ماساژ تلفیقی ساختار اصلی

ماساژ CORE که یک درمان موضعی و ساختاری جسمی-عضلانی Core Structural Integrative Therapy است، در حقیقت ترکیبی از تکنیک‌های ماساژ و انجام حرکات به کمک خود ماساژ گیرنده است. به‌طورمعمول به مدت ده جلسه به طول می‌انجامد، چهار مرحله از ماساژ درمانی CORE وجود دارد که با توجه به سطح یا لایه فاسیا، عضله و بافت های نرم همبند که قرار است ماساژ داده شوند، سازمان‌دهی گشته است:

  1. core massage
  2. core extrinsic
  3. core intrinsic
  4. core integration

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: