ماساژ رولفینگ

تمرکز ماساژ رولفینگ Rolfing Massage بر بهبود هم ترازی و حرکت بدن انسان از طریق ماساژ و شل کردن بافت های پیوندی است که در برخی شرایط می‌توانند باعث محدودیت در حرکت شوند. یک دوره درمان معمول توسط ماساژ رولفینگ شامل 10 جلسه است که به‌تدریج در هر یک بیشتر بر روی‌هم ترازی بدن اثر می‌گذارند. از یک دوره چند جلسه‌ای، اغلب به‌عنوان نسخه یا دستورالعمل یاد می‌شود.

در طول یک جلسه درمانی، ماساژ دهنده معتبر رولفینگ تلاش می کند تا با ایجاد مجدد تعادل در بدن شما ناراحتی را تسکین، استفاده از حرکات مضر را کاهش و درنهایت درد را برطرف کند. علاوه بر ماساژ فیزیکی فاشیا، ماسور (ماساژ دهنده) از حرکات فعال و غیرفعال برای کمک به آموزش مجدد بدن جهت استفاده از حرکات مناسب، بهره خواهد برد.

میزان تهاجمی و سخت بودن این ماساژ بستگی به شخصی که تحت ماساژ قرار دارد، خواهد داشت. به‌طورمعمول، بزرگ‌سالانی که تحت ماساژ هستند ممکن است در بعضی از اوقات جلسه احساس شدیدی را تجربه کنند همچنین ممکن است بعدازآن کمی احساس درد کنند. البته ماساژ دهنده‌ها می‌توانند تکنیک خود را اصلاح کنند تا این ماساژ به‌اندازه کافی برای افراد مسن و کودکان ملایم باشد.

نتایج ماساژ رولفینگ بسته به هر فرد که تحت ماساژ قرار می‌گیرد، متفاوت خواهد بود. بااین‌حال، ورزشکاران، رقصندگان، کودکان و افراد حرفه ای بازار کسب‌وکار پس از طی یک دوره 10 جلسه‌ای از ماساژ، انعطاف‌پذیری و حرکت بهتری را گزارش کرده‌اند.

برای داشتن ماساژ رولفینگ، یک ماساژ دهنده (ماسور) باید آموزش‌دیده و گواهینامه پایان دوره آن را دریافت کرده باشد.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: