ماساژ محل رفلکس‌های پشت سر و گردن

محل رفلکس‌های پشت سر و گردن کجاست برای ماساژ آنها چگونه عمل کنیم و این ماساژ رفلکسولوژی چه فواید و مزایایی برای سلامتی انسان ‏دارد

پشت سر و گردن دختر با موهای جمع شده بدون پوشش

محل رفلکس‌های پشت سر و گردن روی سطوح فوقانی همه انگشتان پا منعکس می‌شود. سرانگشتان پا، اثر افکار جای گرفته در اعماق ذهن را منعکس می‌کنند؛ در حالی که ناخن‌های انگشتان پا نشان دهنده جمجمه هستند که از عملکرد مغز حمایت کرده و آن را از آسیب و صدمه حفظ و با این عمل فرد را از افکار و عقاید شخصی به خصوص از انتقاد و استهزا حفاظت می‌کنند. این عملکرد در تغییرات مداوم ویژگی‌های ناخن منعکس می‌شود.

  • وقتی که نظام‌های عقیدتی منسوخ شده به‌شدت در وجود فرد ریشه دوانیده باشند و یا فرد به حفاظت و حامی نیاز داشته و دچار آسیب شده باشد ناخن‌ها ضخیم می‌شوند.
  • برای ابراز افکار آزاد ناخن‌ها بالا آمده یا پایین می افتند.
  • میخچه در سر انگشتان پا، مقابل برجستگی انگشتان ایجاد می‌شود و از جریحه‌دار شدن افکار جلوگیری و از افکار باور نکردنی و آسیب پذیر حمایت می‌کند.

برای ماساژ محل بازتاب‌ها این بار چهار انگشت دست را روی هر یک از کناره‌های دوپا در قسمت خارجی، نزدیک به انگشتان کوچک پا قرار دهید. این حرکت را ادامه داده و ماساژ را به سر همه انگشتان پا انتقال دهید. این حرکت را روی کناره‌های داخلی انگشتان بزرگ پا تمام کنید. این ماساژ را دو تا سه بار انجام دهید.

نحوه ماساژ محل رفلکس‌های پشت سر و گردن
ماساژ محل رفلکس‌های پشت سر و گردن

فواید ماساژ محل رفلکس‌های پشت سر و گردن

  • آشفتگی ذهن را پاک می‌کند.             
  • خاطرات ترس آور را از بین می‌برد.
  • اعتقاد را در برداشت‌های شخصی مستحکم می‌کند.
  • برای عقاید شخصی حمایت قوی ایجاد می‌کند.
  • ذهن را برای دید گاه‌های گوناگون باز می‌کند.

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید