ماساژ شیاتسو

مبدأ ماساژ شیاتسو Shiatsu Massage ژاپن است و بر اساس طب سنتی چین و ژاپن انجام می‌شود. این تکنیک ماساژ بر این تئوری استوار است که بدن ما از انرژی تشکیل‌شده و وقتی این انرژی مسدود می‌شود، بیماری‌های مختلفی به وجود می‌آیند. ماساژ شیاتسو به‌عنوان راهی برای از بین بردن هرگونه انسداد طراحی ‌شده که درنهایت باعث همسویی بدن و ذهن می‌شود.

اصطلاح شیاتسو به معنی “فشار انگشت” است که کاملاً این روش را توصیف می کند. در طول ماساژ شیاتسو، ماساژ دهنده (ماسور) شما با استفاده از انگشت شست، آرنج، زانو یا پاهای خود بر روی نقاط فشار بدن شما، نیرو وارد می کند. علاوه بر این، شیاتسو بر روی چرخش و کشش اندام و مفاصل نیز تمرکز دارد.

ازآنجاکه ماساژ شیاتسو بر روی نقاط فشار متمرکز است، می‌توان در هنگام دریافت ماساژ کاملاً لباس پوشیده باشید. درواقع، اگر ماساژ صندلی دریافت می‌کنید، به‌احتمال‌زیاد ماساژ دهنده یا ماسور شما از روش ماساژ شیاتسو استفاده می کند.

فواید ماساژ شیاتسو

ثابت‌شده که ماساژ شیاتسو برای بسیاری از مسائل ازجمله موارد ذیل مفید است:

  • بهبود گردش خون
  • تسکین سردرد
  • تسکین دردهای ناشی آرتروز
  • کمک در بهبود سرفه، سرماخوردگی، مشکلات سینوس و سایر اختلالات تنفسی
  • بهبودی پس از پیچ خوردگی و کشیدگی
  • کاهش استرس، تنش، اضطراب و افسردگی

مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: