ماساژ رفلکسولوژی از بارداری تا تولد

ماساژ رفلکسولوژی قبل و حین بارداری و هم در هنگام زایمان و پس از آن مفید است. لازم است پدر و مادر این ماساژ را حداقل یک سال پیش از اقدام فرا بگیرند.

شکل جنین بصورت نقاشی بر روی تصویر مادر بارداری که دو دست خد را بالا و پایین شکم خود گذاشته

ماساژ محل رفلکس‌های بارداری

این رفلکس‌ها در دوران بارداری وسعت می‌یابند؛ یا سایه‌ای را به شکل جنین در حال رشد ایجاد می‌کنند. حدود شش هفته پس از لقاح، شکل جنین را می‌توان در رفلکس رحمی، روی بخش داخلی یکی و گاهی هر دو پا یافت.

در درصد حاملگی‌ها اگر برجستگی روی پا راست باشد و انرژی‌های مذکر در آن به چشم بخورد، جنین پسر است و اگر روی پای چپ باشد و انرژی‌های مؤنث بیشتر در آن به چشم بخورد، جنین دختر است. وقتی که جنین در حال رشد در بدن زن حامله مشهودتر می‌شود، رفلکس جنین در بخش‌های متناظر پا، روز به‌روز آشکارتر می‌شود. هم چنان که جنین در بدن رشد و نمو می‌کند همراه آن، رفلکسش روی پا ایجاد می‌شود. وقتی که سر جنین در حفره لگن گیر کند، ممکن است برجستگی گردی نزدیک روی پا و کنار پاشنه دیده شود.

نقشه محل رفلکسهای بارداری
محل رفلکسهای بارداری
نقشه محل رفلکسهای بارداری
محل رفلکسهای بارداری
نقشه محل رفلکسهای بارداری
محل رفلکسهای بارداری

مرحله ماساژ رفلکسولوژی پیش از بارداری

پدر و مادر هر دو باید ماساژ رفلکسولوژی را حداقل یک سال پیش از بارداری بر اساس اصول منظم فرا بگیرند. اثرهای این آموزش، اسپرم‌های پدر آینده را سالم و قوی می‌کند و او را از نظر جسمی، ذهنی، احساسی و روحی آماده خواهد کرد. هم چنین در دوران بارداری برای حمایت از مادر آینده قدرت درونی ایجاد می‌کند.

اثرهای این آموزش محیط رحم مادر آینده را سالم نگه می‌دارد. تدبیر درونی او را تقویت می‌کند، هوشیاری و آگاهی ذاتی او را افزایش می‌دهد، پذیرندگی جنین را در همه سطوح افزایش می‌دهد و برای مادر آرامش و لذت درونی ایجاد می‌کند.

مرحله ماساژ رفلکسولوژی هنگام بارداری

در ماساژ رفلکسولوژی، مادر و جنین رشد و نمو می‌کنند. پدر آینده نیز به درمان متداول نیاز دارد تا بتواند نیازهای فطری مادر آینده را با آرامش خاطر برآورده کند. تماس ماساژ رفلکسولوژی به خصوص روی رفلکس‌های رحم باید ملایم، سبک و محبت آمیز باشد.

به رفلکس‌های پستان، رحم و واژن بیشتر توجه کنید و پدر آینده را ترغیب کنید، همسرش را ماساژ رفلکسولوژی بدهد که این بهترین راه درگیری او با مسائل بارداری می‌باشد.

فواید ماساژ رفلکسولوژی در هنگام بارداری

  • تهوع صبحگاهی را کاهش می‌دهد.
  • برای پشتیبانی و حمایت از درد پشت، توانایی بیشتری ایجاد می‌کند.
  • دوران بارداری را که با واریس همراه است، لذت بخش می‌کند.
  • فضا سالم و راحتی را از نظر درونی و بیرونی ایجاد می‌کند.
  • جریان خون را در رحم افزایش می‌دهد.
  • برای رشد جنین مواد غذایی لازم را از منبع حیاتی زنده فراهم می‌کند.
  • زن باردار را سرحال، خوشحال و خرسند نگه می‌دارد.

نکته: اگر جنین در وضعیت نچرخیده یا غیرطبیعی باشد؛ انگشت کوچک پای مادر را بچرخانید تا باعث چرخیدن جنین شود.

مرحله ماساژ رفلکسولوژی هنگام زایمان

ماساژ رفلکسولوژی هنگام زایمان بسیار عالی است. به خصوص وقتی که توسط پدر آینده انجام شود زیرا زن باردار را آرام کرده و امنیت خاطر ایجاد می‌کند و پدر آینده را درگیر و مشغول وظایف پدری می‌کند و به دلیل آرامش یافتن ذهن، جسم و روح جریان زایمان آسان می‌شود.

 هم چنین درگیری مناسب و مؤثر پدر و مادر چشم انتظار، باعث می‌شود برای قبول مسئولیت پدر و مادری آماده‌تر شوند و تمام تجربه‌ها را لذت بخش می‌کند. حتی وقتی گردن رحم کاملاً ً باز می‌شود، این قضیه به ثبوت رسیده است که وقتی انگشتان شست پا به طرف عقب بر می‌گردند و همه انگشتان متناظر به طرف عقب از هم باز می‌شوند؛ مادر با آمادگی بیشتری با فرآیند زایمان روبه رو می‌شود.

انگشتان شست پا مادر به طرف عقب برگشته و همه ی انگشتان متناظر به طرف عقب از هم باز شده اند
رفلکسولوژی هنگام زایمان

مرحله ماساژ رفلکسولوژی پس از زایمان

اگر پدر و مادر کودک هر دو ماساژ رفلکسولوژی را ادامه دهند، بیشتر احساس آرامش می‌کنند. کودک هم دوست دارد هنگام شیر خوردن پاهایش را ماساژ دهند زیرا به ذهن، جسم و روح کمک می‌کند تا با محیط هیجان انگیز جدید هماهنگ شود. نگرانی، استفراغ، قولنج و سایر اختلالات کودکی را کاهش می‌دهد و به پدر و مادر کمک می‌کند با موارد پیش بینی نشده سازش پیدا کنند.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید