم می‌کند و به احساسات فرصت می‌دهد از قفسه سینه رها شوند. احساس خود اتکایی را افزایش می‌دهد و به فرآیند باروری کمک می‌کند. در فاصله بین هر ماساژ بر روی انگشتان تا مچ چندین بار ضربه‌های ملایم وارد کنید و ماساژ را به طرف روی پا بکشانید.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید