ماساژ هانا سوماتیک

سیستم ماساژ هانا سوماتیک Hanna Somatic Education مبتنی بر آگاهی حسی و آموزش عصبی عضلانی این امکان را برای یک ماساژ گیرنده فراهم می‌کند تا الگوهای درد مزمن ناشی از آسیب، استرس، انجام حرکت تکراری یا حالت‌های عادتی را تشخیص، آزاد و معکوس کند. روش‌های عملی این ماساژ نحوه تسکین فوری تنش، سست کردن عضلات، کاهش درد و بازیابی احساس راحتی را آموزش می‌دهند. ترکیب روش‌های عملی با دست (جلسات بالینی با یک ماساژ دهنده / ماسور) با تمرینات بدنی (که توسط خود شخص انجام می‌شود) فواید این روش را افزایش می‌دهد.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: