ماساژ تریگر پوینت

هنگامی‌که درد عضلانی را در قسمت خاصی از بدن خود تجربه می‌کنید، ممکن است این درد ناشی از یک نقطه ماشه‌ای یا تریگر پوینت باشد. خوشبختانه نوعی ماساژ وجود دارد که می‌تواند این درد را تسکین داده و به از بین بردن تنش ناشی از آن کمک کند: ماساژ نقطه ماشه‌ای یا ماساژ تریگر پوینت Trigger Point Massage Therapy.

تریگر پوینت نامی است که به ناحیه تنگی در بافت عضلانی داده می‌شود که باعث درد یا ناراحتی در سایر مناطق بدن می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر یک نقطه ماشه‌ای در پشت خود داشته باشید، ممکن است در گردن خود احساس درد کنید. گردن سپس به‌عنوان یک نقطه ماشه‌ای ماهواره‌ای عمل می کند و اغلب می‌تواند منجر به سردرد شود.

تمام این ناراحتی ناشی از تنگ شدن یک ناحیه کوچک در عضله شما است. این خبر بدی است. اما خبر خوب این هست که ماساژ نقطه ماشه‌ای میتواند به از بین بردن این درد کمک و به شما امکان از سرگیری یک سبک زندگی سالم را بدهد.

مزایای ماساژ تریگر پوینت یا نقطه ماشه‌ای چیست؟

در طول جلسه ماساژ نقطه ماشه‌ای، شما در صورت درخواست ماساژ دهنده، با تنفس عمیق خود در انجام ماساژ مشارکت می‌کنید. همچنین می‌توانید به ماساژ دهنده خود در شناسایی محل تریگر پوینت یاری برسانید. وی با استفاده از چرخه‌های جداگانه فشار و آزادسازی، قادر به یافتن نقطه ماشه‌ای و کاهش تنش ناشی از آن است. ماساژ تریگر پوینت به‌منظور آزادسازی نواحی تنگ‌شده در عضلات شما طراحی‌شده است تا باعث کاهش یا از بین بردن درد و ناراحتی شما شود.

معمولاً احساس تسکین کامل پس از فقط یک جلسه ماساژ نقطه ماشه‌ای صورت می‌گیرد. دریافت منظم ماساژهایی که در طی آن به نقاط ماشه‌ای پرداخته می‌شود، به شما کمک می کند تا به‌طور طبیعی درد و استرسی را که اغلب با آسیب‌های مزمن همراه است، کنترل کنید.


مطالب زیر برای افزایش دانش و آگاهی شما مفید خواهند بود: