محل رفلکس ها در پا

رفلکس‌های بسیاری در کناره‌های خارجی ، کف، وجوه خارجی و داخلی هر دو پا وجود دارند درنتیجه شناخت محل رفلکس ها را برای ‏ماساژ رفلکسولوژی موثر لازم است

نقشه محل رفلکس ها در پاها

بازگویی ماساژ رفلکسولوژی طی قرون متمادی از نسلی به نسل دیگر، بی تردید به این معناست که محل رفلکس ها تحت تأثیر برداشت و دریافت فردی قرار گرفته و منجر به اندکی تغییر در محل‌های واقعی آن‌ها شده است. این موضوع در نمودارهای پا مشخص شده است.

اما بسیاری از اندام‌ها، غدد و اعضا در بدن تداخل پیدا می‌کنند که به معنی وجود رفلکس‌های بسیاری در هر یک از پاها می‌باشد. رفلکس‌های استخوان و عضله نیز در همه بدن وجود دارند زیرا بنای اساسی کل بدن را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، ماساژ رفلکسولوژی به یک شیوه محدود نمی‌شود. ماساژ رفلکسولوژی اولیه به طور مستقیم انجام می‌شود، در حالی که شیوه‌های ماساژ رفلکسولوژی ثانویه بیشتر به‌صورت غیرمستقیم است. برای مثال، پستان‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر برآمدگی‌های پا قرار دارند اما از رفلکس‌های ثانویه یا غیرمستقیم تأثیر می‌پذیرند که روی پاها قرار دارند.

نقشه محل رفلکس‌های اولیه و ثانویه پستان در ماساژ رفلکسولوژی
محل رفلکس‌های اولیه و ثانویه پستان

می‌توان با تصور ابتدایی نوعی آناتومی در پا به شیوه رفلکس همه اعضاء بدن به طور کامل پی برد.

 • هریک از پاها نشان دهنده نیمی از بدن هستند.
 • بخش پیشین بدن تحت تأثیر کف پاها قرار دارد.
 • بخش پسین بدن روی جلوی پاها توصیف می‌شود.
 • سمت راست بدن تحت تأثیر پای راست قرار دارد.
 • سمت چپ بدن تحت تأثیر پای چپ قرار دارد.
نقشه آناتومی بدن انسان در پا در ماساژ رفلکسولوژی
آناتومی بدن انسان در پا
نقشه آناتومی بدن انسان در پا در ماساژ رفلکسولوژی
آناتومی بدن انسان در پا
نقشه آناتومی بدن انسان در پا در ماساژ رفلکسولوژی
آناتومی بدن انسان در پا
نقشه آناتومی بدن انسان در پا در ماساژ رفلکسولوژی
آناتومی بدن انسان در پا

مطابق تصویر، اعضا ء مختلف بدن را در کف پاها، به میزان بسیار کوچک‌تر در نظر بگیرید:

 • بخش پشتی برجستگی شست پا نشان دهنده صورت و وجوه چندگانه مغز است.
 • انگشت‌های بزرگ به شکل سر و صورت شباهت دارند.
 • ساقه انگشتان پا شکل گردن و گلو را منعکس می‌کنند.
 • برآمدگی‌های کف پاها با شباهت خاصشان به استخوان‌های محکم قفسه سینه، محل رفلکس‌های قفسه سینه را در بر می‌گیرند.
 • برجستگی‌های کف پاها با شباهت یکپارچه‌ای که به دنده‌های سخت استخوانی دارند محل رفلکس‌های قفسه سینه و پستان را تشکیل می‌دهند.
 • قله و نوک برآمدگی‌های هر دو پا رفلکس‌های دیافراگم را تشکیل می‌دهند.
 • قسمت‌های گوشتی کف پا نشان دهنده حفره گوشتی شکم هستند.
 • پاشنه‌های پا مثل استخوان لگن خاصره سفت و محکم هستند.

رفلکس‌های دست و کمر در کناره‌های خارجی هر دو پا

محل رفلکس‌های دست و کمر در کناره‌های خارجی هر دو پا در ماساژ رفلکسولوژی
رفلکس‌های دست و کمر در کناره‌های خارجی هر دو پا

درستی این مطالب به‌قدری زیاد است که:

 • اگر قسمت یا عضوی از بدن وجود نداشته یا با جراحی برداشته شده باشد، حفره یا شکافی همانند و قرینه در پا ایجاد می‌شود.
 • وقتی که در بافت زخمی ایجاد شود، سفتی همانندی در پا شکل می‌گیرد.
 • اندام‌ها و استخوان‌های اضافی در قسمت رفلکس شده، محدود شده‌اند.
 • وقتی استخوانی بشکند یا خرد شود، احساس شکستگی و خرد شدگی در پا به وجود می‌آید.
 • سطوح بالایی سفت هر دو پا، کمر را نشان می‌دهند و دارای اثرات و نشانه‌های زیر هستند:
 • همه رفلکس‌هایی هستند که به کمر منتقل می‌شوند.
 • زیر هر یک از انگشتان کوچک پا و در واقع جلوی پا، استخوان‌های مهمی وجود دارند که با حفره بالای بازو جفت و جور می‌شوند.
 • وسط برجستگی‌های استخوانی کنار خارجی هر یک از پاها، با مفاصل باز و هم خوانی دارد
 • استخوان‌های خارجی آرنج نشان دهنده کنار خارجی استخوان‌های باسن هستند.

رفلکس‌های دست و کمر در کف هر دوپا

محل رفلکس‌های دست و کمر در کف هر دوپا در ماساژ رفلکسولوژی
رفلکس‌های دست و کمر در کف هر دوپا

فعالیت دست‌ها نیز با تصویر بدن در محل قرار گیری خمیدگی هر دو زانو روی کف هر دو پا رفلکس می‌شوند.

رفلکس‌های ستون فقرات

نقشه محل رفلکس‌های ستون فقرات در ماساژ رفلکسولوژی
محل رفلکس‌های ستون فقرات

کناره‌های استخوان پا که در طول لبه‌های داخلی هر دو پا از شست تا زیر پاشنه کشیده شده‌اند، نشان دهنده رفلکس‌های ستون فقرات می‌باشند.

کناره سمت راست ستون فقرات تحت تأثیر کناره داخلی پای راست و کناره سمت چپ ستون فقرات تحت تأثیر کناره داخلی پای چپ قرار دارد.

وجوه خارجی و داخلی پاها

وجوه خارجی و داخلی پاها در ماساژ رفلکسولوژی
وجوه خارجی و داخلی پاها

تجسم رفلکس‌های گوناگون بدن در پا به ماساژ رفلکسولوژی تا حد قابل ملاحظه‌ای کمک می‌کند. کناره‌های داخلی به‌جایی که انگشت شست قرار گرفته است اشاره می‌کند و کناره‌های خارجی به قسمت‌های جانبی (جایی که انگشتان کوچک پا قرار گرفته‌اند) اشاره می‌کند.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود:

دیدگاهتان را بنویسید