ماساژ شفادهنده

ماساژ شفادهنده Therapeutic Touch Massage مبتنی بر روش‌های باستانی انرژی‌درمانی و از طریق همکاری بین یک استاد پرستاری و یک شفادهنده روحانی ابداع‌شده است. ماساژ دهندگان برای درک یا احساس عدم تعادل انرژی در مشتری و همچنین برای پراکنده کردن گره‌ها و انتقال نیروهای شفابخش به بدن مشتری، با استفاده از دست خود آموزش‌دیده‌اند.

درحالی‌که مشتری نشسته است ماساژ دهنده شروع به ماساژ ملایم و سبک او می کند و یا دست خود را بالای بدن مشتری نگه می‌دارد. مدیتیشن توسط ماساژ دهنده و به‌منظور تمرکز و تقویت ارتباط خود با سیستم انرژی مشتری مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ماساژ شفابخش در مجموعه‌ای از موقعیت‌های پزشکی، ازجمله مراقبت از نوزادان نارس و بیماران اورژانسی استفاده‌شده است. مشخص‌شده که این ماساژ باعث ایجاد حالت آرامش سریع آن‌هم در عرض چند دقیقه می‌شود. ماساژ شفابخش به دلیل رویکرد ملایم و غیرتهاجمی خود، ایمن در نظر گرفته می‌شود. توسعه‌دهندگان این تکنیک ماساژ معتقدند هرکسی توانایی بهبودی با ماساژ شفابخش را دارد.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: