منوال تراپری توسط ماساژور خانم بر روی دختر جوان که بر روی تخت ماساژ دراز کشیده

با منوال تراپی آشنا شوید

منوال تراپی بخش اعظم برنامه‌های فیزیوتراپی را منوال تراپی تشکیل می‌دهد، فرآیندی آرام‌بخش و راحت …