پایان جلسه ماساژ رفلکسولوژی

در پایان جلسه و پس از ماساژ محل رفلکس ها چه کارها و اعمالی باید انجام بدهیم تا جسم ، ذهن و روح کسی که ماساژ داده اید به طور کامل استراحت کنند

ماساژ رفلکسولوژی پای آقا توسط ماساژدرمانگر زن، من دراز کشیده و زن با دو دست خود در حال ماساژ دادن پای او است

پس از ماساژ محل رفلکس ها اکنون زمانی است که جسم ، ذهن و روح باید به طور کامل استراحت کنند . به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب، انعطاف پذیری بیشتر ، انبساط فکری ، جسمی و روحی پاها را به ملایمت کش داده و از هم باز کنید .

ماساژ برای استراحت دادن به ذهن و ستون فقرات

به‌طور هم زمان هر دو انگشت کوچک پا، سپس انگشت چهارم، بعد از آن سوم، دوم و بالاخره دو انگشت شست را با ملایمت بکشید. انگشتان شست پا را کمی طولانی‌تر بکشید. استراحت دادن ذهن و ستون فقرات در زمان کشیدگی گردن، سردرد و ناراحتی‌های کمر آسودگی بسیار زیادی ایجاد می‌کند.

شکل نقاشی شده طریقه ماساژ برای استراحت دادن به ذهن و ستون فقرات
نحوه ماساژ برای استراحت دادن به ذهن و ستون فقرات

ماساژ برای رفع کشیدگی گردن

ته انگشت کوچک پا را با انگشتان شست و نشانه دست به آرامی نگه دارید و با انگشتان شست و نشانه دست انگشت کوچک پا را بگیرید. انگشت کوچک را ابتدا بر خلاف جهت عقربه‌های ساعت سپس در جهت عقربه‌ها ساعت بچرخانید. همین اعمال را روی پای چپ نیز تکرار کنید. از انگشت کوچک پای چپ شروع کنید و در انگشت شست همان پا خاتمه دهید، سپس انگشتان شست پا را مدتی بچرخانید.

شکل نقاشی شده طریقه ماساژ برای رفع کشیدگی گردن
نحوه ماساژ برای رفع کشیدگی گردن

فواید ماساژ برای رفع کشیدگی گردن

 • خشکی گردن را بر طرف می‌کند.
 • انعطاف پذیری را افزایش می‌دهد.

ماساژ برای ورزش دادن بخش فوقانی بدن (نیم تنه فوقانی)

بخش فوقانی پای راست را با کف هر دو دست بگیرید و با حرکات متناوب بالا و پایین دست‌ها، پاها را از یک سمت به سمت دیگر به‌ملایمت بچرخانید. این حرکت را روی پای چپ نیز تکرار کنید.

شکل نقاشی شده طریقه ماساژ برای ورزش دادن بخش فوقانی بدن
نحوه ماساژ برای ورزش دادن بخش فوقانی بدن

فواید ماساژ برای ورزش دادن بخش فوقانی بدن

 • جذب و دفع را آسان می‌کند.
 • انقباض و انبساط را تقویت می‌کند.
 • روحیه را قوی می‌کند.

ماساژ برای انبساط فکری، جسمی و روحی

هر دو دست را روی پاها بگذارید و پاها را به طرف پایین با ملایمت اما محکم کش بیاورید. اکنون کف هر دو دست را روی پاها قرار داده و به طرف بالا شل کنید.

شکل نقاشی شده طریقه ماساژ برای انبساط فکری‌‌‌‌، جسمی و روحی
نحوه ماساژ برای انبساط فکری‌‌‌‌، جسمی و روحی

فواید ماساژ برای انبساط فکری، جسمی و روحی

 • جسم و روح را آماده پذیرش موقعیت‌های جدید می‌کند.
 • سبب گسترش افق فکری می‌شود.

ماساژ برای شل کردن همه قسمت‌های بدن

انگشتان شست دست را زیر ساقه انگشت کوچک پا و انگشتان دیگر را درست در جهت مخالف، جلوی پا (پاشنه پا) قرار دهید. ضمن این که جلوی پاها را با انگشتان دست گرفته و به سمت پایین کش می‌دهید، انگشتان شست دست را به سمت بالا آهسته هل دهید. (این حرکت را چندین بار تکرار کنید.) کم‌کم این حرکت را در طول پاها به طرف مچ پای راست بکشانید. این حرکت را روی پای چپ نیز انجام دهید.

شکل نقاشی شده ماساژ برای شل کردن همه قسمت های بدن
ماساژ برای شل کردن همه ی قسمت های بدن

فواید ماساژ برای شل کردن همه قسمت‌های بدن

 • دیدگاه آرام بخش تر و رضایتمندتری را نسبت به زندگی برمی انگیزد.
 • به همه قسمت‌های بدن انرژی می‌بخشد.

مرحله نهایی

حرکت ماساژ رفلکسولوژی را تقریباً ً یک دقیقه با ماساژ رفلکس‌های شکم کامل کنید.

شکل نقاشی شده بازتاب های شکم
ماساژ بازتاب های شکم

پایان جلسه ماساژ

 • ابتدا به‌پای راست سپس به‌پای چپ از جلو تا پشت ضربه‌ها ملایمی وارد کنید.
 • هر دو پا را با ملحفه یا پتوی نازک بپوشانید.
 • هم چنان که پای پوشیده را نگه داشته‌اید، با صدای ملایم از ماساژ شونده بخواهید قبل از باز کردن چشم‌هایش سه نفس عمیق بکشد.
 • بعد بگذارید پاها از زیر پوشششان بیرون بیایند.
 • ماساژ شونده باید پس از ماساژ رفلکسولوژی به خصوص اگر هوا سرد باشد، با پوشش گرم پوشانده شود. زیرا ممکن است هنگام استراحت گرمای بسیار زیادی را از دست بدهد.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید