ماساژ واتسو

ماساژ واتسو  Watsu Massage، یا شیاتسوی آبی، زمانی ابداع شد که یکی از استادان شیاتسو، دانش خود از شیاتسو ذن را در یک استخر گرم به کار گرفت. شیاتسو ذن شامل کشش‌هایی است که انسدادها موجود در طول کانال‌های انرژی یا مریدین‌ها، که chi یا نیروی زندگی از آن‌ها جریان دارد، را آزاد می کند. این استاد دریافت که با انجام حرکات کششی بر روی شخصی که در آب گرم شناور است، می‌توان اثرات شیاتسو ذن را قوی‌تر و عمیق‌تر کرد.

واتسو با حمایت، تکان دادن تمام بدن در هنگام کشیدن پا یا بازو، مقاومت هرکدام از اندام‌ها را به‌صورت جداگانه و در هنگام انجام ماساژ کاهش می‌دهد. هنگامی‌که کل بدن در حال حرکت مداوم است، هر حرکتی را با ظرافت به سمت اندام بعدی حرکت می‌دهد، البته هیچ راهی برای پیش‌بینی مقاومت بعدی وجود ندارد. استفاده از آب گرم و حمایت مداوم، برای آزادسازی ستون فقرات ایده آل است.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: