ماساژ تنظیم اسکلت عضلانی

ماساژ تنظیم اسکلت عضلانی Myoskeletal Alignment Massage Technique یک رویکرد جامع برای تسکین کمردرد و گردن درد است که بر اساس مفاهیم و اصول رولفینگ، استخوان‌درمانی و طب فیزیک استوار گردیده است. این ماساژ ترکیبی از ماساژ عمیق بافت ، کشش کمکی و تراز نخاعی بدون اعمال فشار و باهدف شناسایی و اصلاح الگوهای کششی و برای جلوگیری از درد کمر و گردن، است.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: