ماساژ تراگر

ماساژ تراگر Trager Massage یک رویکرد دوبخشی، شامل کار عملی و انجام تمرینات ملایم است. کار عملی قسمت نخست جلسه ماساژ است و معمولاً روی یک میز کاملاً پوشیده، انجام می‌شود. مشتری برای ماساژ حداقل لباس مانند مایو شنا یا لباس‌زیر را می‌پوشد.

ماساژ دهنده برای افزایش احساس آزادی حرکت در مشتری، ماساژ را روان و ریتمیک انجام می‌دهد. ماساژ دهنده تقریباً در یک حالت مراقبه‌ای کار می‌کند، این حالت به آن‌ها امکان می‌دهد تا کوچک‌ترین تغییرات در واکنش‌های مشتری را احساس و پاسخ دهند.

بعد از مرحله عملی، جلسه با بخش ورزشی دنبال می‌شود. این حرکات که به آن Mentastics گفته می‌شود، برای ایجاد دوباره تجربه‌ای که در بخش عملی ماساژ احساس شده بود، طراحی‌شده‌اند. حرکات استفاده‌شده ملایم و ساده هستند و هرگز نباید احساس ناخوش آیندی به مشتری دست دهد. یک جلسه معمولاً بین 60 تا 90 دقیقه طول می‌کشد.

ایده پشت این ماساژ کمک به آزادسازی الگوهای ذهنی و جسمی است که با تحرک و سلامت عمومی بدن مرتبط هستند. نتایج مثبت این ماساژ اغلب شامل افزایش تحرک، سطح انرژی بالاتر، بهبود وضعیت بدن، تقویت آرامش و توانایی در کنار آمدن با استرس‌های روزمره زندگی مشاهده می‌شود.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: