ماساژ محل رفلکس‌های اندام های گوارشی

محل رفلکس‌های اندام های گوارشی مانند کبد، کیسه صفرا،لوزالمعده و طحال کجاست،ماساژ رفلکسولوژی آن چگونه است و چه فواید و مزایایی دارد

مرد ورزشکار و عضلانی بدون لباس

ماساژ محل رفلکس‌های کبد

فعالیت‌های کبد قسمت عمده ربع بالایی و خارجی روی کف پای راست را اشغال می‌کند. بخش کوچکی از فعالیت‌ها نیز روی کف پای چپ منعکس می‌شود. کبد، بزرگ‌ترین و کاربردی‌ترین اندام بدن است. هم چنین چندین عملکرد دارد؛ به‌گونه‌ای که ذهن، جسم و روح را فعال و سرشار از انرژی نگه می‌دارد. وقتی که آزرده خاطر و خشمگین می‌شوید به خصوص به خاطر کنش و واکنش‌های گذشته یا نبود آن‌ها، محل رفلکس‌های کبد با ناراحتی شدید متورم می‌شوند و هنگامی که در اثر فشار درمانده شده و مجبور به رؤیا رویی با توقعات خانوادگی و اجتماعی می‌شوید، فرو رفتگی پیدا می‌کند.

نقشه محل رفلکس‌های کبد از اندام های مهم گوارشی
محل رفلکس‌های کبد

برای انجام ماساژ، انگشت شست دست چپ را روی کنار پای راست در قسمت زیر پاشنه و انگشت شست دست راست را اندکی پایین‌تر روی کنار خارجی انگشت پای راست قرار دهید. با انگشت شست دست چپ در عرض پاشنه پا حرکت پروانه‌ای یا چرخشی را انجام دهید. این حرکت را با انگشت شست دست راست به پایان برسانید. انگشتان متناظر پای چپ را دو بار حرکت دهید. در جهت مخالف، انگشتان متناظر پای راست را از کنار داخلی به طرف خارجی ماساژ دهید.

ماساژ پشت و جلوی قسمت رفلکس کبد را به‌طور عرضی آن قدر ادامه دهید تا همه قسمت‌ها به‌طور کامل ماساژ داده شوند. با روی هم قرار دادن یکی پس از دیگری انگشتان شست دست، حرکت دوشیدن را محکم رو به پایین انجام دهید. با انگشتان میانی و حلقه دست، ضربه‌های بسیار ملایمی وارد کنید. همان موقع مثل رفلکس معده، محل رفلکس کبد را روی پای چپ ماساژ دهید.

 نحوه ماساژ محل رفلکس‌های کبد از اندام های مهم گوارشی
ماساژ محل رفلکس‌های کبد

فواید ماساژ محل رفلکس‌های کبد

ماساژ رفلکس‌های کبد سبب می‌شود کبد در وضعیت سلامت بماند و به‌طور مؤثر و مناسب کارهای زیر را انجام دهد:

 • به ایجاد انرژی فراوان کمک کند.
 • سوخت‌وساز و بیان ابراز عقاید و احساس‌های فیزیکی را به‌طور فعال فراهم کند.
 • گرمای کافی و عمومی را برای استراحت تمام بدن تولید کند.
 • عناصر مسموم را سم زدایی و از بدن دور کند.
 • مواد شیمیایی را برای استفاده مؤثر و بر اساس تجربه‌های گذشته تغییر دهد.
 • به‌عنوان منبع و ذخیره کننده ا مفید برای خون عمل کند.

ماساژ محل رفلکس‌های کیسه صفرا

محل رفلکس‌های کیسه صفرا، برآمدگی گرد کوچکی است که در دیواره مرکزی روی پای راست قرار دارد. کیسه صفرا محل ذخیره گلبول‌های قرمز خون تخریب شده است. این ویژگی تحت تأثیر خاطرات خوب و خوشی که فرد از گذشته نسبت به کارهایی که انجام داده یا نداده است قرار دارد.

هر چه قدر غم و اندوه فرد بیشتر باشد، تلخی کیسه صفرا بیشتر می‌شود. هنگامی که صفرا در اثر اعمال ناخوشایند یا ناگوار انباشته می‌شود (زمان جنگ که شخص برخلاف میل باطنی‌اش مجبور به کشتن افراد می‌شود) رفلکس کیسه صفرا سخت‌تر می‌شود. خاطره این فجایع اغلب در نسل بعدی منجر به سنگ کیسه صفرا می‌شود.

برای انجام ماساژ، انگشت شست یا میانی دست چپ را روی محل رفلکس بگذارید و به‌ملایمت بچرخانید. انگشتان شست را یکی پس از دیگری رو به پایین گرفته و حرکت دوشیدن را انجام دهید. حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان میانی بسیار آهسته انجام دهید.

نقشه محل رفلکس‌های کیسه صفرا
محل رفلکس‌های کیسه صفرا

فواید ماساژ محل رفلکس کیسه صفرا

 • به تجزیه گلبول‌های قرمز تخریب شده کمک می‌کند.
 • انتقال صفرا به دوازدهه، برای جذب چربی‌ها و استفاده مؤثر از آن را آسان می‌کند.
 • از تجمع صفرا جلوگیری می‌کند.

ماساژ محل رفلکس‌های لوزالمعده

محل رفلکس‌های لوزالمعده، درست روی خط مچ هر دوپا از مرکز تا کناره داخلی روی پا امتداد دارند. اختلالات لوزالمعده به‌طور کلی از ماه تا دو سال پس از حادثه تلخی که سبب خاتمه خوشی‌های فرد می‌شود، روی می‌دهد.

محل رفلکس‌های لوزالمعده برای رسیدن به رضایت خاطر بیشتر برآمده و هنگام خستگی و درماندگی از سعی در جلب رضایت خاطر مداوم دیگران و آسیب رساندن به خود جمع می‌شود.

برای انجام ماساژ، انگشت شست دست چپ را در عرض پای چپ، درست زیر خط مچ قرار دهید تا از آن به‌عنوان خط راهنما استفاده کنید. با انگشت شست دست راست؛ از سمت راست به چپ چندین بار با حرکت پروانه‌ای یا چرخشی محل رفلکس سمت چپ را ماساژ دهید.

حرکت دوشیدن را از چپ به _راست و حرکت ضربه‌ای ملایم را رو به پایین انجام دهید. انگشت شست دست چپ را حرکت داده، زیر خط مچ پای راست قرار دهید. ضمن پیشروی از سمت راست به چپ این مراحل را روی محل رفلکس راست تا مرکز نیز تکرار کنید.

نقشه محل رفلکس‌های لوزالمعده از اندام های مهم گوارشی
محل رفلکس‌های لوزالمعده
نحوه ماساژ محل رفلکس‌های لوزالمعده
ماساژ محل رفلکس‌های لوزالمعده

فواید ماساژ محل رفلکس‌های لوزالمعده

 • به حفظ محیط دوست داشتنی و مطلوب کمک می‌کند.
 • شیره‌های انسولین و لوزالمعده را به‌طور مؤثر تأمین می‌کند.
 • به لذت بردن از همه اتفاقات زندگی کمک می‌کند.

ماساژ محل رفلکس‌های طحال

محل رفلکس طحال، در قسمت خارجی و بالای روی پای چپ قرار دارد. طحال سبب می‌شود همه اعمال به‌اندازه مناسب و دقت کافی انجام شوند و به این ترتیب توجه به جزییات سبب ایجاد ارزشمندترین و ارزنده‌ترین نتایج می‌شود.

ویژگی‌های این رفلکس با رفتار وسواسی وسعت پیدا می‌کند و زمانی که در برابر مقررات سخت و محکم ایستادگی کند و هم چنین موقعی که با وقایع به _ظاهر غیرمنطقی و غیرواقعی مواجهه شود تو رفتگی پیدا می‌کند.

برای انجام ماساژ، انگشتان شست را روی هر یک از کناره‌های رفلکس، درست زیر برجستگی کف پاها قرار دهید و با انگشت شست راست از راست به چپ و با انگشت شست چپ از چپ به راست حرکت پروانه‌ای یا چرخشی را به‌ملایمت انجام دهید تا همه قسمت‌های رفلکس به‌طور کامل ماساژ داده شوند.

با قرار دادن انگشتان شست؛ یکی پس از دیگری رو به پایین حرکت دوشیدن را محکم انجام دهید، سپس حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان میانی آهسته انجام دهید.

نقشه محل رفلکس‌های طحال
محل رفلکس‌های طحال

فواید ماساژ محل رفلکس طحال

 • از فشار غیرمنطقی انجام کارها می‌کاهد.
 • فرد را برای انجام کار و فعالیت به تعادل می‌رساند.
 • وسواس را کاهش می‌دهد.
 • شلختگی را از بین می‌برد.
 • به فعالیت‌ها ارزش می‌دهد.

ماساژ محل رفلکس‌های غده فوق کلیه

 محل این رفلکس‌ها، درست زیر رفلکس‌های شکمی یعنی در سمت راست این رفلکس، کمی پایین‌تر و پشت به رفلکس چپ و بیشتر در مرکز قرار دارند. غدد فوق کلیوی شهامت و ابتکار عقاید منحصر به_فرد و ابداعی فرد را صرف نظر از هر گونه نا ملایمتی که ممکن است برداشت غیرمعمول و عجیب را در ابتدا در ذهن تداعی _کند، به مرحله عمل درمی آورد. این رفلکس‌ها، هنگامی که فرد دچار ترس، نگرانی، وحشت، یأس، ناامیدی و از دست دادن شهامت ابراز عقیده می‌شود دچار فرو رفتگی می‌شوند.

نقشه محل رفلکس‌های غده فوق کلیه
محل رفلکس‌های غده فوق کلیه

برای انجام ماساژ، انگشتان شست یا میانی دست را روی رفلکس‌های غده فوق کلیه در پای راست نسبت به انگشتان متناظر دورتر و در پای چپ نسبت به‌پای راست اندکی پایین‌تر از انگشتان متناظر قرار دهید. اندکی فشار دهید و برای مدتی نگه دارید و خیلی آهسته رها کنید. با حرکت‌های چرخشی به‌ملایمت ماساژ دهید و حرکت دوشیدن را با انگشتان شست به‌ملایمت انجام دهید. حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان میانی انجام دهید و برای افزایش تأثیر حرکت، به رنگ زرد بیاندیشید.

فواید ماساژ محل رفلکس‌های غده فوق کلیه

 • ذهن، جسم و روح را آسوده می‌کند.
 • قدرت درونی ایجاد می‌کند.
 • امور به‌ظاهر غیرممکن را ممکن می‌سازد.

رفلکس‌های گوارشی

قسمت عمده رفلکس‌های اندام گوارشی در قسمت روی پا منعکس می‌شوند. ماساژ رفلکسولوژی لوله گوارشی، در انگشتان شست از رفلکس‌های دهان شروع و در پاشنه داخلی روی رفلکس‌های مقعدی تمام می‌شود.

تأثیر ماساژ رفلکسولوژی در فرآیند گوارش

ماساژ رفلکسولوژی، فرآیند گوارش را آرام می‌کند و به روش‌های زیر برخورد با حوادث روزانه و هماهنگی با همه واقعیت‌ها را ساده می‌کند.

 • با بهبود حس چشایی، همه چیز گواراتر و مطبوع‌تر می‌شوند.
 • هضم مشکلات و معضلات راحت‌تر می‌شوند.
 • مواد غذایی برای بلع، خوش طعم تر می‌شوند.
 • مواد غذایی برای معده، لذت بخش تر می‌شوند.
 • مواد غذایی برای جذب، آماده‌تر می‌شوند.
 • رهایی از جنبه‌های اتلاف و بیهوده زندگی را مطلوب‌تر می‌کند.

در آن واحد، ماساژ پاها بار سنگینی را از روی ذهن و جسم بر می‌دارد و اشتها را افزایش می‌دهد. در فاصله هر ماساژ چندین بار ضربه‌های ملایمی به هر دو پا، از سر انگشتان تا مچ وارد کنید؛ سپس ماساژ را به پاشنه پاها انتقال دهید.

ماساژ محل رفلکس‌های اندام داخلی شکم

انگشتان شست یا همه انگشتان دست را روی کناره داخلی گوشتی روی پا (جایی که برجستگی‌های کف و روی پا به هم می‌رسند) قرار دهید. با استفاده از حرکت پروانه‌ای یا چرخشی ماساژ را شروع کنید، سپس حرکت دوشیدن و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را به‌طور کامل انجام دهید. با پشت هر دو دست، روی هر دو قسمت روی پا، ضربه‌ها بسیار ملایمی وارد کنید.

نقاشی نحوه انجام ماساژ رفلکسولوژی اندام داخلی شکم
نحوه انجام ماساژ رفلکسولوژی اندام داخلی شکم

فواید ماساژ محل رفلکس‌های اندام داخلی شکم

 • برای رسیدن به ایده‌ها، قدرت درونی ایجاد می‌کند.
 • ابتکار و تدبیر را برای بهره برداری از مهارت‌های فردی بر می‌انگیزد.
 • برای انبساط و انقباض منظم مجرای گوارش، آرامش درونی ایجاد می‌کند.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید