ماساژ نقطه ماشه‌ای مایوفاشیال

بر اساس یافته های پزشکان رابطه مستقیمی بین دردهای مزمن و منشأ آنان یافت شده است، از ماساژ نقطه ماشه‌ای مایوفاسیال Myofascial Trigger Point Massage Therapy به همراه تمرینات کششی و از طریق اعمال فشار بر نقاط ایجادکننده درد، برای تسکین درد و رفع اختلال عملکرد عضلانی استفاده می‌شود. این نقاط به‌عنوان نواحی موضعی که در آن عضله و بافت همبند در هنگام انقباض به درد بسیار حساس هستند، تعریف می‌شوند. فشار بر روی این نقاط می‌تواند درد ایجادشده را به دیگر قسمت‌های مورد نظر بدن منتقل کند.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: