ماساژ محل رفلکس‌های چشم

چشم‌ها پنجره روح محسوب می‌شوند محل رفلکس‌های چشم کجاست، ماساژ رفلکسولوژی چشم چگونه انجام ‏می‌شود و چه فواید و مزایایی برای سلامتی انسان دارد

چشم دختر با مژه های بلند

تورفتگی‌های جزئی بالای بر جستگی‌هایی که در مرکز همه انگشتان پا وجود دارد رفلکس‌های چشم را داراست.

چشم‌ها پنجره روح محسوب می‌شوند که توانایی ذهن را منعکس می‌کنند تا امواج بی‌شمار نور را متمرکز کرده و به شکل‌های معنی داری تبدیل کنند. چشم‌ها از چیزهایی که با چشم درون دیده می‌شوند یا نمی‌شوند تأثیر می‌پذیرند یا بر آن‌ها تأثیر می‌گذارند. در این شیوه، دریافت‌ها و مفاهیم بر اساس عواطف و احساسات عادی و این که فرد چه مقدار یا چه اندازه می‌خواهد ببیند، شکل می‌گیرند.

نقشه محل رفلکس‌های چشم
محل رفلکس‌های چشم

آهسته انگشتان شست دست را روی مرکز بر جستگی‌ها انگشتان کوچک پا قرار دهید؛ به‌طوری که انگشتان کوچک دست درست مقابل سر انگشتان کوچک پا قرار گیرند.

دو انگشت را باهم کمی فشار دهید؛ وقتی که احساس کمی مقاومت کردید چند ثانیه صبر کنید. سپس، آهسته انگشتان شست دست را بچر خانید و به‌تدریج فشار را کاهش دهید تا انگشتان دست فقط با پوست انگشتان پا تماس داشته باشند.

انگشتان شست دست را بردارید، سپس انگشتان کوچک دست را لحظه‌ای روی مرکز برجستگی‌های انگشتان کوچک پا قرار دهید. این حرکت را با انگشتان شست و چهارم دست بر روی برجستگی‌های انگشتان چهارم پا تکرار کنید. سپس با انگشتانش است و دوم دست این حرکات را روی انگشتان دوم پا انجام دهید.

سرانجام انگشتان شست و سبابه دست را پشت برجستگی‌های انگشتان شست پا قرار دهید، سپس فشار را قطع و هماهنگی ایجاد کنید. هنگام انجام این حرکت‌ها فکر کردن به رنگ نیلی این تأثیر را افزایش می‌دهد.

نحوه ماساژ محل رفلکس‌های چشم
ماساژ محل رفلکس‌های چشم

فواید ماساژ محل رفلکس‌های چشم

  • بینایی را تقویت می‌کند.
  • فشار چشم‌ها را کاهش می‌دهد.
  • نگرش فردی را اصلاح می‌کند.
  • تمرکز را تقویت می‌کند.
  • عملکرد بینایی را به حداکثر می‌رساند.
  • درک شخصی را نسبت به شرایط محیط، متعادل می‌کند.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید