ماساژ آزادسازی بافت نرم

ماساژ آزادسازی بافت نرم Soft Tissue Release Massage یک تکنیک قدرتمند برای درمان آسیب‌های وارده بر دونده‌های سرعتی هست که در اروپا ابداع‌شده. آسیبی‌هایی که پیش‌ازاین توسط درمانگران سنتی و پزشکان ورزشی غیرممکن تلقی می‌شد، از طریق روش‌های درمانی مبتنی بر تکنیک‌های استخوان‌درمانی و فیزیک کوانتوم، بهبود یافتند.

در سال‌های اخیر، به ماساژ آزادسازی بافت نرم برای درمان کمردرد مزمن و ضرب‌دیدگی، عنوان کاربرد بالینی داده‌شده است. ماساژ STR مستقیماً با منشأ اختلالات عملکردی در بافت نرم، گیر افتادن عصب و درنتیجه ایجاد درد ارجاعی سروکار دارد. در شرایط حاد، ماساژ آزادسازی بافت نرم بر نحوه تشکیل بافت اسکار تأثیر می‌گذارد و در شرایط مزمن، STR توده فیبروتیک و چسبیده بافت اسکار را می‌شکند تا به‌سرعت به عضله اجازه دهد تا به طول طبیعی حالت استراحت خود بازگردد.

هنگامی‌که عضله یا گروه عضلانی به طول اولیه حالت استراحت خود بازگشت، بلافاصله درد ناشی از پاسخ به التهاب، تسکین میابد. مشتری در موقعیت خاصی قرار می‌گیرد تا عضله بتواند در یک‌جهت یا سطح کاملاً مشخص شروع به کشش کند. هنگامی‌که محل دقیق آسیب مشخص شد، فشار تعیین‌شده مستقیماً به بافت آسیب‌دیده یا در امتداد یک خط خاص از آسیب‌دیدگی وارد می‌شود. در همان زمان، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها به مشتری داده می‌شود که در لحظه آنتاگونیست عضلات موردنظر را درگیر می کند. تحت‌فشار دقیق، عضله از یک موقعیت ثابت و در یک‌جهت مشخص کشیده می‌شود. کاهش درد و افزایش دامنه حرکت از اثرات اغلب فوری است همچنین هرگونه ناراحتی جزئی دیگری را نیز بهبود می‌بخشد.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: