ماساژ محل رفلکس‌های روده ها

محل رفلکس های روده بزرگ و ژژونوم یا روده کوچک و مقعد کجاست، ماساژ رفلکسلوژی آن چگونه است و چه فواید و مزایایی دارد

دختر با اندام متناسب لباس خود را بالا داده و شکم صاف خود را نشان میدهد

ماساژ محل رفلکس‌های ژژونوم (قسمت دوم روده باریک)

محل رفلکس ژژونوم، روی پای چپ در امتداد یا فقط در بالای خط مچ از انتها رفلکس ژژونوم تا ابتدای رفلکس‌های روده کوچک امتداد دارد.

برای انجام ماساژ با انگشت شست دست چپ این قسمت را از راست به چپ چندین بار ماساژ دهید. حرکت دوشیدن را به آرامی انجام داده و کمی بعد حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را انجام دهید.

نقشه محل رفلکس‌های ژژونوم
محل رفلکس‌های ژژونوم

فواید ماساژ محل رفلکس ژژونوم

 • با سروکار یافتن با موفقیت‌های گذشته که به تصمیم گیری درباره آن چه که انجام می‌شود و باید ترک شود و هم چنین گام برداشتن به سوی مرحله جدید کمک می‌کند.

ماساژ محل رفلکس‌های روده کوچک

محل رفلکس‌های روده کوچک، بخش پایینی روی هر دو پا را اشغال می‌کنند. روده کوچک آن دسته از وقایع روزانه‌ای را که در سلامت شخصی فرد مفید است، انتخاب می‌کند. این پدیده، به وسیله جذب مواد مغذی مناسب که به‌طورکلی در تأمین انرژی رشد شخص در روابط فرد و هم چنین پیشرفت سلول‌های جدید نقش دارند نمایان می‌شود.

محل این رفلکس‌ها تحت تأثیر متقابل جذب و دفع فرد قرار دارند:

 • هنگام عصبانیت بیش از حد ورم می‌کنند.
 • موقع ترس بسیار شدید و نداشتن عزت نفس صاف می‌شوند.
 • هنگام خستگی بیش از حد غیرفعال می‌شوند.
 • موقع خسته شدن از دیگران که به‌طور مداوم انرژی فرد را می‌گیرند، خشک می‌شوند.
 • هنگام شک و تردید دارای خطوط می‌شوند.
 • در مواقع نگرانی و گرفتاری چین‌وچروک بر می‌دارند.
 • برای فراهم کردن کلید ورود به مرحله بعدی شکل‌هایی روی آن‌ها نقش می‌بندد.

برای انجام ماساژ، انگشت شست یا حلقه دست راست را ابتدای محل رفلکس روده کوچک، روی لبه خارجی پای چپ قرار دهید. امتداد خط مچ پا را از راست به چپ با حرکت پروانه‌ای یا چرخشی ماساژ دهید. انگشت شست دست راست را روی پای راست بگیرید و ماساژ را در امتداد خط مچ پای راست تا لبه خارجی ادامه دهید.

سپس انگشت شست یا حلقه دست چپ را درست زیر انگشتان متناظر پای راست قرار داده و ردیف بعدی را از چپ به راست ماساژ دهید؛ این حرکت را روی پای چپ نیز تکرار کنید. این حرکت زیگزاکی را آن قدر ادامه دهید تا روی دو پا تا پایین به‌طور کامل ماساژ داده شود. حرکت دوشیدن را با انگشتان شست دست و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان حلقه آهسته انجام دهید.

نقشه محل رفلکس‌های روده کوچک
محل رفلکس‌های روده کوچک
نحوه ماساژ محل رفلکس‌های روده کوچک
ماساژ محل رفلکس‌های روده کوچک

فواید ماساژ محل رفلکس‌های روده کوچک

 • جذب مؤثر مواد مغذی را تأمین می‌کند.
 • تحمل روابط فردی را افزایش می‌دهد.
 • بین عمل جذب و دفع تعادل برقرار می‌کند.

ماساژ محل رفلکس‌های دریچه ایلئوسکال

محل رفلکس دریچه ایلئوسکال، در گوشه خارجی و پایینی روی پای راست قرار دارد. دریچه ایلئوسکال، رابط عضلانی میان روده‌های کوچک و بزرگ است که حرکت پیش رونده مواد دفعی را آسان می‌کند.

برای انجام ماساژ انگشت شست یا حلقه دست راست را روی این رفلکس قرار دهید. کمی فشار دهید، سپس برای مدتی نگه دارید و خیلی آهسته رها کنید. با حرکت‌های چرخشی به‌ملایمت ماساژ را ادامه دهید و حرکت ضربه‌ای ملایم را انجام دهید. در پایان انگشتان حلقه را لحظه‌ای روی محل رفلکس‌ها نگه دارید.

فواید ماساژ محل رفلکس دریچه ایلئوسکال

· باعث فراموش کردن خاطرات گذشته و یافتن راه‌هایی تازه برای آینده می‌شود.

ماساژ محل رفلکس‌های آپاندیس

محل رفلکس آپاندیس درست پایین دریچه ایلئوسکال، پایین‌تر از گوشه خارجی، روی پای راست می‌باشد. آپاندیس، عضو اضافی بدن محسوب می‌شود و فقط در نشان دادن رابطه‌های خاصی که به پایان رسیده‌اند، نقش دارد.

نقشه محل رفلکس‌های آپاندیس
محل رفلکس‌های آپاندیس

برای انجام ماساژ، انگشت شست یا حلقه دست چپ را در محل رفلکس قرار دهید و با حرکت‌های چرخشی ریز ماساژ دهید، سپس حرکت‌های ضربه‌ای ملایم را وارد کنید.

ماساژ محل رفلکس‌های روده بزرگ

محل رفلکس روده بزرگ که” قولون“ نامیده می‌شود نیمه‌های پایینی روی هر دو پا می‌باشد که دارای چهار بخش اصلی است:

 • رفلکس‌های قولون صعودی در امتداد لبه خارجی نیمه پایینی رو پای راست، نزدیک لبه خارجی سخت‌تر پا منعکس می‌شود.
 • رفلکس‌های قولون عرضی به‌طور عرضی یا اندکی پایین‌تر روی خطوط مچ هر دو پا امتداد دارند.
 • رفلکس‌های قولون نزولی پایین لبه خارجی نیمه پایینی روی پای چپ در امتداد کناره خارجی قسمت ضخیم پا قرار دارد.
 • رفلکس‌های قولون سیگموئید فقط روی پای چپ در محدوده بین رو و پاشنه پای چپ قرار دارد.

محل رفلکس‌های قولون عرضی به شکل خاصی، هنگام رقابت مداوم افراد علیه خودشان و دیگران یا هنگامی که تحت فشار قرار می‌گیرند تا بهتر از آن چه که هستند باشند، ورم می‌کنند.

نقشه محل رفلکس‌های روده بزرگ
محل رفلکس‌های روده بزرگ

ماساژ محل رفلکس کولون صعودی

برای انجام ماساژ، انگشت شست یا حلقه دست چپ را در پایین‌ترین قسمت گوشه چپ روی پای راست بگذارید و طول رفلکس را تا محدوده خط مچ، روبه بالا ماساژ دهید.

حرکت دوشیدن را با انگشتان شست به‌صورت محکم و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان حلقه به نرمی انجام دهید.

نحوه ماساژ محل رفلکس‌های کولون صعودی
ماساژ محل رفلکس‌های کولون صعودی

ماساژ محل رفلکس خمیدگی یا انحنای کبدی

روی خط مچ پا یا درست پایین‌تر از برآمدگی را لمس کنید و کمی فشار دهید، برای مدتی نگه دارید، سپس رها کنید. انگشتان متناظر را بچرخانید؛ به‌طوری که در امتداد پای چپ قرار گیرند.

فواید ماساژ محل رفلکس انحنای کبدی

 • به تغییر تنگناها کمک می‌کند.

ماساژ محل رفلکس‌های کولون عرضی

با حرکات چرخشی ملایم عرض مچ پای راست را از راست به چپ ماساژ دهید، سپس این حرکت را روی پای چپ تکرار کنید. حرکت دوشیدن را با انگشتان شست محکم انجام دهید و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان حلقه به نرمی انجام دهید.

نحوه ماساژ محل رفلکس‌های کولون عرضی
نحوه ماساژ محل رفلکس‌های کولون عرضی

فواید ماساژ محل رفلکس‌های کولون عرضی

 • فرد را از فشار اجباری برای رویارویی تمسخر آمیز با توقعات بالا می‌رهاند.

ماساژ محل رفلکس‌های خمیدگی طحال

با انگشت شست دست چپ، برآمدگی کوچک محل رفلکس خمیدگی طحال را اندکی بالاتر از گوشه خارجی روی پای چپ لمس کنید. بعد انگشت شست دست چپ را همراه با انگشت شست دست راست در کنار پا با زاویه‌ای رو به پایین قرار دهید و اندکی فشار دهید، مدتی نگه داشته و سپس رها کنید.

نقشه محل رفلکس‌های طحال
محل رفلکس‌های طحال

ماساژ محل رفلکس‌های کولون نزولی

با انگشت شست دست راست در حالتی که به شکل اشاره رو به پایین قرار گرفته گوشه پایینی کناره خارجی روی پای چپ را تا پاشنه ماساژ دهید و حرکت دوشیدن را با انگشتان شست محکم انجام دهید. بعد ضربه‌های بسیار ملایم را با انگشتان حلقه به نرمی وارد کنید.

نحوه ماساژ محل رفلکس‌های کولون نزولی
ماساژ محل رفلکس‌های کولون نزولی

فواید ماساژ محل رفلکس‌های کولون نزولی

 • به رهایی از قید و بندهای بی‌اساس و محدودیت‌های آزار دهنده کمک می‌کند.

ماساژ محل رفلکس‌های خمیدگی سیگموئید (روده سینی شکل)

انگشت شست دست راست را گوشه پایینی روی پای چپ قرار دهید و اندکی فشار دهید. انگشتان را در این وضعیت مدتی نگه داشته سپس رها کنید. انگشت شست را برگردانید طوری که به طرف پایین و کناره داخلی پای چپ قرار گیرد.

محل رفلکس‌های خمیدگی سیگموئید یا همان روده سینی شکل
محل رفلکس‌های خمیدگی سیگموئید

ماساژ محل رفلکس‌های کولون سیگموئید

از راست به چپ، درست بالای پاشنه پای چپ را ماساژ دهید. حرکت دوشیدن را با انگشتان شست (به‌صورت محکم) و حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان حلقه (به نرمی) انجام دهید.

نحوه ماساژ محل رفلکس‌های کولون سیگموئید یا همان روده سینی شکل
ماساژ محل رفلکس‌های کولون سیگموئید

فواید ماساژ محل رفلکس‌های کولون سیگموئید

 • موانع ایجاد شده‌ای که از حرکت به سوی جلو جلوگیری می‌کنند را از بین می‌برد.

ماساژ محل رفلکس‌های راست روده

انگشت شست یا کوچک دست را روی محل تلاقی پاشنه و روی پا، روی کناره داخلی هر دو پا قرار دهید. رفلکس‌های انحنایی را با حرکت پروانه‌ای یا چرخشی ماساژ دهید. سپس حرکت دوشیدن و ضربه‌ای بسیار ملایم را انجام دهید.

فواید ماساژ محل رفلکس‌های راست روده

 • رهایی نهایی از مواد زائد را آسان می‌کند.
 • یبوست را رفع می‌کند.
 • اسهال را تسکین می‌دهد.
 • اسفنکتر مربوطه را تقویت یا آرام می‌کند.
نقاشی محل رفلکس‌های روده ها
محل رفلکس‌های روده ها

ماساژ محل رفلکس‌های مقعد

محل این رفلکس‌ها در فرو رفتگی میان استخوان‌های داخلی مچ پا و سر پاشنه داخلی می‌باشد. انگشتان کوچک را روی محل رفلکس‌ها قرار دهید و فشار ملایمی وارد کنید. چند ثانیه در همین حالت نگه دارید، سپس رها کنید. حرکت ضربه‌ای بسیار ملایم را با انگشتان شست دست انجام دهید.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید