ماساژ محل رفلکس‌های باسن و کپل

اسن، بدن را به طرف جلو حرکت میدهد و برای ادامه راه انگیزه ایجاد می‌کند. محل رفلکس باسن روی استخوان‌های خارجی مچ هر دو پا منعکس می‌شود.

باسن و کپل دختر خوش اندام و ورزشکار شلوار ورزشی چسبان به تن دارد

ماساژ محل رفلکس‌های باسن

محل رفلکس باسن روی استخوان‌های خارجی مچ هر دو پا منعکس می‌شود. برجستگی‌های استخوان پایین این قسمت‌ها، برجستگی و مفاصل حفره سر استخوان ساق پا را منعکس می‌کنند. به‌طور طبیعی باسن، بدن را به طرف جلو می‌راند و برای حرکت و ادامه راه انگیزه ایجاد می‌کند.

دور استخوان‌های خارجی مچ پا را با انگشتان شست یا همه انگشتان دست، با استفاده از حرکت پروانه‌ای یا چرخشی ماساژ دهید. (این حرکت را چندین بار تکرار کنید.) حرکت دوشیدن را با انگشتان شست دست و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان کوچک دست انجام دهید.

نقاشی محل رفلکس‌های باسن
محل رفلکس‌های باسن

ماساژ محل رفلکس‌های باسن، برای شروع کار انگیزه و نیروی حرکت را با سهولت ایجاد می‌کند و به فرد اقتدار می‌دهد.

ماساژ محل رفلکس‌های کپل

این رفلکس‌ها بیشترین قسمت برجستگی پاشنه‌ها و محیط اطرافش را در برمی گیرند. انگشتان شست یا کوچک دست را روی کناره خارجی برجستگی‌های پاشنه در محل تلاقی با روی پا قرار داده. و با حرکات پروانه‌ای یا چرخشی از سمت کناره خارجی به سمت کناره داخلی پاشنه پا به‌صورت افقی با ملایمت ماساژ دهید. هر بار با قرار دادن انگشتان متناظر، اندکی پایین‌تر از پاشنه‌ها، این حرکت را تکرار کنید. این حرکت را روی برجستگی‌های هر دو پاشنه آن قدر ادامه دهید تا همه قسمت‌ها به‌طور کامل ماساژ داده شوند.

حرکت دوشیدن را با انگشتان شست دست به شکل نوارهای عمودی رو به پایین از کناره خارجی به سمت کناره داخلی و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان کوچک دست از بالا تا پایین طوری که در کنار ه خارجی به پایان برسد، انجام دهید.

نقاشی محل رفلکس‌های کپل
محل رفلکس‌های کپل

فواید ماساژ محل رفلکس‌های کپل

  • پایه محکم و استواری را برای خود باروری فراهم می‌کند.
  • انعطاف پذیری و تحرک را افزایش می‌دهد.
  • زایمان را آسان می‌کند.

ماساژ محل رفلکس‌های کمر

محل رفلکس‌های کمر در کناره استخوانی در امتداد رویه داخلی پاها می‌باشد. این رفلکس‌ها زیر استخوان‌های داخلی مچ پا، روی هر دو پا خمیده می‌شوند. کمر امنیت و حمایت لازم برای گسترش و اکتشاف افق فکری جدید را فراهم می‌کند.

این رفلکس‌ها هنگام دست یافتن به حمایت و پشتیبانی‌های عظیم، متورم و هنگام کمبود بودجه یا به خطر افتادن منافع شخصی جمع می‌شوند. برای شروع ماساژ، ابتدا انگشتان شست یا همه انگشتان دست را روی کنار ه استخوانی در امتداد کناره داخلی و محل تلاقی روی پا و پاشنه قرار دهید. امتداد رفلکس‌ها را با استفاده از حرکت پروانه‌ای یا چرخشی، کاملاً ماساژ دهید. (این حرکت را چندین بار تکرار کنید) سپس حرکت دوشیدن و ضربه‌ای بسیار ملایم را از سرانگشتان تا مچ پاها به‌طور کامل چندین بار انجام دهید.

فواید ماساژ محل رفلکس‌های کمر

  • درد کمر را تسکین می‌دهد.
  • چاره اندیشی های مهم‌تر را بر می‌انگیزد.
  • عزت نفس را بهبود می‌بخشد.
  • حمایت و امنیت اساسی ایجاد می‌کند.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید