ماساژ آنکولوژی

ماساژ آنکولوژی Oncology Massage به ماساژ متناسب با نیازهای ویژه افراد سرطانی گفته می‌شود. این ماساژ تخصصی به درمانگرانی کاملاً آموزش‌دیده نیاز دارد تا در تمام مراحل سرطان شامل تشخیص، درمان و بهبودی، به نیازهای جسمی، عاطفی و روانی مراجعه‌کنندگان توجه زیادی داشته باشند. آموزش ماساژ آنکولوژی، شامل فراگیری روش‌های مناسب ماساژ بدن مشتریان سرطانی، به همراه اقدامات احتیاطی برای پرتودرمانی، شیمی‌درمانی و جراحی است، همچنین فراگیری فیزیولوژی و آسیب‌شناسی را نیز در بر می‌گیرد.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: