ماساژ بوون

تکنیک ماساژ بوون Bowen Massage Technique یک ماساژ ملایم، شامل فشار دقیق به‌وسیله انگشت شست یا سایر انگشتان دست است. ماساژ دهنده، یا به عبارتی ماسور، به‌وسیله ماساژ دادن بافت نرم موجب تحریک گردش خون و تسریع در روند بهبودی می‌شود. هرچند تکنیک ماساژ بوون در ابتدا برای کمک به افرادی که از مشکلات بافت نرم رنج می‌بردند ابداع شد، اما این ماساژ در سایر موارد، ازجمله درمان آسم در کودکان و بزرگ‌سالان نیز موفق بوده است.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: