ماساژ عصبی عضلانی

ماساژ عصبی عضلانی Neuromuscular Massage Therapy بافت نرم موجب متعادل‌سازی سیستم‌های عصبی مرکزی بدن از یک‌سو و سیستم اسکلتی عضلانی از سوی دیگر می‌شود. این ماساژ طبق سیستم عصبی که چگونگی ایجاد و ماندگاری درد را در سیستم عصبی مرکزی توضیح می‌دهد، به دنبال تسکین درد و رفع اختلال عملکرد از طریق شناخت و رفع علت اصلی درد است.

ماساژ عصبی عضلانی می‌تواند به افراد دارای انحراف و اختلال عملکرد بیومکانیکی کمک کند، که البته باید توجه داشت این انحراف و اختلال اغلب علامت یک مشکل عمیق‌تر است. این ماساژ همچنین برای تشخیص و آزادسازی اسپاسم و انقباض بیش‌ازحد در بافت، از بین بردن نقاط ماشه‌ای ایجادکننده درد و در نهایت بازیابی توانایی بافت های آسیب‌دیده، کمک به جریان وریدی و لنفاوی ، همچنین بازیابی وضعیت درست بدن، بیومکانیک مناسب و انعطاف‌پذیری بافت‌ها می‌شود.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: